Vrijblijvend gesprek aanvragen
22 januari 2019

Loondoorbetaling bij ziekte kleine werkgever

Arnaud Hoppes, Register casemanager Contact de auteur

Op 20 december 2018 tekende minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een convenant met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars. In dit convenant staan maatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper zullen maken om loon door te betalen bij ziekte.

Kleine werkgevers ervaren een langdurig zieke werknemer vaak als een financiële strop. De kosten zijn hoog. Het gaat niet alleen om directe kosten, zoals loondoorbetaling en arbodienstverlening, maar ook om de kosten voor vervangend personeel en het verlies van productie. De meeste werkgevers zijn verzekerd tegen het financieel risico maar weten niet zeker of alles goed geregeld is wanneer een werknemer langdurig uitvalt. Kleine werkgevers hebben meestal weinig ervaring met langdurig ziekteverzuim en weten niet wat er van hen wordt verwacht. Door het risico van hoge kosten zijn zij huiverig om mensen in vaste dienst te nemen.

Minister Koolmees erkent de zorgen van kleine werkgevers en wil het aantrekkelijker voor ze maken om een vast contract aan te bieden. Op 20 december 2018 maakte hij daarom afspraken met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars.

Beloofde maatregelen om loondoorbetaling makkelijker te maken

In het convenant zijn de volgende maatregelen opgenomen:

  1. Per 1 januari 2020 komt er een verzekering die kleine werkgevers optimaal ontzorgt. Deze verzekering verzacht het financiële risico en biedt ondersteuning bij de verplichtingen rond ziekte.
  2. Er komt 450 miljoen beschikbaar voor een tegemoetkoming in de kosten van loondoorbetaling voor werkgevers met maximaal 25 werknemers.
  3. Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend voor de re-integratie. Het kabinet investeert 10 miljoen in kwaliteitsverbetering, zodat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten.
  4. De minister gaat in gesprek met het UWV om het voor werkgevers helderder te maken hoe het UWV de re-integratie inspanningen beoordeelt.
  5. De minister wil de rol van de medewerker in spoor 2 verstevigen en biedt ruimte voor experimenten die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie.

De afspraken betekenen een aanpassing van het regeerakkoord. Daarin was afgesproken dat er een collectieve verzekering zou komen voor kleine werkgevers. Omdat dit een breuk zou betekenen met het stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, is nu gekozen voor een basisverzekering. De Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren regelmatig om een verzuimregeling voor het kleinbedrijf gevraagd. Met de regeling komt Koolmees tegemoet aan deze wens. Aan de rechten van werknemers verandert niets.

Bron: kamerbrief maatregelen loondoorbetaling bij ziekte Rijksoverheid 

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo