Besparen op loonkosten

Premiescan op basis van no cure no pay. 


Vrijblijvend gesprek

 

Premiescan

Te veel afgedragen premies? Wij vorderen ze voor u terug! Enroute is uw gids in het doolhof van de sociale verzekeringswetten en biedt u de mogelijkheid om te onderzoeken of u als werkgever alle subsidiemogelijkheden heeft gebruikt en niet te veel heeft afgedragen aan de fiscus.

Gemorst geld

Wetgeving op het gebied van sociale zekerheid is ingewikkeld en verandert snel. De afgelopen jaren heeft de overheid diverse stimuleringsregelingen geïntroduceerd om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Veel regelingen kunnen de werkgeverslasten aanzienlijk verlichten, maar worden vaak niet benut omdat ze voor veel werkgevers (te) ingewikkeld zijn. Daardoor lopen werkgevers veel geld mis. Het is zonde om dat gemorste geld te laten liggen. Wij helpen u om dit geld terug te halen met onze premiescan.

Premiescan

Enroute ziet regelmatig dat werkgevers te veel premie afdragen of subsidiemogelijkheden niet of onvolledig benutten. Als expert op het gebied van sociale zekerheid kunnen wij achteraf (met terugwerkende kracht tot 5 jaar) onderzoeken of u geld bent misgelopen. Door middel van een zogenaamde premiescan op uw personeels- en salarisadministratie beoordelen wij de juistheid van de premieafdrachten aan de belastingdienst.

Onderzoeksvelden

Ons onderzoek is gericht op onderstaande onderzoeksvelden:

  1. Onbenutte subsidiegelden
    Enroute brengt in kaart of sprake is van teveel betaalde loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Hiervan kan sprake zijn door het niet (optimaal) benutten van subsidiemogelijkheden ter stimulering van de werkgelegenheid. Wij zetten deze posten voor u op een rij en verzorgen de dossiervorming om onbenutte subsidies achteraf te verhalen.

  2. Looncompensatie vanuit UWV
    Heeft u iemand in dienst genomen die beschikt over een zogenoemde no-riskpolis of die voldoet aan de voorwaarden van de compensatieregeling? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van looncompensatie bij ziekte. De loonkosten tijdens ziekte kunnen wij bij UWV voor u verhalen. Enroute brengt hiervoor de werknemers met een no-risk polis in kaart en kijkt of is voldaan aan de voorwaarden voor de compensatieregeling. Wij verzorgen de dossiervorming om de no-risk polis toe te passen en kunnen het verzoek om looncompensatie voor u indienen bij UWV.

  3. Werkhervattingskas (Whk)
    Enroute controleert de juistheid van premieafdrachten en sociale lasten voor aangeleverde premielonen. Ook controleren wij de hoogte van door de Belastingdienst vastgestelde premiepercentages voor de werkhervattingskas (WGA-vast en WGA-flex). Dit zijn individuele premies die tot stand komen door instroom in de ziektewet en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers. Enroute bekijkt of u als werkgever hiervoor terecht verantwoordelijk wordt gehouden. Wij controleren de belaste instroom en corrigeren die waar nodig. Ook controleren wij de premieafdrachten & grondslagen over de bijbehorende premielonen.

Kosten en terugvordering fiscus

Wij voeren de premiescan voor u uit op basis van no cure no pay. Levert het niets op? Dan kost het u ook niets. Alleen als u geld kan besparen, brengen wij een vergoeding in rekening (percentage van terugvordering en besparingen). De terugvordering bij de fiscus kan Enroute ook voor u verzorgen.

Werkwijze premiescan

Voor het uitvoeren van de premiescan werken wij met een vragenlijst. Ook moeten wij kunnen beschikken over de gegevens van uw salarisadministraties van de jaren die wij analyseren. De overzichten die wij nodig hebben, vragen we bij u op, nadat we samen de te controleren onderdelen hebben vastgesteld. Als expert nemen wij het hele traject van dossiervorming voor onze rekening. Wij leveren een eindrapport op dat volledig voldoet aan alle wet- en regelgeving. Zo heeft u geen omkijken naar het opvragen en opmaken van de benodigde bewijslast. Ons dossier kunt u rechtstreeks in de personeelsadministratie bewaren.

Meer weten over onze premiescan?  

Wilt u meer weten over de premiescan? Neem dan contact op of download de brochure. Vragen of interesse? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Vragen over onze premiescan?
Neem contact met ons op.

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2022 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart