Vrijblijvend gesprek aanvragen
15 januari 2019

Compensatie transitievergoeding

Olaff Smit, Arbeidsdeskundige Contact de auteur

Per 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor de transitievergoeding van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. De wet waarin dit staat is gepubliceerd op 20 juli 2018. Het kabinet komt werkgevers met de compensatieregeling tegemoet in de hoge kosten van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. De vergoeding zal betaald worden uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Om die reden zal de Awf-premie voor werkgevers worden verhoogd. De precieze aanvraagprocedure wordt nog bekend gemaakt door het UWV. Werkgevers die de compensatie willen aanvragen doen er alvast goed aan om belangrijke documenten te bewaren.

Lees ook onze blog: Heb ik na een spoor 2 traject recht op een transitievergoeding?


Wat betekent de compensatieregeling voor werkgevers?

Werknemers die ontslagen worden hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers die ontslagen worden. De kosten van een langdurig zieke medewerker lopen daardoor hoog op.

Met de nieuwe compensatieregeling kunnen werkgevers een vergoeding aanvragen voor de transitievergoeding. Dit kan met terugwerkende kracht, voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. De compensatie kan bij het UWV worden aangevraagd, binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding. Een aanvraag met terugwerkende kracht kan worden ingediend van 1 april 2020 tot en met 30 september 2020. De hoogte van de compensatie is gelijk aan de transitievergoeding waarop de werknemer na twee jaar ziekte recht heeft. De compensatie is nooit hoger dan het loon dat tijdens ziekte is doorbetaald.

Gevolgen compensatieregeling voor slapend dienstverband

Als een werknemer 104 weken ziek is en er geen uitzicht is op herstel, mag een werkgever het dienstverband opzeggen. Sommige werkgevers kiezen er bewust voor om het dienstverband niet op te zeggen. Het dienstverband wordt dan een ‘slapend dienstverband’. Bij een slapend dienstverband staat de werknemer op de loonlijst maar ontvangt geen loon. Werkgevers kiezen hiervoor omdat zij de transitievergoeding niet willen of kunnen betalen. Zij zijn niet verplicht om het dienstverband op te zeggen. Werknemers zijn meestal niet blij met een slapend dienstverband omdat zij op deze manier de transitievergoeding mislopen. Toch wordt de werkgever in gerechtelijke procedures vaak in het gelijk gesteld. Een recente uitspraak van Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg brengt hier mogelijk verandering in.


Uitspraak beëindigen slapend dienstverband

Eind 2018 werd een werkgever verplicht om het slapende dienstverband van een zieke werknemer te beëindigen. De werkgever had al eerder een loonsanctie gekregen via het UWV. Hij moest een derde ziektejaar doorbetalen. Na deze doorbetaling hield de werkgever het dienstverband slapend. De werknemer om wie het ging had niet lang meer te leven en zijn advocaat beriep zich op de Wet compensatie Transitievergoeding. Het Scheidsgerecht oordeelde vervolgens dat de werkgever het dienstverband op grond van goed werkgeverschap moest beëindigen.

Advocaat Judith Haarsma noemde het vonnis in Dagblad van het Noorden baanbrekend. Tot dan toe was de Wet compensatie transitievergoeding niet eerder door een rechter in aanmerking genomen. De recente uitspraak biedt perspectief voor toekomstige procedures over een slapend dienstverband.

Checklist aanvraag compensatieregeling transitievergoeding

De precieze procedure voor de aanvraag van de compensatieregeling zal nog bekend worden gemaakt. Hieronder staat een voorlopige checklist op basis van wat reeds bekend is:

 1. aanvragen compensatie transitievergoeding kan vanaf 1 april 2020;
 2. een aanvraag dient te worden ingediend binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding;
 3. de regeling werkt met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die geëindigd zijn vanaf 1 juli 2015;
 4. aanvragen met terugwerkende kracht kunnen tot 30 september 2020 ingediend worden;
 5. het is raadzaam om alle personeels- en financiële documenten (zie onderstaande lijst) te bewaren.

Belangrijke documenten compensatieregeling

Het UWV zal bij de aanvraag van compensatie om documenten vragen. Om welke documenten het precies gaat, staat nog niet vast. Het UWV raadt aan om alle personeels- en financiële documenten te bewaren, zoals:

 1. de ontslagvergunning;
 2. de beëindigingsovereenkomst;
 3. documenten waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was;
 4. documenten waaruit blijkt dat de werknemer bij het einde van het dienstverband nog steeds ziek was;
 5. gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
 6. bewijsstukken van de betaling van de transitievergoeding;
 7. beschikking van het UWV bij WIA- of ZW-uitkering (voor aanvragen met terugwerkende kracht);
 8. de naam van de bedrijfsarts.

Medische gegevens zal het UWV niet opvragen. Werkgevers kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief van het UWV om op de hoogte te blijven van de procedure.

Relevante bronnen:

 1. Kamerstukken
 2. UWV

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo