Bel mij terug

Verzuimbegeleiding

Kan uw ziekteverzuimbegeleiding ook beter? Als verzuimpartner geven wij uw organisatie grip op verzuim.
 

Vrijblijvend gesprek

 

Regie op verzuim

Gratis offerte

Als verzuimpartner geven wij uw organisatie grip op verzuim. Dat kan op verschillende manieren en in samenwerking met meerdere partijen. Wat heeft u nodig? Daar gaat het om.

De beste oplossing voor uw situatie

Onze hulp voor uw verzuimaanpak is gericht op verschillende niveaus: adequate verzuimbegeleiding (ofwel casemanagement), de procesinrichting en kennisoverdracht (wij voorzien u van kennis en advies). Wat precies nodig is voor uw verzuimuitdaging verschilt per situatie. Daarom stemmen wij onze oplossing af op uw behoeften en mogelijkheden.

Wij werken altijd volgens deze uitgangspunten:

 • Verzuimbegeleiding is een vak voor de specialist
 • Aandacht is het beste medicijn
 • We doen het samen, ieder vanuit de best passende rol

Uw vaste verzuimcoördinator

Als uw onafhankelijke verzuimcoördinator zorgen wij als centrale regisseur voor optimale samenwerking tussen de verschillende partijen die bij uw verzuimbeleid betrokken zijn. Zo zorgen wij voor afstemming en daadkracht in de uitvoering. Het kan hierbij gaan om bestaande partijen (zoals uw arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts), bekende partijen (uit ons netwerk) of we zoeken samen naar geschikte partijen die het best passen bij uw behoeften.

Structureel of op afroep

Voor structurele samenwerking kunnen we afspraken per week, maand of kwartaal maken maar wij zijn ook op afroep beschikbaar voor ad-hoc ondersteuning bijvoorbeeld bij een complex verzuimdossier. Indien gewenst kunnen wij ook zichtbaar bij u op locatie werken. Door onze kleinschaligheid en specialistische kennis zijn wij in staat om juist die verzuimcases op te pakken waar uw arbodienst, casemanager of HR-afdeling in vastloopt.

Vangnet of maatwerk?

Wij kunnen de volledige arbodienstverlening voor u uitvoeren. Met onze eigen specialisten en vanuit een nauwe samenwerking met een gecertificeerde arbodienst (vangnetregeling). Sommige werkgevers mogen zelf het team samenstellen (maatwerkregeling) voor hun arbodienstverlening en hebben niet de verplichting om een gecertificeerde arbodienst te contracteren. Zij maken gebruik van de maatregeling. In dit geval kunt u een beroep doen op onze casemanagers en gaan we samen op zoek naar geschikte (kern)specialisten (bijv. een bedrijfsarts) of kunnen wij vanuit ons netwerk partijen aanbevelen.

 

Veel gestelde vragen

Maatwerk of vangnet? Kies de correcte regeling voor je bedrijf

Werkgevers moeten zich volgens de Arbowet laten ondersteunen door deskundigen bij verzuim. Sommige werkgevers mogen dit team van kerndeskundigen zelf samenstellen en vallen onder de maatwerkregeling. Niet alle werkgevers mogen gebruikmaken van maatwerk. Zij vallen automatisch onder de vangnetregeling. Wat zijn de verschillen? Lees het in deze blog.

De bedrijfsarts en taakdelegatie. Hoe zit het?

Door een tekort aan bedrijfsartsen zijn er nieuwe beroepen en rollen ontstaan ter ondersteuning van de bedrijfsarts. Hierdoor ontstaat soms verwarring over de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts. Welke taken mag de bedrijfsarts uitbesteden? Wat is het verschil met een Arboarts? En met welke taakgedelegeerden kun je nog meer te maken krijgen? Lees het in deze blog.

Wat is een casemanager verzuim?

Voor een leidinggevende die het casemanagement naast al zijn andere werkzaamheden op moet pakken is verzuimbegeleiding een behoorlijk complexe taak. Het risico dat hij belangrijke zaken mist is daardoor groot. Om die reden kijkt er vaak een specialist mee. Dat kan een interne of een externe specialist zijn, zoals een register casemanager. Lees het in deze blog.

Wat is de wet verbetering poortwachter?

Als een werknemer ziek is, is zijn werkgever twee jaar lang verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en de re-integratie. De werkgever moet zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. In 2002 is de Wet verbetering poortwachter (WVP) ingevoerd. Deze wet omschrijft welk processtappen werkgever en werknemer bij de re-integratie moeten doorlopen. Wilt u verder lezen over de Wet verbetering poortwachter? Wij schreven er 2 blogs over: stappenplan WVP + Wat is de Wet verbetering poortwachter?.

Kan uw verzuimbegeleiding beter?

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!Plan een vrijblijvend gesprek

Eigen regiemodel of effectieve rolverdeling?

In de praktijk zien we regelmatig dat organisaties het ‘eigen regiemodel’ hanteren. Vaak geeft dat niet de gewenste resultaten. Want hiermee krijgt de leidinggevende van een zieke werknemer de specialistische rol van casemanager toebedeeld en is daarmee (eind)verantwoordelijkheid voor de volledige verzuimbegeleiding. Hierdoor liggen specialistische verzuimtaken vooral bij de leidinggevende en niet bij de verzuimspecialist. Dit maakt het beperken én voorkomen van verzuim een stuk lastiger. Verzuimbegeleiding is immers een vak en veel leidinggevende beschikken niet of over de juiste kennis of hebben onvoldoende tijd om deze taak uit te voeren.

Specialisten maken het verschil

Een veelgehoorde klacht van werkgevers is dat hun verzuimbegeleiding (ofwel arbodienstverlening) beter kan. Dit vraagt vooral om een doel- en resultaatgerichte rolverdeling en goede balans in de ondersteuning van werknemer én werkgever. Idealiter vervult Enroute als verzuimspecialist de specialistische taak van casemanager. Dit ontlast leidinggevenden (en HR) van specialistische taken waardoor zij vooral als ‘caremanager’ kunnen fungeren: het eerste aanspreekpunt van de zieke medewerker. Zo zorgen we samen voor daadkracht in verzuim en re-integratie.

Voorkomen of beheersen?

Waar verzuimbegeleiding nogal eens draait om ‘schadelastbeheersing’ is ons doel om een zieke werknemer zo snel en duurzaam mogelijk weer aan de slag te krijgen. Echte schadelast beheersen vraagt om effectieve re-integratie en vooral kijken wat wél kan binnen de mogelijkheden van medewerkers. Door onze re-integratieachtergrond kijken wij van nature al met deze bril. Altijd vanuit oprechte interesse en niet ‘dossier gestuurd’ maar mensgericht. Vaak wil een werknemer graag aan de slag. Wij kijken wat hiervoor nodig is.

Slimme rolverdeling in de praktijk

In de praktijk ziet een heldere en effectieve rolverdeling er meestal zo uit:

 • De organisatie
  Deze wil (weer) grip op verzuim, door adequate verzuimbegeleiding. Naast de verzuimbegeleiding wil de organisatie bij voorkeur ook investeren in preventie om verzuim te voorkomen. Zo ontstaat betere arbodienstverlening met lagere verzuimkosten.

 • Enroute
  Voor de organisatie zijn wij de specialist in verzuim, re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Wij zijn de casemanager en zorgen voor de inzet en aansturing van de juiste kernspecialisten. Wij zijn zichtbaar en toegankelijk voor alle betrokkenen, houden regie en zorgen voor adequate verzuimbegeleiding. Zo faciliterend en ontzorgen wij leidinggevenden en waar nodig de HR-afdeling.

 • Leidinggevende
  Deze speelt vaak een sleutelrol. Hij is geen expert, maar vaak wel eindverantwoordelijk. Daarom maken wij leidinggevenden bij voorkeur ‘caremanager’ voor medewerkers met directe ondersteuning van onze casemanager. Zo wordt het eigen regiemodel daadwerkelijk uitvoerbaar. Want uiteindelijk is casemanagement een vak apart.

 • Medewerker
  De werknemer is eigenaar van zijn eigen inzetbaarheid. Om die verantwoordelijkheid krachtig te maken, moet de medewerkers wel gefaciliteerd worden. Daarom krijgt hij begeleiding van de casemanager voor een bestendige terugkeer.

Benieuwd wat wij voor
uw organisatie kunnen betekenen?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart