Arnaud Hoppes

Met veel enthousiasme en een actiegerichte aanpak geef ik cliënten inzicht in hun loopbaanwensen en bied ik ze concrete en reële stappen aan om weer met zelfvertrouwen de arbeidsmarkt op te gaan.

Werkgever Verzuim
29 november 2020

Re-integratie tweede spoor ontslagvergoeding

Heb ik nog recht op een ontslagvergoeding in spoor 2? Dat is één van de vragen die re-integrerende werknemers regelmatig stellen. Het korte antwoord is: Ja, je hebt óók als je langdurig ziek bent recht op een vergoeding bij ontslag. Hieronder lees je wat de ontslagvergoeding (of: transitievergoeding) inhoudt en wat de voorwaarden zijn.

Transitievergoeding spoor 2

In de wet staat dat je bij ontslag recht hebt op een financiële vergoeding. Deze transitievergoeding wordt berekend op basis van je maandsalaris en het aantal jaren dat je in dienst bent. Sinds 1 januari 2020 heb je vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar, vanaf de eerste werkdag. Langdurige ziekte en het volgen van een spoor 2 traject brengt het recht op een transitievergoeding niet in gevaar. 

Welke uitzonderingen zijn er voor een transitievergoeding in spoor 2?

Er zijn situaties waarbij je geen recht hebt op een transitievergoeding, maar deze uitzonderingen houden geen direct verband met spoor 2 re-integratie. Hieronder lees je welke uitzonderingen er zijn: 

  • Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Werkgever en werknemer kunnen dan samen afspraken maken over een eventuele ontslagvergoeding en de hoogte daarvan.
  • Als de werknemer is ontslagen in verband met ernstig verwijtbaar handelen.
  • Als de werknemer bij het ontslag nog geen 18 jaar is en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt.
  • Als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, of de leeftijd dat hij recht heeft op pensioen.
  • Als de leeftijd van de werknemer bij ontslag hoger is dan de leeftijd waarop hij recht heeft op AOW of pensioen.
  • Bij faillissement, surseance van betaling of als de werkgever in de schuldsanering zit.
  • Als in de cao een afwijkende voorziening is getroffen (deze voorziening hoeft niet gelijkwaardig aan de transitievergoeding te zijn).
  • Als de werknemer voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft gekregen die binnen 6 maanden na het einde van de vorige arbeidsovereenkomst ingaat.

Zijn deze uitzonderingen niet van toepassing? Dan heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding, ook als het contract beëindigd wordt bij spoor 2.

Compensatie transitievergoeding bij spoor 2

Sinds 1 april 2020 kan de werkgever compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. De compensatie moet worden aangevraagd binnen 6 maanden nadat de transitievergoeding is betaald. Voor het aanvragen van de compensatie geldt dat de arbeidsovereenkomst (gedeeltelijk) beëindigd moet zijn wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, nadat het opzegverbod wegens ziekte van 2 jaar is verlopen. Of dat er bij het beëindigen van het dienstverband nog sprake was van ziekte.

De maximale vergoeding wordt elk jaar aangepast en ook de regels veranderen soms. Voor actuele gegevens over de transitievergoeding raden wij aan altijd de website van de Rijksoverheid te checken.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart