Vrijblijvend gesprek aanvragen
26 februari 2020

Wat doet een jobcoach?

Renée Fransz, Senior jobcoach Contact de auteur

De arbeidsdeskundige, de re-integratiecoach, de casemanager, de jobcoach en de loopbaancoach. Het zijn allemaal experts die kunnen worden ingezet rondom werk. Maar wat doen deze experts nu precies? En wanneer worden ze ingezet? Daarover gaat deze serie blogs. Vandaag: Wat doet een jobcoach?

We leggen de vraag ‘wat doet een jobcoach?’ voor aan Renée Fransz. Renée werkt als jobcoach bij Enroute.

Wat is een jobcoach?

Om die vraag duidelijk te beantwoorden zal ik eerst uitleggen wat jobcoaching is. Jobcoaching is een UWV voorziening die kan worden aangevraagd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn meestal mensen met een Wajong of WIA uitkering. Jobcoaching ondersteunt deze mensen in een reguliere baan zodat zij duurzaam kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. De werknemer kan, in samenspraak met zijn werkgever, een aanvraag indienen bij het UWV voor jobcoaching. De coaching wordt vervolgens verzorgd door een erkende jobcoachorganisatie, zoals Enroute. De professional die jobcoaching uitvoert heet een jobcoach. Een jobcoach ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking en hun werkgever op het werk.

Voorzieningen

UWV heeft naast jobcoaching ook andere voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld een gebarentolk en hulpmiddelen voor blinden. Welke voorzieningen er allemaal zijn lees je op de website van UWV.

Wat doet een jobcoach?

De jobcoach begeleidt iemand met een arbeidsbeperking op het werk. Hij helpt de werknemer zich het werk eigen te maken en focust op wat de werknemer kan. Daarnaast helpt hij de werkgever om op een goede manier met de werknemer om te gaan, zodat mogelijkheden optimaal worden benut. Voor wat de werknemer niet kan, zoekt de coach praktische oplossingen. De missie van de jobcoach is om de werknemer uiteindelijk zelfstandig zijn werk te laten doen.

Een jobcoach heeft verschillende taken. De jobcoach:

  1. Beoordeelt of er een reële kans is dat de aanvraag door UWV wordt goedgekeurd;
  2. Stelt een coachingsplan op;
  3. Dient de aanvraag in bij UWV;
  4. Begeleidt de werknemer met een arbeidsbeperking op het werk;
  5. Begeleidt de werkgever bij het creëren van de juiste voorwaarden op het werk;
  6. Begeleidt directe collega’s bij het omgaan met de werknemer met een arbeidsbeperking;
  7. Onderhoudt contacten met andere professionals rondom de werknemer;
  8. Houdt een logboek bij;
  9. Vraagt werkgever en werknemer elk half jaar om een beoordeling van de jobcoach;
  10. Levert na elke jobcoachperiode een verantwoordingsrapportage aan UWV.


Hoe verloopt jobcoaching?

Jobcoaching is maatwerk. De omstandigheden zijn immers per cliënt anders. Samen met zijn cliënt stelt de jobcoach een coachingsplan op, waarmee de voorziening kan worden aangevraagd bij UWV. Zodra het plan is goedgekeurd kan de coaching op de werkplek officieel van start gaan. Jobcoaching duurt maximaal 3 jaar. Daarbij beoordeelt UWV elk half jaar of de coaching nog nodig is. Als de werknemer na 3 jaar niet zelfstandig kan werken, duurt jobcoaching in uitzonderlijke gevallen langer dan 3 jaar.


Wordt de jobcoach vergoed?

Jobcoaching wordt vergoed als aan de criteria van UWV is voldaan. De jobcoach beoordeelt bij het opstellen van de aanvraag of er een reële kans is op vergoeding. Er is dus geen garantie op vergoeding. Eén van de criteria is dat UWV heeft vastgesteld dat er sprake is van een blijvende functionele beperking. De precieze vergoeding hangt af van het dienstverband van de cliënt. Het eerste jaar wordt maximaal 10% van de werktijd van de werknemer vergoed. In het tweede jaar maximaal 5% en in het derde jaar maximaal 3%. In uitzonderlijke gevallen kan het iets meer zijn. De vergoeding wordt rechtstreeks aan de jobcoachorganisatie betaald.

Re-integratie spoor 1

Een jobcoach kan ook door werkgevers worden ingezet om een zieke werknemer te helpen bij de re-integratie in het eerste ziektejaar (spoor 1). Deze vorm van jobcoaching wordt niet vergoed door UWV maar draagt wel bij aan een succesvolle re-integratie.

Meer informatie?

Ik denk dat je nu een aardig beeld hebt van wat een jobcoach doet. Denk je na het lezen van dit blog dat je in aanmerking komt voor jobcoaching of wil je er meer over weten? Enroute is een erkende jobcoachorganisatie. Bekijk onze pagina over jobcoaching of neem contact met mij op voor meer informatie.

Lees ook het verhaal van Bennie, een jongen van 23 met autisme die dankzij jobcoaching als computerreparateur werkt bij MacBizz

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo