Re-integratie 3e spoor

Passend werk voor uw ex-werknemer en een beperkte schadelast, dat is waar wij ons op richten in spoor 3.
 

Vrijblijvend gesprek

 

Beperk de schadelast

Gratis offerte

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA dan draagt u zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid. Met een re-integratie traject spoor 3 begeleiden wij uw (ex-) medewerker naar passend werk. Hiermee beperken we de schadelast.

Waarom re-integratie spoor 3 bij Enroute?

Enroute is sinds 1996 actief op het gebied van re-integratie. Onze 3e spoor re-integratietrajecten bieden een korte doorlooptijd, een persoonlijke benadering en ondersteuning van deskundige adviseurs (arbeidsdeskundigen, casemanagers, jobcoaches, jobhunters). Wij houden van snelheid, daadkracht en duidelijkheid. Maatwerk en persoonlijke aandacht vinden wij daarbij cruciaal.

Uw schadelast beperken

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan komen de kosten van de WGA-uitkering en de re-integratie voor uw eigen rekening. Als eigenrisicodrager betaalt u immers de eerste 10 jaar de volledige uitkering van uw ex-werknemer met een WGA-uitkering. Bij Enroute zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat uw ex-werknemer weer een eigen inkomen gaat verdienen. Dit is prettig voor uw (ex-)werknemer en zorgt ervoor dat de uitkeringslast voor u beperkt blijft.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen borgen

De re-integratieplicht betekent dat u met uw ex-werknemer op zoek moet gaan naar passend werk dat de resterende verdiencapaciteit zo volledig mogelijk benut. Dit is een intensieve en vaak complexe taak die om expertise vraagt. Deze expertise vindt u bij Enroute. Wij zorgen ervoor dat uw (ex-)werknemer kundige begeleiding krijgt die aan alle wettelijke eisen voldoet. Bovendien staan wij voor u klaar als een laagdrempelige sparringpartner voor allerlei vraagstukken rondom verzuim en re-integratie.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Binnen 24 uur ontvangt u een offerteGratis offerte

Enroute Academy

Voor uw (ex-)werknemer bieden wij het online loopbaanplatform Enroute Academy. Enroute Academy behelst een geavanceerde vacaturezoekmachine en diverse trainingen voor persoonlijke ontwikkeling en arbeidsmarktbenadering. Daarnaast bieden wij groepstrainingen als aanvulling op de individuele begeleiding.

Ons netwerk

Enroute heeft stevige wortels in de regio. Daardoor hebben wij goed zicht op de arbeidsmarkt, zowel landelijk als regionaal en lokaal. Wij werken binnen alle sectoren: profit, non-profit, zakelijke dienstverlening, industrie, overheid en uitvoeringsorganisaties, provincies, kleine tot grote gemeenten, veiligheidsregio’s, zorg en onderwijs etc.

Laagdrempelig contact

Wij vinden het belangrijk dat de drempel naar contact zo laag mogelijk is. Voor live afspraken kunnen werknemers terecht op onze eigen locaties in Haarlem, Amsterdam, Alkmaar en op onze flex-locaties in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Als dat wenselijk is, bezoeken we de werknemer op een locatie van de opdrachtgever of thuis. Ook gesprekken op afstand (telefoon of online) zijn mogelijk.

Meer over onze aanpak lees u bij onze werkwijze

Klanttevredenheid

Enroute wordt jaarlijks beoordeeld met een ruime 8 door werknemers en opdrachtgevers (werkgevers). Uit het terugkerende tevredenheidsonderzoek blijkt dat onze trajecten als zeer positief worden ervaren. Werknemers voelen zich in staat gesteld om zelf verantwoordelijkheid te nemen, zelfredzaam te worden en van daaruit keuzes te maken voor de toekomst.

Meer weten over re-integratie 3e spoor?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of onze aanpak voor een succesvol re-integratie spoor 3 traject? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Lees alles over onze aanpak bij re-integratie en
download onze gratis flyer.

Download de gratis flyer

Veel gestelde vragen van werkgevers over re-integratie spoor 3

Heeft u een vraag? Bekijk hieronder de antwoorden op onze meest gestelde vragen of neem contact met ons op.

Wat is WGA eigenrisicodragerschap (ERD)?

Werkgevers die het risico van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid (WGA) niet willen verzekeren bij het UWV, kunnen besluiten Eigenrisicodrager (ERD) te worden. Zij betalen aan het UWV alleen de basispremie, niet de gedifferentieerde premie. Eigenrisicordragers zijn zelf tien jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie en de uitkeringen van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers, ook wanneer zij reeds uit dienst zijn.

Wat is re-integratie spoor 3?

Spoor 3 is re-integratie in het derde spoor. Je spreekt van re-integratie in het derde spoor als een werknemer na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passend werk heeft gevonden en een WGA uitkering ontvangt. Het doel van een 3e spoor traject is het vinden van passend werk voor de ex-werknemer en het beperken van de kosten voor de werkgever. De kosten van de re-integratie komen alleen voor rekening van de werkgever als deze eigenrisicodrager is. Van spoor 3 is dus alleen sprake als de werkgever eigenrisicodrager is. 

Wat is een WGA traject?

Een WGA traject is een ander woord voor een re-integratietraject in spoor 3. Het begeleiden van een werknemer met een WGA-uitkering naar passend werk noemen we re-integratie 3e spoor.

Wat zijn de verplichtingen in spoor 3?

De verplichtingen in spoor 3 voor de werkgever zijn:

  1. Het betalen van de WGA-uitkering en de re-integratiekosten
  2. Het begeleiden van de ex-werknemer tijdens de re-integratie
  3. Toezien op en naleven van de wettelijke (re-integratie) verplichtingen
Wat is de rol van UWV in spoor 3?

Als een werknemer twee jaar ziek is, volgt een WIA-keuring door het UWV. Het UWV beoordeelt met deze keuring of de werknemer recht heeft op een WGA-uitkering. Recht op een WGA uitkering hebben werknemers die 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn en werknemers die 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn met kans op herstel (bijvoorbeeld na een operatie), die minder dan 20% van hun oude loon verdienen. Voor (ex-)werknemers met recht op een WGA uitkering zal het UWV bij eigenrisicodragerschap van de (ex-)werkgever geen re-integratie inspanningen leveren. De verantwoordelijkheid voor de re-integratie ligt bij de eigenrisicodrager (ex-werkgever). Eventuele herbeoordelingen in spoor 3 worden ook door het UWV uitgevoerd. Een herbeoordeling kan worden aangevraagd door de (ex-)werknemer, (ex-)werkgever, een gemachtigde verzekeraar of een andere gemachtigde organisatie.

Wie betaalt de WGA-uitkering?

De uitkering wordt uitgekeerd door het UWV aan de ex-werknemer. De werkgever (die ervoor gekozen heeft om eigenrisicodrager te zijn), betaalt elke maand de totale bruto-uitkering, inclusief de premies sociale verzekeringen weer aan het UWV. De werkgever ontvangt hiervoor een factuur van het UWV.

Wat als mijn (ex-)werknemer niet meewerkt in spoor 3?

Als u constateert dat uw (ex-)werknemer er niet alles aan doet om passend werk te vinden, dan mag u maatregelen treffen. U kunt de uitkering voor bepaalde tijd geheel of gedeeltelijk stopzetten of korten. Dit moet u melden bij het UWV. U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze vindt u op de website van het UWV. Meer informatie leest u ook in onze blog.

Ook de schadelast beperken?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart