Premiescan
Gemorst Geld

Op basis van no cure no pay

 

 

Premiescan

Een werkgever is inhoudingsplichtig voor de loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen, die hij afdraagt aan de Belastingdienst. Het gebeurt echter regelmatig dat werkgevers teveel premie afdragen of subsidiemogelijkheden niet (volledig) benutten. Het is zonde om dat gemorste geld te laten liggen. Wij helpen u om dit geld terug te halen met onze premiescan.

Het onderzoek richt zich op een vijftal onderzoeksvelden, welke hieronder staan uitgewerkt.

1. Onbenutte subsidiegelden

Enroute brengt in kaart of sprake is van teveel betaalde loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Hiervan kan sprake zijn door het niet (optimaal) benutten van subsidiemogelijkheden ter stimulering van de werkgelegenheid. Wij zetten deze posten voor u op een rij en verzorgen de dossiervorming om onbenutte subsidies achteraf te verhalen.

2. Looncompensatie vanuit UWV

Heeft u iemand in dienst genomen die beschikt over een zogenoemde no-riskpolis of die voldoet aan de voorwaarden van de compensatieregeling? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van looncompensatie bij ziekte. De loonkosten tijdens ziekte kunnen wij bij UWV voor u verhalen. Enroute brengt hiervoor de werknemers met een no-risk polis in kaart en kijkt of is voldaan aan de voorwaarden voor de compensatieregeling. Wij verzorgen de dossiervorming om de no-risk polis toe te passen en kunnen het verzoek om looncompensatie voor u indienen bij UWV.

3. Premieafdrachten werknemersverzekeringen (WGA)

Enroute controleert de juistheid van premieafdrachten en sociale lasten voor aangeleverde premielonen. Ook controleren wij de hoogte van door de Belastingdienst vastgestelde premiepercentages voor de werkhervattingskas (WGA-ZW flex). Dit zijn individuele premies die tot stand komen door instroom in de ziektewet en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers. Enroute bekijkt of u als werkgever hiervoor terecht verantwoordelijk wordt gehouden. Wij controleren de belaste instroom en corrigeren die waar nodig. Ook controleren wij de premieafdrachten & grondslagen over de bijbehorende premielonen.

4. Afdrachtvermindering onderwijs & Subsidie praktijkleren

Om onderwijs te bevorderen, heeft de overheid fiscale stimuleringsmaatregelingen gecreëerd. Tot en met 2013 gold de fiscale stimuleringsregeling Wet Vermindering Afdracht loonbelasting (WVA) en sinds 2014 geldt de regeling Subsidieregeling praktijkleren. Als uw werknemers een bepaalde vorm van scholing volgden, kunt u als werkgever mogelijk gebruikmaken van deze regelingen. Wij brengen onbenutte onderwijssubsidies in kaart, verzorgen de dossiervorming om geld te verhalen en kunnen bijvoorbeeld een verzoek indienen voor de Subsidie praktijkleren.

5. Participatiewet

De Participatiewet geldt sinds 1 januari 2015 met als onderdeel de banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten. Als werkgevers niet het afgesproken aantal extra banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap, dan kan de quotumregeling ingaan. Dit betekent dat werkgevers met meer dan 25 werknemers verplicht zijn om mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Werkgevers die daar niet aan voldoen, kunnen in 2018 te maken krijgen met een quotumheffing (per jaar € 5.000,- per niet-ingevulde arbeidsplaats). Enroute kan inventariseren welke werknemers onder de banenafspraak vallen en adviseert werkgevers over de voorgenomen quotumheffing.

Meer weten over onze premiescan?

Wilt u meer weten over onze premiescan? Lees dan onze brochure. Vragen of interesse? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Enroute komt geregeld tegen dat werkgevers te veel premie afdragen en subsidiemogelijkheden niet of onvolledig benutten. Hierdoor laten ze aanzienlijke bedragen liggen. Benieuwd hoeveel u aan onterechte premies heeft afgedragen?

Olaff Smit, Arbeidsdeskundige

Te veel afgedragen premies?
Wij vorderen ze voor u terug!

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2019 Enroute BV
Ontwikkeling
Loopbaanadvies
Outplacement
Re-integratie
Subsidiescan
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo