Re-integratie 3e spoor

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA dan draagt u zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid. Met een re-integratie traject spoor 3 begeleiden wij uw (ex-) medewerker naar passend werk. Hiermee beperken we de schadelast.
 

Vrijblijvend gesprek

 

Beperk de schadelast

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan draagt hij zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van re-integratie komen dan voor zijn rekening. Als re-integratiebureau ondersteunt Enroute werkgevers en werknemers ook bij deze re-integratietrajecten op het zogenoemde 3e spoor.

Re-integratie spoor 3

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan draagt hij zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van re-integratie komen dan voor zijn rekening. Als re-integratiebureau ondersteunt Enroute werkgevers en werknemers ook bij deze re-integratietrajecten op het zogenoemde 3e spoor.

Re-integratieplicht WGA (spoor 3)

Een werkgever die eigenrisicodrager is, betaalt vaak minder arbeidsongeschiktheidspremies. Daartegenover staan verantwoordelijkheden en verplichtingen, waaronder de re-integratieplicht (spoor 3). Het doel van re-integratie 3e spoor is vinden van passend werk voor de (ex-)werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard en een WIA-uitkering ontvangt. De verantwoordelijkheid van de werkgever geldt voor zieke werknemers en ex-werknemers die een WGA-uitkering kregen toen ze nog bij de werkgever in dienst waren.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

Een werkgever heeft als eigenrisicodrager voor de WGA de volgende verantwoordelijkheden en verplichtingen:

 1. Betalen WGA-uitkering
 2. Betalen re-integratie
 3. Begeleiding tijdens re-integratie
 4. Toezien op wettelijke (re-integratie) verplichtingen

Een eigenrisicodrager blijft verantwoordelijk voor werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij het bedrijf werken. Ook als wordt gestopt met het eigenrisicodragerschap blijft de werkgever verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dat geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat een werkgever nog eigenrisicodrager was en daarna pas een WGA-uitkering kregen.

Verwachtingen van (ex-)werknemer

Wettelijk mag een (ex-)werknemer van een werkgever verwachten dat die er alles aan doet om hem/haar weer aan het werk te krijgen. Andersom mag de werkgever verwachten dat de (ex-)werknemer er alles aan doet om passend werk te vinden. Een werkgever heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als een werknemer zich niet houdt aan zijn verplichtingen.

Schadelast WGA beperken

Als een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt de (ex-)werkgever de eerste 10 jaar de volledige WGA-uitkering. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering. Als de (ex-)werknemer weer een eigen inkomen verdient, wordt de uitkeringslast beperkt. De inkomsten uit arbeid worden gekort op de WGA-uitkering.

Met een re-integratietraject (3e spoor) wordt een (ex-)werknemer begeleid naar passend werk, waarbij de resterende verdiencapaciteit van een werknemer zo volledig mogelijk te benutten is. Zo kan de schadelast van een eigenrisicodrager aanzienlijk beperkt worden. Een succesvol re-integratietraject is dus van grote waarde voor werknemer en werkgever. Kies daarom altijd voor een re-integratiebureau dat alle kennis en ervaring heeft voor een daadkrachtig re-integratietraject op spoor 3.

Waarom re-integratie spoor 3 bij Enroute?

Als u kiest voor een re-integratietraject 3e spoor bij Enroute dan kiest u voor een korte doorlooptijd, een persoonlijke benadering en ondersteuning van deskundige adviseurs (arbeidsdeskundigen, jobcoaches, jobhunters). Voor een succesvol traject zijn snelheid, daadkracht, duidelijkheid, maatwerk en persoonlijke aandacht cruciaal. Benut hiervoor onze kennis en jarenlange ervaring. Meer over onze aanpak vindt u hieronder (bij werkwijze).

Meer weten over re-integratie 3e spoor?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of onze aanpak voor een succesvol re-integratie spoor 3 traject? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Onze werkwijze bij re-integratie

Re-integratie is er in vele varianten. Ieder mens heeft immers zijn eigen kwaliteiten en interesses.
Om een re-integratietraject te laten aansluiten op de persoonlijke kenmerken van de cliënt, is maatwerk dan ook een vereiste. Maar hoewel geen traject hetzelfde is, gelden er wel bepaalde standaard principes en een standaard fasering. Onderstaand geven wij u een indruk van onze werkwijze bij een re-integratie spoor 3 traject.

1. Intake

Wij voeren een verkennend gesprek met de cliënt om wensen en mogelijkheden goed op een rij te zetten. Dit is tevens de kennismaking met de persoonlijke coach die het hele traject het vaste aanspreekpunt blijft. De bevindingen worden voor de opdrachtgever in een rapportage gezet. Onze begeleiding blijft maatwerk. Na het intakegesprek zal worden aangegeven welke activiteiten en instrumenten concreet worden ingezet.

Modules
 • Verandering

  Verandering
  Waar sta je nu, waar wil je naar toe en wat is de geschiktste weg naar je doel?

 • Wie ben ik?

  Wie ben ik?
  Inzicht in wie je bent, hoe je over jezelf denkt en hoe anderen over je denken.

 • Wat kan ik?

  Wat kan ik?
  Je gaat op zoek naar wat je goed kunt en waar jouw grenzen liggen.

 • Wat wil ik?

  Wat wil ik?
  Hoe ziet de ‘juiste werkplek’ eruit?

 • BeroepenoriĆ«ntatie

  Beroepenoriëntatie
  Je krijgt ondersteuning bij het maken van een realistische (passende) beroepskeuze.

2. Zelfonderzoek

In deze fase wordt een cliënt (meer) bewust gemaakt van de eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden. De cliënt leert initiatief nemen en omgaan met weerstand en veranderingen. Tijdens persoonlijke (coach)gesprekken en gerichte opdrachten leert hij/zij de eigen krachten, drijfveren en mogelijkheden kennen en grenzen stellen.

Daarnaast staat de beroepenoriëntatie centraal. De beroepenoriëntatie heeft tot doel om de werknemer een realistisch en arbeidsmarktrelevante beroepsrichting te laten formuleren, passend bij zijn of haar kwaliteiten, vaardigheden, valkuilen, opleidingen en beperkingen. Aan het eind van deze fase heeft de cliënt zich een reëel beeld gevormd van de beroepsrichting waarin deze wil werken en de cliënt weet of de beroepskeuze haalbaar en realistisch is.

Modules
 • Curriculum Vitae

  Curriculum Vitae
  Je CV is je visitekaartje. Je leert een representatieve CV schrijven.

 • Solliciteren

  Solliciteren
  Solliciteren is een vaardigheid wat aan te leren is. Je wordt wegwijs gemaakt in alle elementen die bij het solliciteren een rol spelen.

 • Sollicitatiegesprek

  Sollicitatiegesprek
  Een belangrijk gesprek waar veel van afhangt. Een gedegen voorbereiding vergroot je kans. Je wordt intensief getraind in de verschillende sollicitatiegesprekken.

3. Solliciteren

Tijdens de sollicitatie fase staat het zelfstandig solliciteren en benaderen van werkgevers centraal. De cliënt krijgt informatie over de arbeidsmarkt, opstellen van een CV, schrijven van een sollicitatiebrief en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Met een goed beeld van het persoonsprofiel en voldoende oriëntatie van de arbeidsmarkt gaat de cliënt actief potentiële werkgevers benaderen. Sturing hierbij is essentieel en wordt gegeven door de vaste trajectbegeleider. Ook leert de cliënt effectief netwerken en gebruik te maken van sociale media.

Modules
 • Jobdigger

  Jobdigger
  Jobdigger is onze tool om vacatures aan kandidaten te koppelen.

 • Online media

  Online media
  Online media worden al jaren gebruikt in de zoektocht naar een nieuwe uitdaging.

 • Netwerken

  Netwerken
  Netwerken zijn van groot belang in de zoektocht naar een nieuwe baan.

4. Banenjacht

Voor de banenjacht maakt de cliënt kennis met onze vacaturezoekmachine (Jobdigger). Dit handige hulpmiddel verzamelt alle gepubliceerde vacatures van diverse werkgevers en banensites. Dit scheelt tijd die nu besteed kan worden aan kwalitatief solliciteren. Onze trajectbegeleider helpt met het beoordelen van vacatures, jobhunting, vinden van zogeheten ‘verborgen vacatures’ (veel vacatures worden vervuld zonder openbare publicatie) en het benaderen van werkgevers die passen bij het zoekprofiel.

5. Nazorg

Het re-integratietraject wordt formeel beëindigd, maar de persoonlijke trajectbegeleider blijft contact onderhouden met de cliënt om de voortgang en continuïteit te waarborgen. Dit contact is vooral telefonisch of per e-mail.

  Ook de schadelast beperken?

  Bel me terug Gratis offerte

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  © 2022 Enroute B.V.
  Website door VNK media en Daan Schaart