Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

15 juni 2022

Kosten voor werkgever bij instroom in WGA of ziektewet

Mijn vorige blog ging over de kosten van een zieke werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren. De kosten als gevolg van verzuim stoppen echter niet als de werknemer na twee ziektejaren uit dienst gaat. Werkgevers zijn namelijk ook financieel verantwoordelijk voor de uitkeringslasten wanneer personeel instroomt in een Ziektewet of WGA uitkering.

Premie Werkhervattingskas

Werkgevers ontvangen jaarlijks de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK). Deze premie bestaat uit twee componenten:

  1. WGA-premie: als een werknemer na zijn dienstverband een WGA uitkering ontvangt, blijft de (ex-)werkgever nog maximaal 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de uitkeringslasten van deze werknemer.

  2. Ziektewetpremie: door de 'wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters' (Wet BeZaVa) is de (ex-)werkgever ook financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens proeftijd, of na afloop van een tijdelijk contract.

Hoogte van de WHK premie

De hoogte van de WHK premie is afhankelijk van de instroom van (ex-)werknemers in de Ziektewet en WGA. De premie wordt berekend op basis van het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden die verbonden zijn aan uw organisatie.

Lees alles over onze aanpak bij 'verzuim' en
download onze gratis infographic!

Download de gratis flyer

Consequenties voor werkgever bij instroom in Ziektewet en WGA

Per uitkeringscategorie geef ik hieronder aan wat de beslissing van het UWV voor een werkgever financieel betekent.

1. Ziektewetuitkering van UWV

De werknemer ontvangt in de ontstaande 3 situaties een ziektewetuitkering van het UWV:

  1. De werknemer wordt binnen vier weken (28 dagen) na het einde van het dienstverband arbeidsongeschikt verklaard en had op dat moment geen baan of uitkering (nawerking ziektewet).
  2. De arbeidsovereenkomst van de werknemer is binnen 104 weken na de eerste ziektedag geëindigd (de werknemer is ziek uit dienst gegaan).
  3. De werknemer wordt ziek tijdens zijn WW-uitkering. De eerste 13 weken van ziekte ontvangt de werknemer nog een WW-uitkering, daarna wordt de WW-uitkering stopgezet en maakt de werknemer aanspraak op een ziektewetuitkering.

In de laatstgenoemde situatie is de werkgever niet aansprakelijk voor de uitkeringslast. In de eerste 2 situaties worden de kosten van de uitkering bij de (ex-)werkgever in rekening gebracht.

2. WGA <35%

Als het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld op minder dan 35%, ontvangt de werknemer geen WGA-uitkering. Dit betekent dat er geen kosten bij de werkgever in rekening worden gebracht. Als de werknemer zijn contract behoudt maar binnen 5 jaar uitvalt met dezelfde klachten, kan het arbeidsongeschiktheidspercentage worden opgehoogd. Dit heeft consequenties voor de werkgever zoals bij WGA 35-80% en WGA 80-100% (zie punt 3 hieronder).

3. WGA 35-80% en WGA 80-100%

Als de werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is ontvangt hij een uitkering. De kosten van deze uitkering worden twee jaar later bij de werkgever in rekening gebracht. Dit kan maximaal 10 jaar duren. Als de werkgever de werknemer in dienst houdt, ontvangt hij 1 jaar premiekorting. Daarnaast wordt dan het loon bij ziekte - via de No-Riskpolis - gedurende 5 jaar door het UWV gecompenseerd tot het maximum dagloon.

4. IVA 80-100%

Is de werknemer 80-100% arbeidsongeschikt en ook duurzaam arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij een IVA-uitkering. De kosten van deze uitkering worden niet bij de (ex-)werkgever in rekening gebracht.

Eigenrisicodrager WGA

In principe is het UWV verantwoordelijk voor de kosten van de uitkering en re-integratie van de werknemer. Hiervoor draagt de werkgever arbeidsongeschiktheidspremies af via de belastingdienst. Een werkgever kan er ook voor kiezen om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Eigen risico dragen betekent dat de werkgever volledig zelf de kosten draagt van de WGA-uitkering en re-integratie, gedurende maximaal 10 jaar. Hij hoeft dan minder arbeidsongeschiktheidspremies af te dragen wanneer een werknemer de WGA instroomt. De werkgever kan om het risico van hoge WGA-kosten te dekken een verzekering afsluiten.

Werkgevers doen er goed aan om in kaart te brengen wat het financiële risico is van een langdurig zieke werknemer. Op basis van een goed inzicht in de mogelijke kosten kan bepaald worden waar de organisatie goed aan doet, bijvoorbeeld eigen risico dragen of niet en verzekeren of niet.

Meer informatie?

De (financiële) gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen groot zijn. Zoals aangegeven is in de wet geregeld dat werkgevers tot twaalf jaar lang opdraaien voor de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Heb je een zieke werknemer en wil je onnodig hoge kosten voorkomen? Neem dan contact met één van onze casemanagers om te ontdekken hoe wij je hierbij kunnen helpen. 

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2022 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart