Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

Werknemer Verzuim
31 August 2023

Tips voor het gesprek met de verzekeringsarts

Vandaag staan we stil bij het gesprek met de verzekeringsarts van het UWV. We vertellen wat een verzekeringsarts doet en geven tips om het gesprek voor te bereiden. Lees ook onze andere blogs over de WIA-keuring: het gesprek met de arbeidsdeskundige en het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid/het WIA-percentage.

Het gesprek met de verzekeringsarts

Als je bijna 104 weken ziek bent kun je een WIA-uitkering aanvragen. Je krijgt hierover een brief van het UWV. Als het UWV beoordeelt dat jij en je werkgever voldoende aan re-integratie hebben gedaan, wordt de WIA-keuring opgestart. Het eerste onderdeel van de WIA-keuring is het gesprek met de verzekeringsarts.

De WIA-keuring bestaat in totaal uit 3 onderdelen:

 • Een afspraak met de verzekeringsarts
 • Een onderzoek door de arbeidsdeskundige
 • Het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid

Wat doet de verzekeringsarts van het UWV?

De verzekeringsarts onderzoekt welke beperkingen je hebt door jouw ziekte of handicap en legt vast wat je nog kunt en wat niet. De stelt je ‘belastbaarheid’ vast aan de hand van:

 • Een gesprek
 • Een medisch onderzoek (eventueel)
 • Medische informatie van specialisten (eventueel)
 • Informatie van een door de arts ingeschakelde medisch deskundige die niet bij het UWV werkt (eventueel)

Lees alles over onze aanpak bij 're-integratie' en
download onze gratis flyer!

Download de gratis flyer

Tips om het gesprek met de verzekeringsarts voor te bereiden

 • Vraag jouw arts(en) en specialisten om jouw medische situatie te beschrijven.
 • Neem de brief of aantekeningen mee naar het gesprek.
 • Je kunt de verzekeringsarts van het UWV vragen om informatie op te vragen bij specialisten maar hij hoeft dit niet te doen. Om informatie op te mogen vragen bij specialisten of artsen, bijvoorbeeld je huisarts, heeft de verzekeringsarts een machtiging nodig, zodat de specialisten weten dat je toestemming geeft om de informatie te verstrekken.
 • Schrijf op tegen welke problemen je in het dagelijks leven aanloopt door je ziekte. Welke dingen kun je wel en niet doen? Geef voorbeelden.
 • Schrijf op hoe jouw doorsnee dag eruitziet. Beschrijf een goede dag en een slechte dag en geef aan hoe vaak die voorkomen.
 • Schrijf op wat je zelf kwijt wilt aan de verzekeringsarts van het UWV

Neem mee naar het gesprek met de verzekeringsarts:

 • Je aantekeningen
 • Een kopie van recente medische informatie
 • Een lijst met namen en adresgegevens van de behandelend artsen en specialisten
 • De verpakkingen van de medicijnen die je gebruikt

Iemand meenemen naar het gesprek met de verzekeringsarts

Je mag altijd iemand meenemen naar het gesprek met de verzekeringsarts. Wij raden je aan om hiervan gebruik te maken. Heb je een re-integratiecoach? Deze kan je helpen bij het voorbereiden van het gesprek. Soms gaan re-integratiecoaches op verzoek mee naar het gesprek. Er zijn ook patiëntenorganisaties en belangengroepen die je kunnen helpen bij de voorbereiding van het gesprek.

Na de afspraak met de verzekeringsarts volgt binnen enige tijd een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige van het UWV. Deze deskundige bekijkt welk werk je nog kunt doen met de beperkingen die door de verzekeringsarts zijn vastgesteld en berekent je arbeidsongeschiktheidspercentage.

Lees verder over de WIA-keuring
WIA-keuring deel 2: het gesprek met de arbeidsdeskundige
WIA-keuring deel 3: het arbeidsongeschiktheidspercentage

NB: Deze blog is puur bedoeld als informatiebron en dient niet beschouwd te worden als een persoonlijk advies. Wij verzoeken u vriendelijk om ons hiervoor ook niet te benaderen. Bij (arbeidsjuridische) vragen raden wij u aan om contact op te nemen met een arbeidsjurist. Enroute BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik of de (nadelige) gevolgen van de toepassing van de informatie in dit document.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2023 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart