Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

22 maart 2022

Deskundigenoordeel UWV

Het deskundigenoordeel is een instrument dat ingezet kan worden ter ondersteuning van het re-integratieproces van een zieke werknemer. Het deskundigenoordeel wordt uitgevoerd door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV en geeft een onafhankelijk oordeel over de re-integratie. Het aanvragen van een deskundigenoordeel is niet verplicht maar wel verstandig als de re-integratie stagneert. Mocht het in de toekomst komen tot een WIA-aanvraag, dan zal het UWV de re-integratie inspanningen beoordelen. Het UWV onderzoekt daarbij ook of er tijdig gebruik is gemaakt van het deskundigenoordeel. In dit artikel leggen we uit waarvoor het deskundigenoordeel bedoeld is. Ook geven we aan wanneer een second opinion van de bedrijfsarts meer passend is.
  

Waarover gaat het deskundigenoordeel UWV?

Het deskundigenoordeel toetst het re-integratieproces dat heeft plaatsgevonden tot het moment van de beoordeling. Het kan worden aangevraagd zolang er nog een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt in principe 2 jaar vanaf de ziekmelding maar als er al een WIA-aanvraag loopt, is het te laat om nog een deskundigenoordeel aan te vragen. 

Er zijn meerdere onderdelen die het UWV kan beoordelen. Voor elk onderdeel is een aparte aanvraag nodig. Het UWV kan over de volgende onderdelen een oordeel vormen: 

  • De arbeids(on)geschiktheid. UWV beoordeelt of de werknemer ivm ziekte of gebrek wel/niet geschikt is voor het eigen werk. 
  • De passendheid van het werk. UWV beoordeelt of de arbeid die de werkgever aanbiedt of die de werknemer voor zichzelf aanwijst wel/niet passend is.
  • De inspanningen van de werkgever. UWV beoordeelt of de werkgever zich wel/niet voldoende inspant om de werknemer aan het werk te krijgen. 
  • De inspanningen van de werknemer. UWV beoordeelt of de werknemer wel/niet genoeg doet om weer aan het werk te gaan.

Een deskundigenoordeel wordt vaak door werkgevers aangevraagd maar ook werknemers kunnen om een deskundigenoordeel vragen. De aanvrager betaalt de kosten. Voor werkgevers is dit 400 euro en voor werknemers 100 euro (situatie in 2022). Bij de oordeelvorming worden de standpunten van beide partijen betrokken. Het oordeel is niet bindend en er komen dus geen verplichtingen uit voort. Het is de bedoeling dat werkgever en werknemer aan de hand van het deskundigenoordeel samen verder kunnen met de re-integratie.

Lees alles over onze aanpak bij 're-integratie' en
download onze gratis flyer!

Download de gratis flyer

Voorbeelden inzet deskundigenoordeel

Het deskundigenoordeel kan in verschillende situaties worden ingezet. We geven een aantal voorbeelden:

Voorbeelden aanvraag werkgever:

Als de werkgever loon wil inhouden omdat de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie kan het deskundigenoordeel worden ingezet om te toetsen of de werknemer inderdaad onvoldoende meewerkt. Mocht het tot een rechtszaak komen tussen werkgever en werknemer, dan kan de rechter om het deskundigenoordeel vragen. 

Werkgevers vragen ook vaak een deskundigenoordeel om het re-integratieproces tussentijds te laten toetsen. Op basis van het oordeel kunnen zij het proces eventueel bijsturen. 

Een deskundigenoordeel is ook nodig als de werkgever bij de kantonrechter het ontslag van een zieke werknemer aanvraagt, wegens onvoldoende meewerken aan re-integratie of veelvuldig ziekteverzuim.

Voorbeelden aanvraag werknemer:

Als een werknemer vindt dat de werkgever onterecht loon inhoudt kan de werknemer een loonvordering instellen bij de rechter. De rechter neemt een loonvordering pas in behandeling als er een deskundigenoordeel is. 

Als een werknemer vindt dat de werkgever de re-integratie belemmert kan het deskundigenoordeel de re-integratie-inspanningen van de werkgever toetsen.

Deskundigenoordeel of second opinion bedrijfsarts?

Het deskundigenoordeel kan door werkgever of werknemer worden ingezet ter ondersteuning van het re-integratieproces, bijvoorbeeld wanneer partijen het niet eens worden over belangrijke stappen in het re-integratieproces. Het komt ook voor dat een werknemer bij de werkgever aanklopt omdat de werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. Als het gaat om het beoordelen van de medische condities is het deskundigenoordeel niet het juiste instrument. Bij twijfel aan het advies van de bedrijfsarts kan een second opinion worden aangevraagd bij de bedrijfsarts. Alleen de werknemer zelf kan een second opinion aanvragen. Lees meer over de second opinion in ons vorige artikel.

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2022 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart