Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

Werknemer Verzuim
20 maart 2022

Second opinion bedrijfsarts

Elke werknemer die twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts kan een second opinion aanvragen. Dat is vastgelegd in de Arbowet van 1 juli 2017. Een second opinion is de visie van een tweede bedrijfsarts op de gezondheid van de werknemer. In dit artikel vertellen we hoe de aanvraag van een second opinion werkt en waar de second opinion toe dient. We geven ook aan dat in bepaalde situaties het deskundigenoordeel van het UWV een beter instrument is.

Second opinion bedrijfsarts aanvragen

Werknemers kunnen - bij twijfel aan het advies van de bedrijfsarts - een second opinion aanvragen. Deze second opinion moet worden aangevraagd bij de eigen bedrijfsarts. In het contract tussen werkgever en bedrijfsarts (of arbodienst) staat welke bedrijfsartsen de second opinion mogen uitvoeren. Staan er in het contract meerdere bedrijfsartsen? Dan kan werknemer zelf kiezen wie second opinion uitvoert. Een second opinion is niet bindend. Dat betekent dat de bedrijfsarts ervoor kan kiezen om het advies geheel, gedeeltelijk of niet over te nemen. De second opinion wordt betaald door de werkgever tenzij: 

 • de bedrijfsarts de second opinion weigert op basis van zwaarwegende argumenten;
 • werknemer zonder toestemming van werkgever een bedrijfsarts buiten het Arbo contract kiest.

Weigeren second opinion bedrijfsarts 

De bedrijfsarts kan een second opinion weigeren. Dit kan alleen bij zogenaamde ‘zwaarwegende argumenten’. De bedrijfsarts moet deze argumenten schriftelijk delen. Van zwaarwegende argumenten is niet snel sprake. Alleen als werknemer misbruik maakt van zijn/haar recht op een second opinion kan een second opinion worden geweigerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als werknemer steeds opnieuw een second opinion vraagt voor dezelfde vraag.

Proces second opinion bedrijfsarts

Het volledige proces de second opinion ziet er als volgt uit:

 • Werknemer geeft bij bedrijfsarts aan dat hij/zij een second opinion wil. 
 • Bij toestemming van de bedrijfsarts kiest werknemer de tweede bedrijfsarts (in het contract met de bedrijfsarts of arbodienst staat welke bedrijfsartsen beschikbaar zijn). 
 • De bedrijfsarts verstrekt alle relevante informatie aan de tweede bedrijfsarts. 
 • De tweede bedrijfsarts besluit eventueel om aanvullende informatie te verzamelen.
 • De tweede bedrijfsarts bespreekt zijn/haar advies met werknemer.
 • Werknemer beslist of hij/zij de second opinion wil laten doorsturen naar de eerste bedrijfsarts. 
 • Laat werknemer het advies doorsturen? Dan neemt de eerste bedrijfsarts kennis van de second opinion.
 • De bedrijfsarts laat weten of hij/zij de second opinion (gedeeltelijk) overneemt of niet. 
 • Houdt de bedrijfsarts volgens werknemer te weinig rekening met de second opinion? Dan kan werknemer aangeven dat hij/zij begeleid wil worden door een andere (derde) bedrijfsarts. De bedrijfsarts overweegt dan om de begeleiding over te dragen. 
 • Draagt de bedrijfsarts de begeleiding over aan een derde bedrijfsarts? Dan worden de resultaten van de second opinion in acht genomen door de aangewezen bedrijfsarts. De bedrijfsarts brengt werkgever op de hoogte van de overdracht. 
 • Besluit de bedrijfsarts het dossier niet over te dragen aan een andere arts? Dan kan werknemer bij werkgever vragen om een andere bedrijfsarts. Werknemer kan ook een klacht indienen bij de bedrijfsarts of arbodienst.

 

Klachtenprocedure bedrijfsarts

Iedere bedrijfsarts (of arbodienst) is verplicht om een klachtenprocedure te hebben. Als werknemer bovenstaand proces heeft gevolgd en/of er niet uit komt met de bedrijfsarts kan hij/zij gebruik maken van de klachtenprocedure. Werknemer kan ook gebruik maken van de klachtenprocedure om een vervelende gang van zaken aan het licht te brengen.

Second opinion bedrijfsarts of deskundigenoordeel UWV? 

De second opinion is bedoeld om meer zekerheid te krijgen over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Het gaat daarbij om het beoordelen van de gezondheid en de (on)mogelijkheden die daarmee samenhangen in relatie tot werk. De second opinion is het juiste instrument als werknemer vermoedt dat de bedrijfsarts zijn/haar mogelijkheden niet goed inschat en doet een beroep op de medische expertise van de arts. Het kan ook zijn dat werknemer met werkgever van mening verschilt over de aanpak van de re-integratie of het passende karakter van het werk dat wordt aangeboden. In zulke gevallen kan een deskundigenoordeel worden aangevraagd bij het UWV. Hoewel de second opinion alleen door de werknemer zelf kan worden aangevraagd, kan het deskundigenoordeel ook worden aangevraagd door de werkgever. Over het deskundigenoordeel gaat ons volgende artikel.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart