Vrijblijvend gesprek aanvragen

Casemanagement WIA

De WIA casemanagers van Enroute zijn specialisten in het vak.
Zij zijn deskundig op het terrein van arbeid, organisatie en sociale verzekeringswetten.

Casemanagement WIA

De WGA-uitkering van een arbeidsongeschikte (ex-)werknemer belast het UWV maximaal tien jaar aan u door via de gedifferentieerde WGA-premie. Als u er echter voor kiest om eigenrisicodrager voor de WIA te worden, betaalt u geen gedifferentieerde WGA-premie meer voor deze (ex-)werknemers. In plaats daarvan betaalt u zelf de WGA-uitkering van uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer.

Wettelijke verplichtingen

De keuze voor WIA eigenrisicodragerschap levert u als werkgever meer regie op maar neemt ook wettelijke verplichtingen met zich mee. Verantwoord eigenrisicodragen vraagt dan ook om deskundig inzicht en advies.

Contact

Meer weten over onze aanpak?

023 529 94 53

Geopend tussen 09:00 - 17:00

Afspraak maken

Wat is WIA casemanagement?

Onder WIA casemanagement verstaan we de aansturing en uitvoering van alle acties, processen en gegevensstromen rondom langdurige verzuim- en arbeidsongeschiktheidsdossiers die voor de werkgever dan wel de verzekeraar een risico of schade (kunnen) betekenen.

Het WIA casemanagement is gericht op zowel de naleving van de geldende wet- en regelgeving als de risico-en schadelastbeheersing voor alle partijen (werkgever, werknemer en verzekeraar). Het casemanagement richt zich op het voorkomen of beperken van WIA instroom én op het beheersen van de bestaande WIA uitkeringen.

Wat doet een WIA casemanager?

1. Voorkomen en beperken WIA (WGA) instroom

De werkgever wordt uiterlijk bij 42 weken verzuim begeleid bij het identificeren van de WGA risico's. Indien er sprake is van een mogelijk WGA risico wordt de werkgever proactief geadviseerd over het beperken van de schadelast. Dit omvat zowel het voorkomen van WGA instroom als het vinden van eventuele financieringsmogelijkheden (publiek en privaat).

2. Beheersen WIA (WGA) uitkeringen

Vanaf de WIA beschikking (ingang WGA) wordt casemanagement verricht voor ieder WGA dossier. Het WIA casemanagement voorziet in de beheersing van de schadelast na instroom in de WGA en in het nakomen van de geldende wet en regelgeving rond het eigenrisicodragerschap (bijvoorbeeld de re-integratiebegeleiding van ex-medewerkers).

Taken van de casemanager

  1. Het beoordelen van alle WIA-beschikkingen
  2. Het voeren van bezwaarprocedures (verweer bij UWV beslissingen)
  3. Re-integratiebegeleiding van ex-medewerkers (ZW en/of WGA)
  4. Het aanvragen van herkeuringen bij het UWV
  5. Advisering bij risicodossiers over schadelastbeheersing en benutten van (financiële) mogelijkheden
  6. Het vinden van financieringsmogelijkheden (publiek en privaat)
  7. Signaleert arbeidsvoorwaardelijke gevolgen en risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Deskundig casemanagement

Enroute heeft jarenlange expertise in casemanagement en onderscheidt zich door een zeer betrokken en persoonlijke aanpak. Door onze kleinschaligheid en specialistische kennis zijn wij in staat om juist die verzuimcases op te pakken waar uw Arbodienst, casemanager of personeelsafdeling in vastloopt.

Benieuwd wat wij voor
uw organisatie kunnen betekenen?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2021 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo