15 februari 2019

Re-integratie tweede spoor rechten werknemer

Arnaud Hoppes, Register casemanager Contact de auteur

Tweede spoor rechten en plichten als werknemer? Wat zijn mijn rechten als werknemer bij spoor 2 re-integratie (Wat is spoor 2? lees het in deze Blog)? Als je langdurig ziek bent is het de bedoeling dat je, samen met je werkgever, op zoek gaat naar passend werk. Je hebt de plicht om actief aan je herstel te werken (re-integratie 2e spoor verplichtingen) en zo snel mogelijk aan het werk te gaan maar weet je ook wat jouw rechten zijn bij ziekte en re-integratie? We zetten het graag voor je op een rij.

2e spoor rechten werknemer

Over je plichten krijg je informatie van bijvoorbeeld je werkgever en het UWV. Over je rechten wordt vaak minder gesproken. In onderstaande lijst vind je een aantal zaken waarop je als zieke werknemer recht hebt.

2e spoor bij ziekte: Je hebt als zieke werknemer recht op:

  • loondoorbetaling van tenminste 70% per jaar gedurende twee jaar;
  • begeleiding bij terugkeer naar werk;
  • aangepast werk dat past bij je ervaring en bij de beperkingen die zijn ontstaan;
  • een second opinion van een andere bedrijfsarts over je gezondheidstoestand;
  • een deskundigenoordeel door het UWV als je het niet met je werkgever eens bent over de re-integratiemogelijkheden;
  • ontslagbescherming: tijdens de eerste 2 jaar ziekte mag de werkgever je niet ontslaan zomaar ontslaan;
  • recht op inzage, correctie en verzet met betrekking tot dossiervorming en persoonsgegevens;
  • Een ontslagvergoeding (onder bepaalde voorwaarden ontslagvergoeding 2e spoor bij ziekte, lees hier verder);
  • De wettelijk bepaalde vakantiedagen.

In jouw CAO staan misschien nog meer rechten. In de meeste CAO’s staat bijvoorbeeld dat een zieke werknemer 170% van het loon over 2 jaar betaald krijgt. Vaak is dit in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70%. Lees je CAO goed door als je te maken krijgt met ziekte en re-integratie.

Bovenstaande lijst geeft je rechten als zieke werknemer in hoofdlijnen weer. Je belangrijkste re-integratie 2e spoor verplichtingen zijn: je inspannen voor herstel en actief meewerken aan het re-integratie proces. Deze tweede spoor verplichtingen werknemer gelden zodra er sprake is van langdurige ziekte, dus al voordat het tweede spoor wordt opgestart.

Elke situatie is echter anders. Ik raad je daarom aan om je tijdens ziekte en re-integratie te laten bijstaan door een re-integratiespecialist of arbeidsdeskundige.

Wet poortwachter & wet poortwachter tweede spoor 

De wet poortwachter (voluit: Wet verbetering poortwachter) is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. In de wet poortwachter staat met welke re-integratie rechten en plichten zowel werknemer als werkgever te maken krijgen. De wet poortwachter bepaalt ook dat er een vaste re-integratie volgorde is: In eerst instantie richten de  re-integratie inspanningen zich op werkhervatting bij de huidige werkgever (1e spoor re-integratie). Als re-integratie in het 1e spoor niet mogelijk of onwaarschijnlijk blijkt, moeten de inspanningen zich richten op werkhervatting bij een andere werkgever (2e spoor re-integratie). Over het 2e spoor kun je meer lezen in het artikel: ‘Wat is re-integratie 2e spoor bij ziekte?’

Meer weten over tweede spoor rechten?

Wil je meer weten over tweede spoor rechten en plichten? Of over de hulp die je kunt krijgen bij ons loopbaanadvies- en re-integratiebureau? Neem dan contact met mij op!

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV
Verzuim
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo