Casemanagement ERD

Bent u eigenrisicodrager (ERD)? Dan kunnen wij voor uw organisatie het casemanagement verzorgen voor de ZW en de WGA. Dit vereist deskundig inzicht en advies.

Vrijblijvend gesprek

 

Regie op verzuim

Gratis offerte

Het ERD casemanagement is gericht op zowel de naleving van de geldende wet- en regelgeving als de risico-en schadelastbeheersing voor alle partijen (werkgever, ex-werknemer en verzekeraar). Het casemanagement richt zich op het voorkomen of beperken van ZW of WGA instroom én op het beheersen van de bestaande uitkeringslasten.

Deskundig casemanagement

De keuze om ERD te zijn, levert u als werkgever meer regie op maar het zorgt ook voor extra wettelijke verplichtingen. Verantwoord eigenrisico dragen vraagt dan ook om deskundig inzicht en advies. Enroute heeft jarenlange expertise in de re-integratiebegeleiding van werknemers en onderscheidt zich door een zeer betrokken en persoonlijke aanpak.

 

Casemanager Ziektewet

Een casemanager Ziektewet begeleidt mensen tijdens de verzuim en re-integratieperiode vanaf het moment dat iemand ziek uit dienst is gegaan. Deze persoon heeft geen arbeidsrelatie meer met u als werkgever en geen recht op loondoorbetaling. De ex-werknemer moet daarom een Ziektewetuitkering aanvragen. Als ERD betaalt u zelf deze uitkeringen (of uw verzekering) en u bent verantwoordelijk voor de verdere re-integratie van de ex-medewerker tijdens de resterende ziektewetperiode. Het UWV toetst de inspanningen. Onze Casemanager Ziektewet kan deze specialistische taken volledig voor u verzorgen. 

Wat doet een Casemanager Ziektewet?

 • Begeleiding van medewerkers conform de Ziektewet en (toepassen, volgen en uitvoeren) het sanctie- en maatregelenbesluit.
 • Administreren van dossieropbouw voor Wet Verbetering Poortwachter (WVP).
 • Contact onderhouden met verschillende partijen: naast werknemers en werkgevers ook met externe interventionisten, UWV en verzekeraars of tussenpersonen.
 • Zorgen voor de optimale inzet van dienstverleners.

Casemanager Ziektewet
Casemanager WGA

Casemanager WGA

Onder WIA casemanagement verstaan we de aansturing en uitvoering van alle acties, processen en gegevensstromen rondom de langdurige verzuim- en arbeidsongeschiktheidsdossiers van de ex-medewerker (WGA-uitkeringsgerechtigde). Deze processen kunnen voor een werkgever (of verzekeraar) een groot risico en een grote schadelast opleveren. Het WGA casemanagement is gericht op zowel de naleving van de geldende wet- en regelgeving als de risico-en schadelastbeheersing voor alle partijen (werkgever, werknemer en verzekeraar). Het richt zich op het voorkomen of beperken van WIA instroom én op het beheersen van de bestaande WIA uitkeringen.

Wat doet een WIA casemanager?

 1. Voorkomen en beperken WIA (WGA) instroom
  De werkgever wordt uiterlijk bij 42 weken verzuim begeleid bij het identificeren van de WGA risico's. Indien sprake is van een mogelijk WGA risico wordt de werkgever proactief geadviseerd over het beperken van de schadelast. Dit omvat zowel het voorkomen van WGA instroom als het vinden van eventuele financieringsmogelijkheden (publiek en privaat).

 2. Beheersen WIA (WGA) uitkeringen
  Vanaf de WIA beschikking (ingang WGA) wordt casemanagement verricht voor ieder WGA dossier. Het WIA casemanagement voorziet in de beheersing van de schadelast na instroom in de WGA en in het nakomen van de geldende wet en regelgeving rond het ERD (bijvoorbeeld de re-integratiebegeleiding van ex-medewerkers).
 • Daarbij zijn ook dit belangrijke taken:
  • Kritische beoordeling van de WIA-beschikking.
  • Re-integratiebegeleiding van uw (ex-)medewerker (Spoor 3).
  • Nauwkeurig bijhouden van verzuimdossiers, inclusief termijnbewaking.
  • Aanvragen en afhandelen van herbeoordeling bij het UWV.

Benieuwd wat wij voor
uw organisatie kunnen betekenen?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart