Meer weten? 023 5299 453 - Onze professionals staan iedere werkdag voor u klaar!

Re-integratie via Enroute

Als full service re-integratiebureau ondersteunt Enroute werkgevers en werknemers bij re-integratietrajecten. Persoonlijk begeleiding en het bemiddelen van werkzoekenden naar een passende baan voor duurzame re-integratie staat daarbij centraal. Onze kennis, ervaring en persoonlijke aandacht voor iedere cliënt – in onze compacte organisatie – zijn het fundament voor onze resultaten en hoge klanttevredenheid.

Enroute is al sinds 1996 actief op het gebied van re-integratie. Daardoor hebben wij veel kennis en ervaring in huis om samen te zorgen voor een succesvol re-integratietraject. En om te voorkomen dat mogelijkheden, valkuilen of kansen over het hoofd worden gezien. In de praktijk besteden werkgevers hun dossiers voor langdurige verzuim en re-integratie vaak bij ons uit, terwijl zij hierover zelf de beslissingen nemen. Mede op basis van ons advies. Hierbij is geen opdracht te klein. Wij werken voor zeer verschillende bedrijven en organisaties: van klein tot groot en in vrijwel alle sectoren.

Re-integratie 2e spoor

Lukt het niet om uw werknemer binnen uw eigen bedrijf te laten terugkeren? Dan gaat u samen op zoek naar een ander bedrijf voor passend werk, ook wel het tweede spoor genoemd. Met de inzet van een re-integratie spoor 2 traject wordt uw werknemer begeleid naar passend werk bij een nieuwe werkgever.

Lees meer

Re-integratie 3e spoor

Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA draagt zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. Middels de inzet van een re-integratie traject (derde spoor) wordt uw (ex-) werknemer begeleid naar passend werk. Voor het slagen van een traject staan snelheid, daadkracht en duidelijkheid voorop.

Lees meer

Vanuit het UWV

Werkzoekenden met een Ziektewet of arbeidsongeschiktheids uitkering die weer aan de slag willen, kunnen via UWV extra hulp en ondersteuning krijgen bij ons bureau. Het UWV kent twee typen re-integratiediensten Werkfit maken en Naar werk.

Lees meer

Jobcoaching

Jobcoaching houdt in dat uw werknemer met een arbeidshandicap op de werkplek persoonlijk, intensief en resultaatgericht wordt begeleid en ondersteund door een vaste jobcoach. In veel gevallen financiert het UWV de inzet van een jobcoach.

Lees meer

Arbeidsdeskundig onderzoek

Onze arbeidsdeskundigen helpen werkgevers en werknemers met een re-integratie onderzoek. Met advies over belastbaarheid, het aanpassen van werkzaamheden en de inzet van hulpmiddelen of voorzieningen.

Lees meer

Inloopspreekuur

Kosteloos en vrijblijvend inloopspreekuur op dinsdagochtend. Onze medewerkers geven vrijblijvend antwoord op al uw vragen. 

Iedere dinsdag van 9 tot 11 uur, locatie Haarlem

Lees alles over onze aanpak bij re-integratie en
download onze gratis flyer.

Download de gratis flyer

Waarom re-integratie bij Enroute?

Wanneer u kiest voor re-integratietraject bij Enroute dan kiest u voor re-integratie met een korte doorlooptijd, een persoonlijke benadering en ondersteuning van deskundige adviseurs (arbeidsdeskundigen, jobhunters en loopbaancoaches). Voor een succesvol re-integratietraject zijn snelheid, duidelijkheid, daadkracht, maatwerk en persoonlijke aandacht cruciaal. Benut hiervoor onze kennis en jarenlange ervaring.

 1. Wij begeleiden een cliënt persoonlijk, individueel en op maat
 2. Ook cliënten met een fysieke en psychische problematiek
 3. Iedere cliënt krijgt ondersteuning tijdens de beroepenoriëntatie
 4. Een cliënt leert assertief en effectief netwerken en solliciteren
 5. Wij hebben een uitgebreid netwerk in diverse sectoren
 6. Wij zorgen voor duurzame plaatsing door actieve jobhunting in diverse beroepsrichtingen
 7. Enroute levert effectieve nazorg

Onze locaties voor re-integratie

 1. Re-integratie Haarlem
 2. Re-integratie Amsterdam
 3. Re-integratie Alkmaar
 4. Re-integratie Beverwijk
 5. Re-integratie Hoofddorp
 6. Re-integratie Leiden
 7. Re-integratie Utrecht
 8. Re-integratie Zaandam
 9. Re-integratie Rotterdam
 10. Re-integratie Almere
 11. Re-integratie Amstelveen
 12. Re-integratie Heerhugowaard
 13. Re-integratie Purmerend

Onze werkwijze bij re-integratie

Re-integreren kan op verschillende manieren. Ieder mens heeft immers zijn eigen kwaliteiten en interesses. Om re-integratie goed te laten aansluiten op de eigen kenmerken van een cliënt, is persoonlijk maatwerk vereist. Geen traject is dus hetzelfde is, maar er zijn wel een aantal vaste principes en fases in ieder re-integratietraject. Onderstaand krijgt u een korte indruk van onze werkwijze.

1. De intake

Wij voeren een verkennend gesprek met een cliënt om de wensen en mogelijkheden goed op een rij te zetten. Dit is direct de kennismaking met de persoonlijke trajectbegeleider die het hele traject begeleidt en het vaste aanspreekpunt blijft. De bevindingen ontvangt de opdrachtgever in een rapportage. De begeleiding blijft maatwerk. Na de intake geven wij aan welke activiteiten en instrumenten concreet worden ingezet.

2. Zelfonderzoek

Een cliënt wordt in deze fase (meer) bewust gemaakt van de eigen kracht, mogelijkheden en kwaliteiten. Hij of zij leert initiatief nemen en omgaan met weerstand en veranderingen. Tijdens persoonlijke (coachings)gesprekken en gerichte opdrachten leert de cliënt eigen krachten, drijfveren en mogelijkheden kennen en grenzenstellen.

Ook de beroepenoriëntatie staat centraal. Het doel is om de werknemer een realistisch en arbeidsmarktrelevante beroepsrichting te laten formuleren, passend bij de eigen kwaliteiten, vaardigheden, valkuilen, opleidingen en beperkingen. Aan het eind van deze fase heeft de cliënt een reëel beeld gevormd van de beoogde beroepsrichting en de cliënt weet of de beroepskeuze haalbaar en realistisch is.

3. Solliciteren

Tijdens deze fase van de re-integratie staat zelfstandig solliciteren en benaderen van werkgevers centraal. De cliënt krijgt informatie over de arbeidsmarkt, schrijven van een sollicitatiebrief, het opstellen van een CV en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Met een goed beeld van het eigen persoonlijk profiel en goede oriëntatie op de arbeidsmarkt gaat de cliënt actief potentiële werkgevers benaderen. Sturing is hierbij essentieel en wordt gegeven door de vaste trajectbegeleider. Ook leert de cliënt effectief netwerken en gebruikmaken van sociale media.

4. Banenjacht

Voor de banenjacht maakt de cliënt kennis met onze eigen vacaturezoekmachine (Jobdigger). Dit handige hulpmiddel verzamelt alle gepubliceerde vacatures van diverse banensites en werkgevers. Dat bespaart tijd die nu besteed kan worden aan kwalitatief solliciteren. Onze trajectbegeleider helpt daarbij met het beoordelen van vacatures, jobhunting, het vinden ‘verborgen vacatures’ (veel vacatures worden vervuld zonder openbare publicatie) en benaderen van werkgevers die passen bij het eigen zoekprofiel.

5. Nazorg

Het re-integratietraject wordt formeel beëindigd, maar de persoonlijke trajectbegeleider blijft contact houden met de cliënt om de voortgang en continuïteit van de re-integratie te waarborgen. Dit contact is vooral telefonisch of per e-mail. Als de nazorg gericht is op het inwerken in een nieuwe functie, het aanleren van nieuwe vaardigheden, wennen aan een nieuwe werkomgeving of het leren omgaan met beperkingen in een werksituatie, kan het verstandig zijn om een beroep te doen op een extra voorziening van UWV (jobcoaching).

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo