Vrijblijvend gesprek aanvragen
20 mei 2020

De juiste aandacht voor werknemers tijdens Corona

Claire Recourt, Coach & trainer Contact de auteur

Veel organisaties laten op dit moment een inspirerend geluid horen. Zet de mensen op één, is wat zij uitdragen. Juist nu! Hun geluid wordt kracht bijgezet door wetenschappers en bedrijfspsychologen en er is zelfs een open platform waarop organisaties hun goede voorbeeld tonen om anderen te inspireren (wiezetjijopeen.nu). Het is een geluid naar het hart van Claire Recourt die zich, als adviseur duurzame inzetbaarheid & coach bij Enroute, onder meer richt op werkgeluk.

In dit artikel deelt Claire haar concrete tips om organisaties te helpen goed met mensen om te gaan. Juist nu Corona dwingt tot andere manieren van werken en leven. De tips zijn bedoeld voor werkgevers en leidinggevenden, maar ook medewerkers kunnen er hun voordeel mee doen.

Tip 1 Verbinding en betrokkenheid scheppen

De belangrijkste tip is denk ik wel om actief met verbinding bezig te blijven. Zonder verbinding vallen organisaties uit elkaar. Bij thuiswerken is verbonden blijven extra uitdagend. Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om verbinding en betrokkenheid te stimuleren. Het is belangrijk dat je als leidinggevende laat zien dat je er voor je mensen bent. Dit doe je door contact te houden, interesse en begrip te tonen en regelmatig je waardering uit te spreken. Vraag vaker dan je misschien gewend bent hoe het gaat. Vraag ook wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed en met plezier te kunnen blijven doen. Het kan bijvoorbeeld van grote waarde zijn als je iets voor ze regelt. Slechte randvoorwaarden breken mensen op; de één werkt met een slecht werkende computer, de ander mist zijn ergonomische bureaustoel, bied daarom een stukje facilitaire ondersteuning. Durf daarnaast te vragen naar de thuissituatie zodat je die kent en er begrip voor kunt hebben.

Tip 2 Afstemmen en dubbelchecken van afspraken en verwachtingen

Zorg ervoor dat het werk zo goed mogelijk met elkaar is afgestemd. Ga na wat haalbaar is en wat niet. Spreek verwachtingen uit en vraag naar de verwachtingen van medewerkers. Stel zo nodig bij en blijf dit steeds doen. Houd bij je vragen rekening met de mogelijkheden die medewerkers hebben om hieraan te voldoen. Controleer extra goed of jullie elkaar begrepen hebben. Als mensen niet precies weten wat er verwacht wordt, levert dat onzekerheid, stress en vertraging op. Wees ook duidelijk over je eigen beschikbaarheid. Wil je dat medewerkers hun vragen opsparen tot een vooraf bepaald contactmoment? Of ontvang je liever een mailtje? Maak hier goede afspraken over. Wil je even helemaal niet gestoord worden? Laat dat dan weten en geef aan wanneer je weer bereikbaar bent.

Meer weten over onze aanpak?

023 529 94 53

Geopend tussen 09:00 - 17:00

Afspraak maken

Tip 3 Geef ruimte en vertrouwen

De extra kosten die je als organisaties maakt door werknemers ruimte te geven in verband met de gezinssituatie en/of bijzonder verlof te verlenen zijn lastig. Toch zal de betrokkenheid van medewerkers door het geven van ruimte en vertrouwen enorm toenemen en kun je ermee voorkomen dat medewerkers straks opgebrand zijn. Mensen kunnen namelijk best even doorzetten en doorgaan op adrenaline, maar daarna zul je te maken krijgen met de gevolgen van de stress die zich heeft opgehoopt. Lees in dit kader ook de blog van mijn collega Olaff Smit over verzuim waarin hij benadrukt dat presenteïsme, het fenomeen waarbij werknemers met klachten of ziekte doorwerken, uiteindelijk tot hoge kosten leidt.

Tip 4 Deel informatie

Deel met medewerkers hoe het ervoor staat met de organisatie. Wees daarin zo compleet en transparant mogelijk, ook als het gaat om het financiële plaatje. Benoem het duidelijk als er geen sprake is van snijden in salarissen. Duidelijkheid geeft houvast in onzekere tijden en je kunt veel onzekerheid wegnemen door je mensen goed voor te lichten. Ook als je niet precies weet hoe de organisatie er voorstaat, kun je dat het beste eerlijk zeggen.

Tip 5 Organiseer het gesprek

Tot slot: organiseer binnen de organisatie het gesprek tussen werkgevers, hr, leidinggevenden en medewerkers over nieuwe manieren van werken. Thuiswerken heeft door Corona bijvoorbeeld extra aandacht gekregen en zal in de toekomst waarschijnlijk steeds belangrijker worden. Het is goed om als organisatie bewust stil te staan bij de manier waarop het werk het beste vormgegeven kan worden.

Inmiddels gaan mensen langzaamaan weer naar hun werk en kunnen we steeds meer spreken van een nieuw normaal. Als laatste tip wil ik organisaties en leidinggevende op het hart drukken dat aandacht voor het welzijn van werknemers bovenaan de agenda zou moeten blijven staan. Blijf zorgen voor onderlinge verbinding en betrokkenheid. Blijf afstemmen, ruimte en vertrouwen geven, eerlijke informatie delen en houd het gesprek over de manier waarop het werk georganiseerd is levend. Op die manier blijf je een veerkrachtige organisatie van veerkrachtige mensen.

Wilt u verder praten over dit onderwerp? Wij gaan graag met u in gesprek. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2021 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo