Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

Werkgever Verzuim
26 november 2020

Re-integratie tweede spoor rechten werknemer

Wat zijn de rechten van de werknemer bij spoor 2 re-integratie? Wie langdurig ziek is moet samen met de werkgever op zoek naar passend werk. De werknemer heeft hierbij de plicht om actief aan herstel te werken en zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Maar welke rechten heeft de werknemer tijdens de re-integratie in spoor 2? We zetten het in dit artikel op een rij.

2e spoor rechten werknemer

Over de rechten van de werknemer bij re-integratie wordt vaak minder gesproken dan over de plichten. De belangrijkste re-integratieverplichtingen voor de werknemer zijn: zich inspannen voor herstel en actief meewerken aan het re-integratieproces. Hieronder vind je een lijst van zaken waarop de werknemer in hoofdlijnen recht heeft bij re-integratie. 

Lijst met rechten van de werknemer bij re-integratie:

  • loondoorbetaling van tenminste 70% per jaar gedurende twee jaar;
  • begeleiding bij terugkeer naar werk;
  • aangepast werk dat past bij ervaring en beperkingen die zijn ontstaan;
  • een second opinion van een tweede bedrijfsarts over de gezondheidstoestand;
  • een deskundigenoordeel door het UWV als werknemer het niet met de werkgever eens is over de re-integratiemogelijkheden;
  • ontslagbescherming: tijdens de eerste 2 jaar ziekte is de werknemer beschermd tegen ontslag;
  • recht op inzage, correctie en verzet met betrekking tot dossiervorming en persoonsgegevens;
  • Een ontslagvergoeding (onder bepaalde voorwaarden);
  • De wettelijk bepaalde vakantiedagen.
  • In sommige CAO's staan nog meer werknemersrechten. In de meeste CAO’s staat bijvoorbeeld dat een zieke werknemer 170% van het loon over 2 jaar betaald krijgt. Vaak is dit in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70%. Werknemers doen er goed om de CAO nog eens goed door te nemen als ze te maken krijgen met langdurige ziekte.

Hulp bij re-integratie

Te maken krijgen met langdurige ziekte en re-integratie is voor zowel werknemer als werkgever meestal geen dagelijkse kost. Er zijn allerlei rechten en plichten en er moeten wettelijke taken worden volbracht. Een re-integratieproces kan overweldigend en moeilijk zijn. Wij raden daarom aan om op tijd een re-integratiespecialist en/of arbeidsdeskundige in te schakelen, zodat het proces zo soepel en succesvol mogelijk kan verlopen. Onnodig hoge spanningen en kosten kunnen met professionele begeleiding worden vermeden.

Wil je meer weten over re-integratie?

Of over de hulp die je kunt krijgen van ons re-integratiebureau? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart