Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

8 juni 2022

Eigenrisicodrager WGA – rechten en plichten bij een zieke ex-werknemer

Voor WGA eigenrisicodragers gelden de eerste twee ziektejaren dezelfde re-integratieverplichtingen als voor andere werkgevers. Echter blijven eigenrisicodragers ook na toekenning van een WGA-uitkering (tot maximaal 10 jaar) verantwoordelijk voor hun ex-werknemer. Dit betekent dat niet het UWV maar de werkgever zelf de kosten draagt van de WGA-uitkering en de re-integratie.

De keuze voor WGA eigenrisicodragerschap levert vaak meer regie op maar neemt ook wettelijke verplichtingen met zich mee. Eigenrisicodragers zijn namelijk verantwoordelijk voor:

  1. Het betalen van de WGA-uitkering
  2. Het betalen van de kosten rondom re-integratie
  3. Het bieden van begeleiding bij re-integratie, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen
  4. Het toezien  door de ex-werknemer nakomen van de wettelijke verplichtingen en het benutten van de bevoegdheid om een sanctie op te leggen.

Vanuit de polisvoorwaarden van de eventuele verzekeraar kunnen nog andere regels van toepassing zijn. De werkgever is verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten, die zijn gestart tijdens het eigenrisicodragerschap, ook als hij het eigenrisicodragerschap tussentijds heeft beëindigd.

Meer weten over onze aanpak?

023 529 94 53

Geopend tussen 09:00 - 17:00

Afspraak maken

Wat als mijn (ex-) werknemer niet meewerkt?

Wat werkgevers kunnen doen als een zieke werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie heb ik aan de hand van 3 stappen beschreven in mijn vorige blog. Deze 3 stappen gelden als de werknemer nog in dienst is. Als de werknemer na toekenning van een WGA-uitkering uit dienst gaat, blijft de eigenrisicodrager verantwoordelijk voor de re-integratie. Als de ex-werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie hebben eigenrisicodragers de mogelijkheid om een sanctie op te leggen. De volgende sancties zijn mogelijk:

  1. De WGA-uitkering geheel of gedeeltelijk korten
  2. De WGA-uitkering geheel of gedeeltelijk stopzetten

3 stappen

Het is belangrijk om in gesprek te blijven met de ex-werknemer en passende ondersteuning te bieden als de re-integratie stagneert. Blijf vriendelijk en stimulerend en informeer de ex-werknemer goed. Ook hier gelden de 3 stappen: eerst informeren en motiveren, daarna waarschuwen en wanneer dit geen effect heeft een sanctie opleggen. Een sanctie moet door de ex-werknemer niet worden opgevat als enkel een dreigement. Het is daarom belangrijk om inzicht te geven in de verantwoordelijkheid van de werkgever om de ex-werknemer aan te sporen om mee te werken aan de re-integratie. De sanctie moet goed worden onderbouwd en gemeld bij het UWV. De ex-werknemer moet inzicht hebben in de onderbouwing, de stukken kunnen inzien en de gelegenheid krijgen om bezwaar te maken.

Optreden als zelfstandig bestuursorgaan (zbo)

De eigenrisicodrager die een sanctie oplegt treedt op als een zelfstandig bestuursorgaan. Op dat moment is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dat betekent dat de werknemer bij de werkgever bezwaar kan maken tegen de sanctie. Als de ex-werknemer bezwaar maakt tegen de beslissing van de werkgever, dan moet de werkgever schriftelijk reageren met een beslissing. De ex-werknemer kan er vervolgens een rechtszaak van maken door in beroep te gaan bij de rechtbank. Dat de ex-werknemer een rechtszaak kan beginnen tegen de werkgever is een belangrijk risico waar eigenrisicodragers rekening mee moeten houden. De kosten kunnen hoog oplopen.

Herbeoordeling arbeidsongeschiktheid door het UWV

Het kan ook zijn dat de situatie van de ex-werknemer dusdanig wijzigt dat u verwacht dat het arbeidsongeschiktheidspercentage niet meer passend is. In dat geval kan een herbeoordeling worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV beoordeelt de situatie van de ex-werknemer dan opnieuw. Werkgever en ex-werknemer ontvangen daarna een beschikking met de uitslag. Tegen deze beschikking kunnen zowel werkgever als werknemer een bezwaar indienen.

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2022 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart