Nina Brinkmann

Nina is re-integratiecoach en casemanager bij Enroute en specialist in verzuim & re-integratie vraagstukken. Wil je meer weten over Nina? Neem contact met haar op.

Werkgever Re-integratie
16 February 2020

Wat doet een re-integratiecoach?

De arbeidsdeskundige, de re-integratiecoach, de casemanager, de jobcoach en de loopbaancoach. Het zijn allemaal experts die kunnen worden ingezet rondom werk. Maar wat doen deze experts nu precies? En wanneer worden ze ingezet? Daarover gaat deze serie blogs. Vandaag: Wat doet een re-integratiecoach?

In dit artikel geeft re-integratiecoach Jacqueline Dorhout van Enroute, uitleg over haar werk. Zij beantwoordt de volgende vragen:

 1. Wat is een re-integratiecoach?
 2. Wat doet een re-integratiecoach?
 3. Hoe verloopt een re-integratietraject?
 4. Hoe lang duurt een re-integratietraject?

Wat is een re-integratiecoach?

Een re-integratiecoach is iemand die - meestal in opdracht van de werkgever - zieke werknemers helpt bij het zoeken van een baan of re-integratieplek. Een re-integratiecoach kan ook worden ingezet door gemeente, UWV of verzekeraar maar daar zal ik hier niet verder op in gaan. Deze tekst gaat over de re-integratiecoach die door de werkgever wordt ingezet voor re-integratie buiten de eigen werkgever, ofwel: spoor 2 re-integratie.

Als een werknemer ziek is, zijn werkgever en werknemer verplicht om er samen voor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Lukt het niet om te re-integreren bij de huidige werkgever? Dan moet gezocht worden naar mogelijkheden bij een andere werkgever. Dit staat in de Wet Verbetering Poortwachter. Hiervoor wordt veelal een re-integratiebureau ingezet. Een re-integratiecoach is iemand die werkzaam is bij een re-integratiebureau en wordt ingeschakeld om de verplichte re-integratie inspanningen grotendeels uit handen te nemen van de werkgever. Dat betekent dat de werknemer door de coach wordt begeleid bij het vinden van een passende werkplek.

Wat doet een re-integratiecoach?

Een re-integratiecoach begeleidt de re-integratie kandidaat om te komen tot een doelgerichte en effectieve benadering van werkgevers. De coach gaat met de kandidaat op zoek naar passende werkzaamheden buiten de eigen organisatie, die voldoende rekening houden met de belastbaarheid van de kandidaat. De re-integratiecoach baseert zich voor het bepalen van de zoekrichting mede op rapporten van zowel bedrijfsarts als arbeidsdeskundige. Het uitgangspunt voor de belastbaarheid is altijd het advies van de bedrijfsarts, die een belastbaarheidsprofiel heeft opgesteld. Het belastbaarheidsprofiel (ook wel: FML) geeft inzicht in wat de kandidaat nog wel en niet kan.

Enkele taken van de re-integratiecoach zijn:

 1. Het opstellen van een re-integratieplan.
 2. Coachen bij het omgaan met de veranderende werksituatie.
 3. In kaart brengen van de wensen, kwaliteiten, competenties en mogelijkheden van de kandidaat.
 4. Motiveren van de kandidaat om de arbeidsmarkt te benaderen.
 5. Aanleren van vaardigheden rondom solliciteren en netwerken.
 6. Ondersteuning bij het solliciteren en netwerken (brief, CV, gesprekken).
 7. Ondersteuning bij het vinden van passende vacatures.
 8. Inzicht geven in de arbeidsmarkt.
 9. Benaderen van potentiële werkgevers, ofwel Jobhunting.
 10. Schriftelijke rapportage van de re-integratieactiviteiten ten behoeve van het re-integratieverslag.

Hoe verloopt een re-integratietraject?

Een re-integratietraject wordt door de coach op een persoonlijke manier ingevuld. Het traject wordt volledig afgestemd op de kandidaat en is voor een groot deel maatwerk. In de regel zal een re-integratietraject bestaan uit ontmoetingen of contactmomenten die gemiddeld tweewekelijks plaatsvinden en waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

 1. Een intakegesprek met de re-integratie kandidaat waarbij een re-integratieplan wordt opgesteld.
 2. Zelfonderzoek (wensen, kwaliteiten, competenties, mogelijkheden).
 3. Beroepen- en arbeidsmarkt oriëntatie.
 4. Training (solliciteren, netwerken, social media).
 5. Banenjacht/actief solliciteren, netwerken en jobhunting.

Op welke manier deze onderdelen worden vormgegeven verschilt per traject. Het is maatwerk waarin de begeleider zich op de kandidaat afstemt. Tijdens het traject vindt doorlopend coaching plaats om het re-integratieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

-> voor een indruk van onze werkwijze bij re-integratie, lees hier verder!

Hoe lang duurt een re-integratietraject?

Hoe lang het re-integratietraject duurt verschilt per situatie. Als het traject succesvol is en de kandidaat nieuw werk gevonden heeft zal het traject officieel worden beëindigd. Daarna vindt gedurende een korte periode nazorg plaats. Nazorg betekent dat de re-integratiecoach een poosje contact houdt met de kandidaat om de voortgang van het re-integratieproces bij de nieuwe werkgever te waarborgen. Nazorg gebeurt meestal per telefoon of e-mail want dat is gemakkelijk te combineren met de nieuwe baan.

Als tijdens het traject geen (volledige) werkhervatting plaatsvindt, blijft de coach het re-integratietraject meestal begeleiden tot het einde van de wachttijd, tenzij met de werkgever een andere termijn is afgesproken. De wachttijd is een periode van 104 weken gerekend vanaf de eerste ziektedag, waarin de werkgever het loon doorbetaalt. Aan het einde van de wachttijd heeft UWV reeds vastgesteld op welke uitkering de kandidaat recht heeft; een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een werkloosheidsuitkering.

Heeft u een re-integratiecoach of een verzuimadviseur nodig voor uw zieke werknemer? Of wilt u ontdekken wat Enroute voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2023 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart