Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

24 augustus 2021

Hoe handelt het UWV een bezwaar inhoudelijk af?

In mijn vorige blog heb je kunnen lezen hoe een bezwaarprocedure tegen een UWV beslissing verloopt. In deze blog ga ik verder in op de behandeling van het bezwaar door het UWV. Stel je maakt bezwaar tegen een WIA beslissing hoe handelt het UWV het bezwaar dan af?

Regiehouder voor de bezwaarprocedure

Een medewerker bezwaar die juridisch onderlegt is, is de regiehouder voor de bezwaarprocedure en contactpersoon voor alle belanghebbenden zoals de werkgever. Uiteindelijk is de medewerker bezwaar degene die de beslissing neemt op het bezwaar. Echter bij een bezwaar op een WIA beoordeling is ook een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige betrokken. De medewerker bezwaar zal een verzekeringsarts inschakelen om de medische bezwaargronden te laten behandelen. De verzekeringsarts bezwaar en beroep doet geen second opinion. Hij doet de beoordeling niet overnieuw. De verzekeringsarts bekijkt of de verzekeringsarts die de WIA beoordeling gedaan heeft, de beoordeling zorgvuldig gedaan heeft.

De verzekeringsarts bezwaar en beroep toetst o.a. de volgende vragen:

  1. Zijn er geen medische diagnoses gemist?
  2. Zijn de beperkingen die de verzekeringsarts gegeven heeft in verhouding met de medische diagnoses?
  3. Is bij lichamelijke klachten lichamelijk onderzoek verricht?
  4. Is het terecht geweest dat de verzekeringsarts van de WIA beoordeling bijvoorbeeld geen medische informatie heeft opgevraagd?

Bezwaargronden over medische aspecten

Veel bezwaargronden gaan over medische aspecten. Als bijlages bij de bezwaargronden wordt vaak extra medische informatie gevoegd om aan te geven dat de verzekeringsarts die de beoordeling heeft gedaan niet volledig is geweest. De verzekeringsarts bezwaar en beroep kan, als hij dat voor zijn beeldvorming nodig vindt, een spreekuur houden. Een spreekuur kan tegelijkertijd plaatsvinden met de hoorzitting. Bij de hoorzitting is de medewerker bezwaar de voorzitter. Wanneer het medische gedeelte aan de orde komt kan de (ex-) medewerker verzoeken om alleen met de verzekeringsarts te willen zijn.

De arbeidsdeskundige bezwaar en beroep

De medewerker bezwaar zal ook de arbeidsdeskundige bezwaar en beroep inschakelen. Deze arbeidsdeskundige zal zijn onderzoek richten op het onderzoek van de arbeidsdeskundige van de WIA beoordeling.

De arbeidsdeskundige bezwaar en beroep toetst o.a. de volgende vragen:

  1. Is het loon dat de (ex-) medewerker verdiende voorafgaand aan de ziekmelding (maatmanloon) goed vastgesteld?
  2. Zijn de gekozen functies in gangbare arbeid in verhouding met de lijst van beperkingen (FML) die de verzekeringsarts heeft opgesteld?
  3. Voldoen de geduide functies aan het opleidingsniveau en de ervaringen in arbeid?
  4. Is de berekening van arbeidsongeschiktheidspercentage juist vastgesteld?

Uiteraard, als de verzekeringsarts bezwaar en beroep de lijst met beperkingen (FML) verandert, zal de arbeidsdeskundige bezwaar en beroep beoordelen of de geduide functies met de nieuwe FML nog mogelijk zijn. Als dat niet zo is zal hij in het opnieuw in het speciale computersysteem (CBBS) functies in gangbare arbeid zoeken die met de nieuwe FML mogelijk zijn.

De arbeidsdeskundige bezwaar en beroep zal bij een hoorzitting aanwezig zijn om de arbeidsdeskundige bezwaren aan te horen. Tevens is de arbeidsdeskundige aanwezig als hij nog verdere vragen heeft. Daarnaast kan hij, als dat nodig is, contact zoeken met de (ex-) werkgever.

Rapportages

Zowel de verzekeringsarts als de arbeidsdeskundige maken een rapportage. Op basis van deze rapportages neemt de medewerker bezwaar een beslissing. Deze beslissing op bezwaar wordt samen met de rapportages van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige toegezonden. Ondanks dat een bezwaar gegrond kan zijn, kan het zijn dat het een uitkomst is die je niet wenst. Stel dat er een WIA beoordeling is afgegeven in de klasse 35-80% (bijvoorbeeld 43% arbeidsongeschikt). Het bezwaar is ingediend omdat je van mening bent dat er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid (IVA). De verzekeringsarts bezwaar en beroep geeft op basis van zijn bevindingen meer beperkingen aan en de arbeidsdeskundige kan op basis van de nieuwe beperkingen weer andere functies duiden. De uitkomst kan dan zijn een arbeidsongeschiktheidspercentage van 67%. Het bezwaar is dan wel gegrond maar er blijft sprake van dezelfde arbeidsongeschiktheidsklasse (35-80%).

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2021 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart