Vrijblijvend gesprek aanvragen
1 augustus 2019

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Jurre Spanjaard, Finance & HRM consulent Contact de auteur

Indien uw werknemer over een no-riskpolis beschikt kan dit u als werkgever veel financiële voordelen geven en risico’s voor u wegnemen. De no-riskpolis is een regeling die voor u als werkgever geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt, indien deze werknemer ziek wordt neemt het UWV vanaf dag 1 de betalingsverplichting van u over, of compenseert u voor het uit te betalen ziekengeld en de daarbij behorende werknemersverzekeringen welke u moet afdragen aan de belastingdienst middels de loonaangifte.

Voor wie en hoe lang geldt een no-riskpolis?

In deze meeste gevallen geldt de no-riskpolis 5 jaar vanaf de indiensttreding van de werknemer, hieronder hebben wij enkele meest voorkomende voorbeelden van werknemers die over een no-riskpolis beschikken.

Voorbeelden

  • Werknemer ontvangt bij het in dienst treden een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WAO) vanuit het UWV.
  • Werknemer valt onder de doelgroep van de banenafspraak. Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Deze wet bevestigt de afspraken in de banenafspraak.
  • Werknemer is voor 8 juli 1954 geboren, heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering en is vanuit de WW bij u in dienst gekomen. Deze werknemer krijgt  na 13 weken ziekte een ziektewetuitkering. Vanaf 1 januari 2017 geldt dit voor ook voor werknemers die op welke 56 jaar of ouder zijn bij de indiensttreding.
  • Werknemer is na een WIA-uitkering voor minder dan 35% arbeidsongeschikt beoordeeld. In de afwijzingsbrief staat dat een nieuwe werkgever gebruik kan maken van de no-riskpolis.
  • Werknemer heeft ooit een Wajong-uitkering gehad, of heeft deze nog. In dit geval duurt de no-riskpolis zolang de werknemer voor u werkt.
  • Werknemer heeft een WSW-indicatie vanuit het UWV*.
  • Werknemer is na 1 januari 2015 bij u gaan werken als gevolg van begeleiding of bemiddeling door de gemeente. UWV heeft daarnaast vastgesteld dat de werknemer minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen of verricht ‘beschut’ werk*.

*In deze 2 gevallen geldt de no-riskpolis van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020.

Premie werkhervattingskas

Naast het wegnemen van de betalingsverplichting bij ziekte van deze werknemers, hebben deze werknemers nog een ander financieel voordeel. Namelijk dat  de uitbetaalde ziektewetuitkeringen door het UWV niet meetellen voor de ophoging van uw premie werkhervattingskas, welke jaarlijks door de belastingdienst wordt vastgesteld op basis van de door het UWV uitbetaalde ziektewet- en WGA-uitkeringen voor uw (ex-) werknemers.

Zoals u uit deze tekst kan opmaken is het van zeer groot belang dat u weet welke werknemers bij uw organisatie over een no-riskpolis beschikken. Vaak is dit makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien u moet weten welke werknemers er in het verleden een dergelijke uitkering hebben ontvangen. Tevens weten de werknemers vaak zelf niet over zij over de no-riskpolis beschikken.

Meer informatie of hulp nodig bij het inventariseren?

Uiteraard kunt u bij de ervaren specialisten van Enroute terecht voor verdere vragen en ondersteuning, tevens kunnen wij dit gehele complexe proces voor u uit handen nemen zodat u zeker weet dat u niet ten onrechte ziekengeld betaald aan uw zieke werknemers.

Lees verder op onze subsidiescan pagina!

 

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2021 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo