Bel mij terug
8 april 2023
Werkgever Verzuim
 

Ontslag nemen tijdens ziekte

Ontslag nemen tijdens ziekte, kan dat? De waarheid is dat het kan, maar de vraag is of je er goed aan doet, met name met het oog op jouw recht op loon of een uitkering. In dit blog leggen we uit waarom je meestal beter geen ontslag kunt nemen bij ziekte.

Je kunt uiteraard altijd ontslag nemen, ook tijdens ziekte. Dit kan aantrekkelijk lijken maar het is goed om te weten welke gevolgen het ontslag heeft. Die gevolgen zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Verdiep je goed in de risico’s van ontslag bij ziekte en laat je eventueel juridisch bijstaan.  

Tijdens ziekte ontslag nemen

Grofweg zijn er drie situaties denkbaar:

  1. Ontslag nemen tijdens ziekte terwijl je nog geen baan in het vooruitzicht hebt
  2. Ontslag nemen tijdens ziekte door omstandigheden bij je werkgever (situatieve arbeidsongeschiktheid)
  3. Ontslag nemen tijdens ziekte omdat je een nieuwe baan hebt gevonden

We leggen het hieronder uit. 

1. Ontslag nemen tijdens ziekte terwijl je nog geen baan in het vooruitzicht hebt

Ontslag nemen tijdens ziekte terwijl je nog geen baan in het vooruitzicht hebt is meestal niet verstandig. Er geldt namelijk een ontslagverbod bij ziekte. Je werkgever heeft bij ziekte de plicht om je gedurende 2 jaar loon te betalen. Ontslag nemen terwijl je ziek bent en daarmee je recht op loon opgeven wordt door het UWV gezien als een benadelingshandeling. Je verspeelt je recht op een ziektewet- of werkloosheidsuitkering als je zelf ontslag neemt tijdens ziekte. Dit ligt vast in de Ziektewet. De wetgever wil daarmee voorkomen dat werkgevers ontkomen aan de financiële verplichting die samenhangt met ziekte. Is je ziekte werkgerelateerd en vervallen jouw klachten als je uit dienst gaat? Dan is er sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid. Dit lichten we hieronder toe. 

2. Ontslag nemen tijdens ziekte door omstandigheden bij je werkgever (situatieve arbeidsongeschiktheid)

Situatieve arbeidsongeschiktheid betekent dat je ziek bent als gevolg van de omstandigheden bij je werkgever. Als je in een arbeidsconflict zit hangt je ziekmelding daar vaak mee samen. Je bent dan niet in staat om bij je huidige werkgever te werken maar kunt waarschijnlijk prima functioneren bij een andere werkgever. Of er bij jou sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid moet blijken uit het re-integratiedossier van de bedrijfsarts. Bij situatieve arbeidsongeschiktheid kun je via een vaststellingsovereenkomst ontslag nemen om het arbeidsconflict op te lossen. Om je recht op een WW-uitkering te houden moet expliciet in de overeenkomst staan dat je hersteld bent. Let op: Als je direct na het ontslag niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt, zal het UWV dit alsnog als een benadelingshandeling zien. 

3. Ontslag nemen tijdens ziekte omdat je een nieuwe baan hebt gevonden

Heb je een nieuwe baan gevonden? En zijn er met betrekking tot je klachten geen risico’s op uitval in deze nieuwe baan? Dan kun je in principe ontslag nemen. Verdien je in de nieuwe functie hetzelfde of meer dan is er ook geen nadelig gevolg voor het verzekerde loon voor de WIA. De belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen is:

"Kan ik de nieuwe functie hoogstwaarschijnlijk zonder risico op uitval duurzaam uitoefenen?"

Als je die vraag met ‘ja’ kunt beantwoorden staat niets je in de weg om ontslag te nemen en voor de nieuwe baan te gaan.

Je huidige werkgever zal bij ontslag tijdens ziekte misschien wel om een herstelmelding vragen. Daarmee voorkomt hij een eventuele premieverhoging voor de Ziektewet (nawerking ZW). De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters bepaalt namelijk jij recht hebt op een Ziektewetuitkering als je, binnen 4 weken nadat je uit dienst bent, ziek wordt en geen baan of uitkering hebt. Die Ziektewetuitkering kan aan je laatste werkgever worden toegerekend in de vorm van een premieverhoging. Ook een eventuele WGA-uitkering die volgt op je Ziektewetuitkering kan worden toegerekend aan je laatste werkgever.

 

NB: Deze blog is puur bedoeld als informatiebron en dient niet beschouwd te worden als een persoonlijk advies. Wij verzoeken u vriendelijk om ons hiervoor ook niet te benaderen. Bij (arbeidsjuridische) vragen raden wij u aan om contact op te nemen met een arbeidsjurist. Enroute BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik of de (nadelige) gevolgen van de toepassing van de informatie in dit document.

Arnaud Hoppes

Met veel enthousiasme en een actiegerichte aanpak geef ik cliënten inzicht in hun loopbaanwensen en bied ik ze concrete en reële stappen aan om weer met zelfvertrouwen de arbeidsmarkt op te gaan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart