Claire Recourt

In een steeds complexer wordende arbeidsmarkt is de grootste uitdaging binnen je loopbaan jezelf te blijven, je te blijven ontwikkelen en je kwaliteiten op de juiste manier in te zetten. We lopen allemaal wel een keer vast om verschillende redenen. Door samen terug te gaan naar de basis en weer helder te krijgen wie je bent, wat je kan en wat je wil, groeit het inzicht en ben je weer beter in staat je eigen koers te bepalen. Daar krijg ik energie van!

24 december 2018

Sterk in je Werk - 2019

Om te werken aan personeelsbehoud, ontwikkeling en nieuwe instroom van medewerkers in zorg en welzijn ondersteunt Enroute samenwerkingsverband SIGRA in de regio van Noord-Holland met korte loopbaantrajecten. Dit initiatief Sterk in je Werk is begin 2017 gelanceerd en krijgt een vervolg in 2019.

Sterk in je Werk

Loopbaantraject Sterk in je Werk is gelanceerd op initiatief van werkgeversorganisatie RegioPlus, werknemersorganisatie CNV Zorg & Welzijn en het FNV. Het is gericht op alle veranderingen die plaatsvinden in zorg en welzijn, zoals tekorten op de arbeidsmarkt, te veel medewerkers op andere plaatsen en veranderingen in werkzaamheden en functies. Het loopbaantraject Sterk in je Werk speelt hierop in. De kandidaten worden begeleid door de ervaren loopbaancoaches van Enroute en Nieuwzorg.

Behoud, werving en doorstroming

Samen met een loopbaancoach kunnen deelnemers aan de slag met een (individuele) vraag die inspeelt op de ontwikkelingen in zorg en welzijn. De loopbaantrajecten worden ingezet voor personeelsbehoud, doorstroming en personeelswerving. Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Fysieke klachten bij medewerkers kunnen ook aanleiding zijn voor loopbaanadvies. De loopbaanbegeleiding bestaat uit drie individuele gesprekken met een ervaren loopbaancoach, plus een talententest. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden of het volgen van een cursus of opleiding.

Inspiratiedag als nieuwe stap

Eind 2017 is een nieuwe stap gezet bovenop het reguliere aanbod voor loopbaanontwikkeling. Samen met UWV Amsterdam is een Inspiratiedag georganiseerd voor werkzoekenden over het werken in de zorg. De Sterk in je Werk Inspiratiedag is 29 september 2017 voor het eerst georganiseerd om UWV-klanten (nieuw) perspectief te bieden in zorg en welzijn. Zo’n vijftig deelnemers volgden hierbij workshops en gingen daarna direct in gesprek met potentiële werkgevers tijdens een banenmarkt. De vier workshops gingen onder andere over loopbaanontwikkeling, vitaliteit en werkgeluk en grenzen aangeven op een collegiale manier. De kandidaten werden de gehele dag intensief begeleid door de loopbaancoaches van Enroute en Nieuwzorg.​​​​​​​ Klik hier voor het nieuwsbericht met meer informatie over de inspiratiedag.

Rol SIGRA en Enroute

SIGRA coördineert het initiatief Sterk in je Werk in de regio Groot-Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor werknemers en werkgevers door een subsidie van het ministerie van VWS.
SIGRA is een samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken, actief in zorg en welzijn in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord. Binnen SIGRA zijn circa 100 organisaties verenigd met samen ruim 130.000 medewerkers. Enroute en Nieuwzorg verzorgen voor SIGRA de ontwikkeltrajecten van Sterk in je Werk.

Sterk in je Werk in 2019

Het Sterk in je Werk traject krijgt 2019 een vervolg. Aanmelden kan via de site: www.sterkinjewerk.nl

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2021 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart