Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

Werkgever Verzuim
Ziekteweteigenrisicodrager
18 May 2022

Werkgevers en de Ziektewet

De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke werknemers zonder vaste baan of loon toch een inkomen hebben. In dit artikel geven we weer op welke manier je als werkgevers met de Ziektewet te maken hebt. We bespreken wat de Ziektewet is, voor wie deze geldt, hoe de Ziektewet bekostigd wordt en wat het betekent om eigenrisicodrager te zijn.

Wat is de Ziektewet?

De Ziektewet (ZW) zorgt ervoor dat zieke werknemers een uitkering kunnen krijgen als de werkgever het loon niet hoeft door te betalen. De Ziektewet geldt op die manier als vangnet voor uitzendkrachten, oproep- of invalkrachten en werknemers van wie het contract afloopt tijdens ziekte. Ook werklozen met een WW uitkering kunnen een Ziektewetuitkering ontvangen.

De Ziektewet in de volksmond

In de volksmond wordt met ‘ik zit in de ziektewet’ ook bedoeld dat iemand door ziekte tijdelijk niet werkt, ongeacht of deze persoon loon ontvangt. Het op deze manier gebruiken van de term is feitelijk onjuist maar stamt uit het verleden; vroeger kreeg je een Ziektewetuitkering vanaf het moment dat je ziek werd. Er gold geen doorbetalingsverplichting voor de werkgever.

Voor wie geldt de Ziektewet?

Voor tijdelijke krachten zoals uitzendkrachten en oproep- of invalkrachten kan, door de (ex)werkgever, een Ziektewetuitkering worden aangevraagd bij het UWV. Ook voor werknemers die wél in loondienst blijven kan in sommige gevallen een Ziektewetuitkering worden aangevraagd. Namelijk in de volgende situaties:

 • Ziek door zwangerschap of bevalling.
  Als de werknemer voor of na zwangerschapsverlof ziek wordt door zwangerschap of bevalling.

 • Ziek door orgaandonatie
  Als de werknemer ziek wordt door orgaandonatie en voor het vooronderzoek dat de werknemer ondergaat voor orgaandonatie, als dat onderzoek minimaal een halve dag duurt.

 • Ziek met een no-riskpolis
  Een werknemer met een ziekte of handicap die valt onder één van de volgende regelingen: WAO, WAZ, WIA, WW, Wajong, WSW, WIW, ID, doelgroepregister, beschut werk, scholingsbelemmering, REA, overgangsrecht, kan recht hebben op de no-riskpolis. Lees meer over de no-riskpolis in ons blog ‘Werknemer met arbeidsbeperking (weer) ziek? Benut de no-risk polis’.

 • Ziek en vallend onder de compensatieregeling
  Dit is het geval bij oudere, voormalig werkloze werknemers.

In deze gevallen wordt de uitkering door het UWV uitgekeerd aan de werkgever. Het uitgekeerde bedrag wordt door de werkgever verrekend met het loon. UWV betaalt de Ziektewetuitkering voor deze werknemers maximaal twee jaar. Werkgevers kunnen voor het aanvragen van een Ziektewetuitkering een formulier downloaden van het UWV.

Werkgevers betalen mee aan de Ziektewet

Het UWV voert de Ziektewet uit en verzorgt de betalingen. De uitkeringen worden bekostigd uit de premies die alle werkgevers samen jaarlijks afdragen. Werkgevers betalen dus mee aan de uitvoering van de Ziektewet. Voor grote en middelgrote werkgevers geldt de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Dit is een (deels) individuele premie die wordt gebaseerd op de schadelast van de voorgaande jaren in het bedrijf. Kleine werkgevers betalen een sectorpremie, die gebaseerd is op de uitkeringslast van de sector waarin het bedrijf actief is.

Eigenrisicodrager Ziektewet betaalt minder premie

Als werkgever kun je ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Je betaalt dan een lagere gedifferentieerde premie (Whk). Als eigenrisicodrager betaal je zelf de Ziektewetuitkeringen aan zieke (ex)werknemers. Daarnaast heb je te maken met extra kosten; je moet ervoor zorgen dat je de kennis over de Ziektewet in huis hebt, een eigen verzuimadministratie voeren en eventueel het contract met de arbodienst uitbreiden. Of het voordelig is om eigenrisicodrager te worden kan worden bepaald aan de hand van de kosten, de premies en de risicocijfers. Het UWV adviseert werkgevers om zich hierover goed te laten informeren.

Eigenrisicodrager Ziektewet verantwoordelijk voor re-integratie

Eigenrisicodragers blijven ook zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke ex-werknemers. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het verloop van het re-integratieproces. Het opstellen van een Plan van Aanpak is verplicht en de voortgang moet worden bijgehouden aan de hand van een aantal documenten. Als na 2 jaar ziekte geen succesvolle re-integratie heeft plaatsgevonden kan het UWV een sanctie opleggen. Het loon moet dan worden doorbetaald totdat aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het adequaat uitvoeren van de re-integratieverplichtingen is een vak apart. Werkgevers die hier niet goed in thuis zijn doen er goed aan om een gespecialiseerde partij in te schakelen, om onnodig hoogoplopende kosten te voorkomen.

Wil je een betrouwbare externe partij inschakelen om het complexe proces rondom re-integratieverplichtingen soepel te laten verlopen? Wij helpen je graag!

Enroute heeft veel ervaring en kennis in huis van verzuim en re-integratie. Wij bieden onder meer een grondig arbeidsdeskundig onderzoek en de begeleiding van zieke (ex)werknemers (spoor 2 trajecten). Wil je weten wat wij voor je kunnen doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2023 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart