Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

Werkgever Verzuim
No-risk
28 April 2023

Werknemer met arbeidsbeperking (weer) ziek? Benut de no-risk polis

De no-risk polis is een soort automatische verzekering die geldt als je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Je hoeft de financiële risico’s daarvan als werkgever niet zelf te dragen. De no-risk polis zorgt ervoor dat het UWV een groot deel van het financiële risico draagt, wanneer een medewerker met een ziekte of handicap (weer) ziek wordt. De no-risk polis maakt het aantrekkelijker om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In dit artikel leggen we uit hoe de no-risk polis werkt. 

Wat is de no-risk polis?

De no-risk polis is een soort automatische verzekering die ervoor zorgt dat het UWV een deel van de kosten vergoedt als jouw werknemer met een arbeidsbeperking (weer) ziek wordt. Het gaat om een behoorlijke compensatie voor het loon dat je moet doorbetalen bij ziekte.

Voor wie geldt de no-risk polis?

De no-risk polis geldt voor medewerkers met een ziekte of handicap. De medewerker valt onder één van de volgende regelingen: WAO, WAZ, WIA, WW, Wajong, WSW, WIW, ID, doelgroepregister, beschut werk, scholingsbelemmering, REA, overgangsrecht. Afhankelijk van de specifieke situatie van de werknemer gelden bepaalde voorwaarden.

Bekijk de voorwaarden op de website van het UWV.

Wat zijn de financiële voordelen van de no-risk polis?

 • Je ontvangt een ziektewetuitkering van het UWV als de werknemer ziek wordt. Dit compenseert de loonkosten.
 • Je hoeft geen hogere premie te betalen voor de werkhervattingskast (WHK) als de werknemer twee jaar ziek blijft en daarna (opnieuw) een WGA-uitkering ontvangt.
 • Je hoeft geen hogere premie te betalen voor de ziektewet omdat de ziekte van de medewerker geen invloed heeft op de schadelast. 
 • Je hoeft geen hogere premies te betalen aan je eventuele verzuimverzekeraar.
 • Als je eigenrisicodrager bent voor de WGA (WGA), hoeft je de WGA-uitkering niet zelf te betalen.

De hoogte van de ziektewetuitkering voor werknemers met een no-riskpolis is in het eerste jaar 70 tot 100 procent en het tweede jaar 70 procent van het dagloon. Wil je een schatting maken van de hoogte van de uitkering?

Ga dan naar de Rekenhulp Ziektewet van het UWV.

Hoe lang geldt de no-risk polis?

Een no-riskpolis geldt maximaal 5 jaar, behalve als de werknemer:

 • Een Wajong-uitkering had of heeft
 • Een WSW-indicatie heeft
 • Beschut werk verricht
 • Met een ziekte of handicap werkt (banenafspraak)

In zulke gevallen geldt de polis zo lang de werknemer in dienst is. Als er sprake is van een zeer ernstige ziekte bij het begin van het dienstverband of bij het begin van de WIA-uitkering (terwijl het dienstverband doorliep) kan de no-riskpolis worden verlengd met nog eens 5 jaar. Dit kan alleen als het UWV binnen enkele jaren langdurige uitval verwacht.

Hoe weet je of de no-risk polis geldt?

Tijdens het sollicitatiegesprek mag je niet vragen naar de no-riskpolis maar als de werknemer twee maanden in dienst is wel. Werknemers weten zelf niet altijd of de polis voor hen geldt. Als de werknemer het niet weet kun je vragen naar brief met de beslissing van het UWV. Die brief bevat meestal een alinea over de no-riskpolis. Via het werkgeversportaal van het UWV kun je zien of de werknemer onder de banenafspraak valt en dus in aanmerking komt voor de polis. Afhankelijk van de situatie van de werknemer kunnen andere voorwaarden gelden.

Bekijk de voorwaarden op de website van het UWV.

Hoe vraag je de no-risk polis aan?

Je hoeft de no-riskpolis niet vooraf aan te vragen. Als de werknemer ziek wordt vraag je een ziektewetuitkering aan bij het UWV. Het UWV beoordeelt vervolgens of de werknemer volgens de voorwaarden van de no-riskpolis een ziektewetuitkering krijgt. Geldt de no-risk polis? Dan betaal je het loon tijdens ziekte door en verreken je de uitkering die je van het UWV ontvangt met het loon.

De Vangnetregeling

Er is nog een regeling waarbij je een ziektewetuitkering kunt aanvragen voor een werknemer, namelijk de vangnetregeling. De Ziektewet geldt als vangnet als:

 1. De medewerker ziek is door zwangerschap of bevalling (UWV betaalt 100% van het dagloon). 
 2. De medewerker ziek is door orgaandonatie (UWV betaalt 100% van het dagloon).
 3. De werknemer valt onder de compensatieregeling en ziek is (tussen 70% en 100% van het dagloon).
 4. Het gaat om een oudere, voormalig werkloze werknemer (in sommige gevallen).

Het UWV betaalt in deze gevallen de ziektewetuitkering uiterlijk tot de werknemer 2 jaar ziek is.

Het loonkostenvoordeel (LKV)

Heb je ook ons andere artikel gelezen over Financiële tegemoetkomingen voor werkgevers? Daarin behandelen we: het loonkostenvoordeel (LKV), het Lage-inkomensvoordeel (LIV), de proefplaatsing, loondispensatie Wajong en de vergoeding voor aanpassing van de werk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2023 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart