Arnaud Hoppes

Met veel enthousiasme en een actiegerichte aanpak geef ik cliënten inzicht in hun loopbaanwensen en bied ik ze concrete en reële stappen aan om weer met zelfvertrouwen de arbeidsmarkt op te gaan.

30 november 2020

Re-integratie tweede spoor ontslagvergoeding

Heb ik recht op een transitievergoeding in spoor 2? Als je langdurig ziek bent komt er ontzettend veel op je af. Het is begrijpelijk dat je wil weten wat je rechten zijn in deze nieuwe situatie. Eén van de vragen die wij vaak horen is: Wat gebeurt er met mijn recht op een ontslagvergoeding in spoor 2?

Het antwoord is gelukkig: in principe niets! Je hebt, óók als je langdurig ziek bent, gewoon recht op een vergoeding bij ontslag. Hieronder lees je wat de transitievergoeding precies inhoudt en wat de voorwaarden zijn.

Transitievergoeding sinds 1 juli 2015

In de Wet Werk en Zekerheid staat dat je bij ontslag recht hebt op een financiële vergoeding. Deze vergoeding wordt berekend op basis van je maandsalaris en het aantal jaren dat je in dienst bent. De transitievergoeding bestaat sinds 1 juli 2015 en vervangt de vroegere ‘kantonrechtersformule’ die niet in de wet stond.

Er zijn eigenlijk maar twee belangrijke voorwaarden voor de transitievergoeding, namelijk:

 1. dat je 2 jaar of langer in dienst bent geweest;
 2. dat de werkgever het initiatief neemt voor het ontslag.

Je hebt daarnaast recht op een transitievergoeding als je ontslag neemt omdat je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest.

Let op! Vanaf 1 januari 2020 heb je vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dus ook als je tijdens de proeftijd wordt ontslagen.

Ziekte is geen uitzondering

Ziekte is géén uitzondering op de regel. Dat betekent dat je gewoon recht hebt op een vergoeding bij ontslag in spoor 2 als je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Ben je nog geen twee jaar ziek en denk je er over om in overleg met je werkgever het contract te beëindigen? Laat je dan vooraf goed informeren zodat je jouw financiële positie en rechten niet in gevaar brengt. Een transitievergoeding is in dit geval niet gegarandeerd en ook je recht op een uitkering kan komen te vervallen.

Lees alles over onze aanpak bij 're-integratie' en
download onze gratis flyer!

Download de gratis flyer

Uitzonderingen transitievergoeding spoor 2

Er is een aantal situaties waarbij je geen recht hebt op een transitievergoeding:

 1. als de werkgever kan aantonen dat je verwijtbaar of nalatig gehandeld hebt;
 2. als je nog geen 18 bent en gemiddeld minder dan 12 uur per week hebt gewerkt;
 3. als je ontslagen bent omdat je met pensioen gaat;
 4. als jouw werkgever aantoonbaar in financiële nood is;
 5. als in jouw cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen voor de transitievergoeding;
 6. als je een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het einde van jouw contract;
 7. als de werkgever je een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat je contract afloopt;
 8. als de werkgever aanbiedt je contract te verlengen voordat het afloopt.
  Als deze uitzonderingen niet van toepassing zijn op jouw situatie, heb je dus recht op een ontslagvergoeding.

Compensatie transitievergoeding voor werkgever

Wanneer na 2 jaar ziekte de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd heb je werknemer dus recht op een transitiesvergoeding. Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Voorwaarden voor compensatie transitievergoeding

Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

 1. De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid nadat het opzegverbod wegens ziekte van 2 jaar is verlopen.
 2. Er was bij het beëindigen van het dienstverband nog sprake van ziekte.
 3. De werkgever heeft ook daadwerkelijk een transitievergoeding betaald.

Ook als je een vervroegde WIA-uitkering (ofwel IVA uitkering) ontvangt kan je werkgever compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding.

Tot wanneer kan de werkgever compensatie aanvragen?

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer de compensatie kan worden aangevraagd:

 1. Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kan de aanvraag tot en met 30 september 2020 worden ingediend.
 2. Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan dient de aanvraag binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.
   

Meer weten over je rechten in spoor 2?

Wil je meer weten over je rechten bij re-integratie of over de inzet van een re-integratie tweede spoor traject? Neem dan contact met mij op!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2023 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart