Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

15 juni 2022

Verzuimkosten berekenen, hoe doe je dat?

Een langdurig zieke werknemer kost je bedrijf veel geld. Het liefst wil je deze kosten natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Daarom investeer je bijvoorbeeld in de vitaliteit van je werknemers. Maar verzuim en dus verzuimkosten kun je niet geheel tegengaan. Daarom is het goed om te weten met welke kosten je bij verzuim te maken krijgt. Waar bestaan verzuimkosten nu precies uit? En hoe kun je ze goed in kaart brengen? Daarover gaat dit blog.

Voor alle bedrijven is verzuim een risicofactor. Met name als je een kleiner bedrijf hebt, kan het een flinke strop betekenen als de verzuimkosten hoog oplopen. Het loon van een zieke werknemer moet twee jaar lang worden doorbetaald. Daarbovenop komen nog andere kosten. De belangrijkste kostenposten bij verzuim zijn: loondoorbetaling, vervangingskosten en productieverlies. Daarnaast krijg je waarschijnlijk te maken met kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

Als de werknemer bovendien na twee jaar een WGA-uitkering of eerder een ziektewet uitkering ontvangt (bij bijvoorbeeld niet verlengen tijdelijk dienstverband) dan wordt de (ex-) werkgever ook verantwoordelijk gehouden voor deze kosten. Over deze kosten schreef ik een andere blog. Hieronder ga ik in op de kosten van de eerste twee ziektejaren.

Berekenen kosten verzuim

Het lijkt moeilijker dan het is om de kosten van verzuim te berekenen. Om de kosten te berekenen hoef je eigenlijk alleen maar te weten welke kosten er zijn bij verzuim. Vervolgens tel je deze kosten bij elkaar op. De belangrijkste kostenposten bij verzuim licht ik hieronder toe.

1. Verzuimkosten: loondoorbetaling

Volgens de wet moet je in de eerste twee jaar van ziekte tenminste 70 procent van het loon betalen. In het eerste jaar moet dat bedrag eventueel worden aangevuld tot het minimumloon. Ook het vakantiegeld en de werkgeverslasten lopen de eerste twee jaar door. In veel cao’s is bovendien een hoger percentage voor loondoorbetaling vastgelegd. Ook bij een werknemer met een oproepovereenkomst ben je meestal verplicht het loon door te betalen. Als je zieke medewerker via een uitzendbureau of een payrollbedrijf werkt, dragen zij de kosten voor loondoorbetaling.

2. Verzuimkosten: vervangingskosten

Tijdens het verzuim zullen de taken van de zieke werknemer op de één of andere manier moeten worden opgevangen. Misschien verdeel je de taken onder andere werknemers of besluit je om zelf tijdelijk de taken van de zieke werknemer waar te nemen. Je kunt ook een uitzendkracht of payroller inschakelen. De kosten voor vervanging zijn meestal zo’n beetje gelijk aan de loonkosten van de zieke werknemer. Als je kiest voor een tijdelijke vervanger via een tussenpersoon, ben je zelfs zo’n 30 procent duurder uit.

3. Verzuimkosten: productieverlies

Hoe belangrijker jouw zieke werknemer is voor het bedrijf, hoe groter het verlies van productie en/of omzet tijdens ziekte. Het is verstandig om in kaart te brengen wat het productieverlies is dat je bedrijf zal oplopen tijdens de periode van ziekte. Daardoor houd je inzicht in dit deel van de kosten van het verzuim. Houd er bovendien rekening mee dat een tijdelijke vervanger ingewerkt moet worden en vervolgens niet meteen zo snel, effectief en efficiënt zal werken als de ervaren werknemer. Dat kost allemaal geld. Het inzichtelijke maken van de verzuimkosten is het lastigste onderdeel van het berekenen van de verzuimkosten.

4. Verzuimkosten: verzuimbegeleiding en re-integratie

Een zieke werknemer heeft recht op verzuimbegeleiding en hulp bij re-integratie. Denk aan de bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige en bijvoorbeeld een re-integratie (spoor 2) traject. Ook als de werkplek aangepast moet worden ten behoeve van de werknemer komen hier kosten bij. Deze kosten komen bij de andere verzuimkosten.

Om de totale verzuimkosten globaal in kaart te brengen tel je alle kosten van bovenstaande posten bij elkaar op. Hier is een handige online rekentool voor beschikbaar, gebaseerd op onderzoeks‑ en branchegegevens van TNO en CBS. Je vindt de rekentool hier.

Lees alles over onze aanpak bij 'verzuim' en
download onze gratis infographic!

Download de gratis flyer

Wel of niet verzekeren

Veel bedrijven kiezen ervoor om zich voor de kosten van verzuim te verzekeren. Om vast te stellen of dit voor jouw bedrijf ook verstandig is kun je twee vragen stellen. 1. Hoe groot is de kans dat een medewerker ziek wordt? 2. Als er een medewerker ziek is, kan ik de financiële schade dan gemakkelijk zelf dragen? Een pasklaar antwoord op deze vragen heb ik niet maar met alleen een verzekering ben je er vaak nog niet. Mijn advies is om je te laten bijstaan door een deskundige casemanager. Een casemanager heeft een coördinerende rol en zorgt niet alleen voor een ‘poortwachterproof’ dossier maar ook voor de juiste (re-integratie) begeleiding van de medewerker.

Kosten bij instroom WGA

Als de werknemer na twee jaar nog ziek is dan bestaat de kans dat de werknemer een WIA-uitkering zal ontvangen van het UWV. In veel gevallen betekent dit (opnieuw) een flinke kostenpost omdat je als werkgever verantwoordelijk bent voor de (WGA) uitkeringslasten (maximaal 10 jaar). Mocht je hier meer over willen weten, lees dan ook mijn andere blog

Meer informatie?

Heb je een zieke werknemer en wil je onnodig hoge kosten voorkomen? Bel ons om te ontdekken hoe wij je hierbij kunnen helpen.

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2022 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart