Arnaud Hoppes

Met veel enthousiasme en een actiegerichte aanpak geef ik cliënten inzicht in hun loopbaanwensen en bied ik ze concrete en reële stappen aan om weer met zelfvertrouwen de arbeidsmarkt op te gaan.

Werkgever Verzuim
2 april 2020

Wat doet een casemanager verzuim?

De arbeidsdeskundige, de re-integratiecoach, de casemanager, de jobcoach en de loopbaancoach. Het zijn allemaal experts die kunnen worden ingezet rondom werk. Maar wat doen deze experts nu precies? En wanneer worden ze ingezet? Daarover gaat deze serie blogs. Vandaag: Wat doet een casemanager verzuim?

Arnaud Hoppes is register casemanager bij Enroute. Hij beantwoordt in dit blog de volgende vragen over de casemanager verzuim:

 1. Wat doet een casemanager verzuim?
 2. Wat is een casemanager verzuim?
 3. Wat is het verschil tussen een casemanager en een register casemanager?

Wat is een casemanager verzuim?

Een casemanager verzuim is de persoon die het verzuim- en re-integratie proces van een verzuimende werknemer begeleidt (ofwel casemanagement). Vaak wordt de leidinggevende of een collega van de werknemer aangewezen als casemanager. Hij krijgt dan de verantwoordelijk over de uitvoering van het plan van aanpak. In het plan van aanpak (PVA) staat beschreven welke acties de werkgever en de werknemer hebben afgesproken om de verzuimende werknemer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Het opstellen van een PVA en het aanwijzen van een casemanager zijn verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter (WVP). Behalve de leidinggevende kan ook een externe specialist worden ingeschakeld als casemanager.

Wat doet een casemanager verzuim?

Een casemanager verzuim is dus vaak de leidinggevende van de verzuimende werknemer, maar kan ook een externe specialist zijn. De taak van de casemanager is ervoor te zorgen dat de afspraken uit het plan van aanpak door alle betrokkenen worden nagekomen. Het is daarbij belangrijk dat hij de verplichtingen uit de WVP kent. De casemanager is tevens het vaste aanspreekpunt voor werknemer, werkgever, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.

Taken casemanager verzuim

De volgende taken worden in de praktijk vaak bij de aangewezen casemanager neergelegd:

 1. Opstellen van het Plan van aanpak met werknemer;
 2. Aanspreekpunt voor werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, werkgever en UWV;
 3. Bewaken van het re-integratieproces;
 4. Opbouwen van het verzuimdossier volgens de wet (WVP);
 5. Voeren van het evaluatiegesprek;
 6. Het opvolgen van wettelijke verplichtingen rondom verzuim.

Meer weten over onze aanpak?

023 529 94 53

Geopend tussen 09:00 - 17:00

Afspraak maken

Verzuimbegeleiding is een specialisme

De casemanager is een sleutelfiguur tijdens het verzuim- en re-integratieproces. Voor een leidinggevende die het casemanagement naast al zijn andere werkzaamheden op moet pakken is het een behoorlijk complexe taak. Hij heeft meestal slechts incidenteel te maken met langdurig verzuim en kent de relevante regels en procedures niet. Het risico dat hij belangrijke zaken mist is daardoor groot. Om die reden kijkt er vaak een specialist mee. Dat kan een interne of een externe specialist zijn, zoals een register casemanager.

Wat is het verschil tussen een casemanager en een register casemanager?

Een register casemanager is een externe specialist met een specialistische post HBO-opleiding. Hij is aan gesloten bij de beroepsvereniging voor casemanagers (RNVC) en draagt de titel Rccm®.

Een register casemanager is een organisatieadviseur die dagelijks te maken heeft met verzuim en re-integratie. Hij is op de hoogte van alle belangrijke regels en procedures. Net als de arbeidsdeskundige is de register casemanager een echte verzuimexpert. Hij stemt af met UWV, de belastingdienst en verzekeraars, maakt kosten en risico’s inzichtelijk en adviseert over het inrichten van organisatieprocessen. Een register casemanager kan ook coaching en trainingen rondom verzuim aanbieden aan leidinggevenden, bijvoorbeeld over gespreksvoering, het uitvoeren van wetgeving, het toetsingskader van het UWV en het inzetten van deskundigen.

Kortom: de register casemanager helpt organisaties grip te krijgen op verzuim. Een register casemanager onderscheidt zich daarmee heel duidelijk van een leidinggevende die incidenteel te maken krijgt met langdurig verzuim. Zo’n leidinggevende is doorgaans niet op de hoogte van relevante regels en procedures. Het risico dat belangrijke zaken tijdens het verzuim- en re-integratieproces worden gemist is daardoor groot.

Lees alles over onze aanpak bij 'verzuim' en
download onze gratis infographic!

Download de gratis infographic

Voordelen register casemanager

Een paar voordelen van de register casemanager:

 1. Stuurt alle betrokkenen rondom het verzuim-proces aan;
 2. Ziet erop toe dat de Wet verbetering poortwachter correct wordt gevolgd;
 3. Zorgt ervoor dat kansen en mogelijkheden optimaal worden benut;
 4. Zorgt voor volledige verzuim- en re-integratie dossiers;
 5. Kent en benut subsidies en andere mogelijkheden rondom verzuim;
 6. Maakt een kosten- en batenanalyse op organisatie- en dossierniveau;
 7. Adviseert over het inkopen van dienstverlening en verzekeringen;
 8. Adviseert over de inrichting van het verzuimproces van de organisatie als geheel;
 9. Beheerst ziekteverzuim dossiers;
 10. Beperkt schadelast door ziekteverzuim;
 11. Vergroot de inzetbaarheid van werknemers;
 12. Verkleint het risico op loonsancties van UWV.

In dit blog heb je kunnen lezen wat de rol is van een casemanager verzuim en hoe de register casemanager zich onderscheidt van de interne casemanager. Wil je na het lezen van dit artikel meer informatie? Neem dan gerust contact met mij op.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart