Claire Recourt

In een steeds complexer wordende arbeidsmarkt is de grootste uitdaging binnen je loopbaan jezelf te blijven, je te blijven ontwikkelen en je kwaliteiten op de juiste manier in te zetten. We lopen allemaal wel een keer vast om verschillende redenen. Door samen terug te gaan naar de basis en weer helder te krijgen wie je bent, wat je kan en wat je wil, groeit het inzicht en ben je weer beter in staat je eigen koers te bepalen. Daar krijg ik energie van!

5 April 2020

Wat is een transitievergoeding?

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding? En wat is een transitievergoeding eigenlijk precies? Het zijn logische vragen voor wie er niet dagelijks mee te maken heeft. In dit artikel leg ik uit wat een transitievergoeding is en wanneer je er recht op hebt.

In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die sinds 2015 van kracht is, staat dat je bij ontslag recht hebt op een financiële vergoeding. Deze financiële vergoeding wordt de transitievergoeding genoemd. Dit betekent dat je bij ontslag van je werkgever een bedrag krijgt. Dit bedrag is bedoeld om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken voor een outplacementtraject of voor een opleiding.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Je hebt recht op een transitievergoeding als je tenminste 24 maanden in dienst bent en als het initiatief voor ontslag bij je werkgever ligt. Ook als je zelf ontslag neemt omdat je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest, heb je recht op een transitievergoeding.

Uitzonderingen recht op transitievergoeding

Er zijn een aantal situaties waarbij je geen recht hebt op een transitievergoeding:

  1. als je verwijtbaar of nalatig gehandeld hebt;
  2. als je nog geen 18 bent en gemiddeld minder dan 12 uur per week hebt gewerkt;
  3. als je ontslagen bent omdat je met pensioen gaat;
  4. als jouw werkgever aantoonbaar in financiële nood is;
  5. als in jouw cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen voor de transitievergoeding;
  6. als je een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het einde van jouw contract;
  7. als de werkgever je een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat je contract afloopt;
  8. als de werkgever aanbiedt je contract te verlengen voordat het afloopt.
  9. als er lopende collectieve of individuele afspraken bestaan over vergoedingen of andere voorzieningen bij ontslag.

Hoogte transitievergoeding: € 81.000 bruto in 2019

De hoogte van de transitievergoeding is gebaseerd op je maandsalaris en het aantal dienstjaren. In 2018 is de vergoeding maximaal € 79.000 bruto. Of als jouw jaarsalaris hoger is dan € 79.000 maximaal 1 bruto jaarsalaris. Dit wordt € 81.000 bruto in 2019. Op de website van De Rijksoverheid kun je de hoogte van jouw transitievergoeding berekenen.

De werkgever is verplicht je te informeren over de hoogte van de transitievergoeding. Ook moet hij je laten weten op welke eventuele andere vergoedingen en/of voorzieningen je recht hebt.

Ik hoop dat je nu een duidelijk beeld hebt van wat een transitievergoeding precies is.

Meer weten?

Ben je benieuwd hoe je de transitievergoeding kunt benutten? Of wil je weten wat wij als ervaren outplacementbureau voor je kunnen doen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2023 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart