Arbeidsdeskundig onderzoek

Wij onderzoeken alle kansen om uw werknemer spoedig te laten terugkeren naar werk. Onze arbeidsdeskundige geeft u de concrete adviezen die u nodig heeft om de re-integratie goed te laten verlopen.
 

Vrijblijvend gesprek

 

Regie op re-integratie

Gratis offerte

Helderheid over mogelijkheden! Ons arbeidsdeskundig onderzoek (kort: AD-onderzoek) geeft een duidelijk beeld van de kansen en beperkingen van uw werknemer, binnen uw organisatie.

Het arbeidsdeskundig onderzoek

Onze arbeidsdeskundigen zijn experts op het gebied van verzuim, die alles weten over de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten die daarmee samenhangen. Zij kunnen voor u een zogenoemd arbeidsdeskundig (AD) onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek maakt de arbeidsmogelijkheden inzichtelijk van een werknemer die gaat re-integreren. Het arbeidsdeskundig onderzoek laat zien welke mogelijkheden er voor uw werknemer zijn, om zo spoedig mogelijk terug te keren naar werk.

De volgende vragen staan centraal tijdens het onderzoek:

 1. Is uw werknemer nog in staat om zijn eigen functie/werkzaamheden uit te voeren?
 2. Zijn de eigen werkzaamheden van uw werknemer passend te maken?
 3. In hoeverre kan uw werknemer binnen de eigen organisatie alternatieve werkzaamheden verrichten?
 4. In hoeverre kan uw werknemer bij een andere organisatie werkzaamheden verrichten?

Aan de hand van de functionele mogelijkheden van uw werknemer beoordeelt de arbeidsdeskundige eerst of het eigen werk nog passend is, of passend gemaakt kan worden. Als dat niet mogelijk blijkt, gaat deze na of u ander passend werk kunt bieden (spoor 1). Wanneer er geen passend werk is binnen uw organisatie of als de kans daarop klein is, zal de arbeidsdeskundige adviseren om een re-integratietraject te starten in spoor 2 (re-integreren buiten uw organisatie). De uitkomst van het arbeidsdeskundig onderzoek wordt weergegeven in een rapport. Wij sturen u van te voren een informatiebrief over het arbeidsdeskundig onderzoek, die u naar uw werknemer kunt sturen. Hierin geven wij informatie over de planning van het onderzoek.

Werkwijze arbeidsdeskundig onderzoek

We sturen u vooraf een informatiebrief die u naar uw werknemer kunt sturen. De arbeidsdeskundige zal eerst in gesprek gaan met de werkgever of met iemand die namens de werkgever spreekt zoals de leidinggevende of casemanager. De werknemer is niet bij dit gesprek aanwezig. Aansluitend volgt een gesprek met de werknemer. Daarin komen dezelfde onderwerpen aan de orde maar nu vanuit het perspectief van de werknemer. De werkgever zal hier niet bij aanwezig zijn. Op deze manier krijgen zowel werkgever als werknemer de gelegenheid om vrij te spreken in een informele setting. Tot slot zal er een nagesprek plaatsvinden met werknemer en werkgever samen.

Snel en deskundig!

Binnen 2 weken een afspraak
Vraag nu een offerte aanGratis offerte

Het arbeidsdeskundig rapport

Het arbeidsdeskundig rapport is een onafhankelijk en objectief advies van de arbeidsdeskundige en geeft houvast aan u en uw werknemer bij de re-integratie. Bovendien biedt dit rapport een goede onderbouwing als de werknemer na twee jaar niet aan het werk is. Het UWV zal bij de WIA aanvraag onderzoek of deze onderbouwing aanwezig is. Is deze onderbouwing niet of onvoldoende aanwezig? Dan zal het UWV kritisch beoordelen of alle mogelijkheden voor terugkeer naar werk voldoende zijn onderzocht. Het arbeidsdeskundig rapport geeft u de zekerheid van een kundige onderbouwing.

Veel gestelde vragen over het arbeidsdeskundig onderzoek

Heeft u een vraag? Bekijk hieronder de antwoorden op onze meest gestelde vragen of neem contact met ons op.

Welke onderwerpen kan ik bespreken met de arbeidsdeskundige?

Het werkveld van de arbeidsdeskundige is breed. Ook de volgende onderwerpen kunt u uitstekend bespreken met onze arbeidsdeskundige:

 1. Dreigend langdurig verzuim (vanaf 8 weken)
 2. Grijs verzuim (twijfelachtig verzuim)
 3. Een arbeidsconflict
 4. De inzet van een re-integratietraject
 5. De inzet van een jobcoach
 6. Het in dienst nemen van een werknemer met een arbeidshandicap (subsidie, voordelen)
 7. De uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter
 8. De duurzame inzetbaarheid van werknemers
Wat is een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is een expert die alles weet over de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Een arbeidsdeskundige kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren. Het arbeidsdeskundig onderzoek maakt de arbeidsmogelijkheden inzichtelijk, van een werknemer die gaat re-integreren. Verder lezen? Lees dan onze blog 'Wat doet een arbeidsdeskundige?'. 

Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) stelt dat een arbeidsdeskundig onderzoek niet verplicht is. De praktijk wijst echter uit het zeer verstandig is om een AD-onderzoek te doen. Het UWV is bij de beoordeling aan het einde van twee jaar ziekte zeer kritisch als er in het dossier geen arbeidsdeskundig rapport aanwezig is.

Wat levert het arbeidsdeskundig onderzoek op?

De uitkomst van het onderzoek wordt weergegeven in een AD-rapport. Dit rapport is een onafhankelijk en objectief advies van de arbeidsdeskundige. Het biedt duidelijkheid en houvast voor werknemer en werkgever. Het UWV zal bij de beoordeling van het dossier voor de WIA-aanvraag kijken of er een arbeidsdeskundig rapport aanwezig is. Is dit rapport niet aanwezig? Dan zal het UWV kritisch kijken of alle mogelijkheden voor terugkeer naar werk goed zijn onderzocht. 

Op welk moment arbeidsdeskundig onderzoek inzetten?

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt meestal ingezet rond de wettelijk verplichte eerstejaarsevaluatie, of tussen de 42e en de 52e week van het verzuim. Soms is het goed om het onderzoek eerder te doen, bijvoorbeeld als duidelijk is dat uw werknemer niet kan terugkeren in eigen werk. 

Hoe lang duurt het arbeidsdeskundig onderzoek?

Het arbeidsdeskundig onderzoek duurt doorgaans drie tot zes weken. Doorgaans kunt u bij Enroute rekenen op een afspraak binnen twee weken en vervolgens op een rapport binnen twee weken.

Meer weten? Ik bel je graag terug Olaff is arbeidsdeskundige
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart