Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

Werkgever Verzuim
24 oktober 2022

Hoe kunnen werkgevers rekening houden met de overgang op het werk?

De overgang is een natuurlijke fase in het leven van de vrouw, waarbij onder meer hormonale processen veranderen. Deze fase kan gepaard gaan met klachten die het functioneren op het werk beïnvloeden. In Nederland hebben bijna 2 miljoen vrouwen de leeftijd van de overgang. Meer dan een derde van de werkende vrouwen in de overgang ervaart beperkingen in het functioneren. Vrouwen die veel last hebben melden zich vaker ziek, hebben langer nodig om te herstellen na een werkdag en zijn minder productief (bron: RIVM). De klachten kunnen wel 2 tot 10 jaar aanhouden. De overgang is zodoende ook voor werkgevers een serieus fenomeen om rekening mee te houden, bijvoorbeeld met het oog op duurzame inzetbaarheid en Goed Werkgeverschap.

Hoe kunnen werkgevers rekening houden met de overgang op het werk?

Sommige werkgevers hebben erg veel vrouwen in dienst. Voor deze organisaties is de overgang een belangrijke factor om rekening mee te houden. Dit geldt vooral voor de sectoren zorg en welzijn en het onderwijs. Wat kunnen organisaties doen om ervoor te zorgen dat vrouwen in de overgang zo goed mogelijk blijven functioneren? Wij geven hieronder een aantal suggesties:

Kennis over de overgang in huis hebben

De meeste vrouwen hebben geen behandeling nodig maar hebben wel baat bij (h)erkenning en informatie. Het is handig als werkgevers weten met welke klachten vrouwen te maken kunnen krijgen. Ook is het nuttig om te kunnen doorverwijzen bij klachten en voor informatie. Vrouwen kunnen bij de bedrijfsarts en bij de huisarts terecht maar deze zijn niet altijd goed op de hoogte van de impact van de overgang en van actuele behandelingen. Vrouwen in de overgang kunnen ook aankloppen bij overgangsspecialisten en diverse online platforms. Vooruitstrevende werkgevers hebben zelf een overgangsexpert in huis of huren deze in. Zo ontwikkelde Claire Recourt van onze zuster organisatie Coach Hero speciaal voor organisaties de workshop ‘Vitaal door de overgang’. Met deze workshop verlaagt ze de drempel om op het werk over de overgang te praten. Vrouwen vinden in de workshop herkenning bij elkaar en krijgen handvatten om gedurende deze levensfase zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren. 

Praten over de overgang op het werk faciliteren

Onderzoek laat zien dat veel vrouwen in de overgang behoefte hebben aan aandacht en steun vanuit het werk. Toch bespreekt minder dan de helft van de vrouwen in de overgang hun klachten. Werkgevers kunnen de drempel om over de overgang te praten verlagen, bijvoorbeeld door gespreksgroepen te faciliteren en workshops te organiseren. Ook kunnen werkgevers hun leidinggevenden trainen in het bespreken van zaken als overgangsklachten. Werkgevers kunnen deze voorzieningen zelf ontwikkelen of inkopen bij een extern bureau.

Maatregelen op het werk

Ook andere, soms eenvoudige, maatregelen kunnen vrouwen met overgangsklachten helpen. Als overgangsklachten effect hebben op de belastbaarheid kan in individuele gesprekken gezocht worden naar aanpassingen die helpen om goed te blijven functioneren. Te denken valt aan de mogelijkheid om een raam open te zetten, goede ventilatie, flexibel omgaan met werktijden, een beweegprogramma, thuiswerken en coaching. Een coach kan de medewerker ondersteunen bij het omgaan met de veranderde situatie als gevolg van de overgang. Stilstaan bij deze levensfase en de verdere carrière helpt de medewerker bewuste keuzes te maken voor de toekomst te en kan vastlopen voorkomen.

Er zijn dus verschillende dingen die werkgevers kunnen doen om hun vrouwelijke werknemers in de overgang te helpen goed te blijven functioneren. De overgang op het werk vraagt om openheid en flexibiliteit. Door aandacht te hebben voor de overgang en de vrouwen in deze levensfase en door de bereidheid om kleine aanpassingen te doen, valt er veel winst te behalen op het gebied van verzuim en vitaliteit. 

Overgangsklachten herkennen

De volgende klachten passen bij de overgang:

  • Vermoeidheid
  • Pijnlijke spieren en gewrichten
  • Vergeetachtigheid
  • Brainfog (een mistige gewaarwording in het hoofd)
  • Slechter slapen 
  • Stemmingswisselingen
  • Schaamte en onzekerheid
  • Opvliegers

 

Is het de overgang of zijn het burn-outklachten?

Overgangsklachten hebben een overlap met burn-outklachten en worden daardoor soms voor een burn-out aangezien. De overgang kan ertoe bijdragen dat een vrouw een burn-out krijgt maar dit is gelukkig zeker niet altijd het geval!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart