Vrijblijvend gesprek aanvragen
2 februari 2021

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Olaff Smit, Arbeidsdeskundige Contact de auteur

Met een arbeidsdeskundig onderzoek kijkt een arbeidsdeskundige naar de werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Een arbeidsdeskundige is een expert die alles weet over de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Voor het arbeidsdeskundig onderzoek gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met werkgever en werknemer afzonderlijk. Daarnaast onderzoekt hij zo nodig de werkplek. Het onderzoek wordt afgesloten in een gesprek met werkgever en werknemer samen.

De arbeidsdeskundige ontvangt informatie van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt een lijst op met de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer. Deze lijst kent verschillende benamingen, zoals: functionele mogelijkheden lijst (FML), benutbare mogelijkheden lijst (BML) of inzetbaarheidsprofiel. De informatie van de bedrijfsarts helpt de arbeidsdeskundige bij het beoordelen van de mogelijkheden van werknemer.

Meer weten over onze aanpak?

023 529 94 53

Geopend tussen 09:00 - 17:00

Afspraak maken


Wanneer vindt het arbeidsdeskundig onderzoek plaats?

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt vaak gedaan rond de wettelijk verplichte eerstejaarsevaluatie, of tussen de 42e en de 52e week van het verzuim. Per verzuimdossier zal beoordeeld moeten worden wanneer het onderzoek de meeste toegevoegde waarde heeft. Soms is het goed om het onderzoek eerder te doen, bijvoorbeeld zodra duidelijk is dat de werknemer niet terug kan keren naar zijn eigen werk. Het onderzoek duurt doorgaans drie tot zes weken.


Het arbeidsdeskundig rapport

De resultaten van het arbeidsdeskundig onderzoek worden door de arbeidsdeskundige beschreven in het arbeidsdeskundig rapport. Dit rapport helpt werkgever en werknemer om het re-integratietraject goed vorm te geven. Het rapport geeft tenminste antwoord op de volgende vier vragen:

 1. Kan de werknemer zijn werk nog (of weer) uitvoeren?
 2. Zo nee, is zijn werk door aanpassingen passend te maken?
 3. Zo nee, kan de werknemer ander werk doen bij de werkgever?
 4. Zo nee, zijn er mogelijkheden om de werknemer naar ander werk te begeleiden?

Het arbeidsdeskundig rapport wordt meegestuurd met de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) bij UWV. UWV controleert bij een WIA-aanvraag of de werkgever zich heeft gehouden aan zijn wettelijke verplichtingen. Als de werkgever bij de WIA-aanvraag aangeeft dat hij geen passend werk heeft voor de werknemer, beoordeelt UWV of dit voldoende is onderzocht en onderbouwd. Hoewel de Arbowet het arbeidsdeskundig onderzoek en de arbeidsdeskundige niet expliciet noemt, doen werkgevers er goed aan om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Een arbeidsdeskundige weet precies waar het UWV op let en levert het onderzoek en de onderbouwing.

Het werkveld van de arbeidsdeskundige

Het werkveld van de arbeidsdeskundige reikt verder dan het arbeidsdeskundig onderzoek. Ook over onderstaande onderwerpen kan een arbeidsdeskundige adviseren:

 1. Dreigend langdurig verzuim (vanaf 8 weken)
 2. Grijs verzuim (twijfelachtig verzuim)
 3. Een arbeidsconflict
 4. De inzet van een re-integratietraject
 5. De inzet van een jobcoach
 6. In dienst nemen van een werknemer met arbeidshandicap (subsidie, voordelen)
 7. Uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter
 8. Duurzame inzetbaarheid van werknemers

 

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2021 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo