7 februari 2019

Kabinet werkt aan vernieuwing pensioenstelsel

Hoewel de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over hervorming van het pensioenstelsel zijn mislukt, acht de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hervorming noodzakelijk. Daarom wordt verder gewerkt aan een robuuster en persoonlijker pensioenstelsel. Het huidige pensioenstelsel is gebaseerd op doorsneepremies, waarbij iedere werknemer een gelijke premie betaalt, ongeacht leeftijd. Jonge werknemers betalen daardoor te veel en oudere werknemers te weinig. Deze systematiek is verouderd en moet daarom worden vervangen. De minister staat open voor suggesties van bonden, werkgevers, pensioenuitvoerders en toezichthouders.

Onderzocht wordt op welke wijze een koppeling tussen de stijgende levensverwachting en de AOW-leeftijd moet worden gelegd. Nu is het zo dat een stijging van de levensverwachting met een jaar betekent dat de AOW-leeftijd ook een jaar stijgt.

Het kabinet wil deelnemers aan een pensioenregeling in de toekomst meer keuzemogelijkheden bieden, bijvoorbeeld om een deel van hun pensioen ineens op te nemen voor aflossing van de hypotheek of het verduurzamen van het eigen huis.

Voordelige elementen van het huidige pensioenstelsel, zoals verplichte pensioenopbouw, collectieve uitvoering, risicodeling en fiscale ondersteuning blijven bestaan.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Blijf altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Wilt u onze digitale nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Dan kunt u zich gratis online aanmelden.

Olaff Smit, Arbeidsdeskundige

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV
Verzuim
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo