Casemanagement

De casemanagers van Enroute zijn specialisten in het vak. Zij zijn deskundig op het terrein van arbeid, organisatie en sociale verzekeringswetten.
 

Vrijblijvend gesprek

 

Regie op verzuim

Casemanagement is een specialisme dat vakkundigheid vereist. Door onbekendheid over wetgeving en financiële gevolgen blijven veel mogelijkheden vaak onbenut. Het doel van onze dienstverlening is om voor een werkgever tot besparing te komen op onnodige en vaak onbekende kosten rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid.

12-jaarsverantwoordelijkheid

De gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen groot zijn. In de wet is namelijk geregeld dat werkgevers tot twaalf jaar lang opdraaien voor de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Risico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Casemanagement richt zich op de 12-jaarsverantwoordelijkheid van werkgevers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid bij onderstaande werkgeversrisico’s.

 1. Loondoorbetaling bij ziekte (eerste 2 jaar)
 2. Doorbelasting ziektewetuitkering (eerste 2 jaar)
 3. Doorbelasting arbeidsongeschiktheidsuitkering (resterende 10 jaar)

1. Loondoorbetaling bij ziekte

In het proces van ziekmelding tot aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden een aantal stappen vanaf de ziekmelding tot 2 jaar arbeidsongeschiktheid doorlopen. De casemanager verzuim speelt een coördinerende rol in deze stappen om het dossier ‘poortwachterproof’ te krijgen en de verzuimende werknemer de juiste (re-integratie) begeleiding te bieden.

2. Ziektewet casemanagement

De ziektewet eigenrisicodrager is verantwoordelijk voor een actieve begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers die ziek uit dienst gaan. De casemanager ziektewet zorgt voor een adequate begeleiding en schadelastbeheersing. Wanneer u eigenrisicodrager bent voor de ziektewet (ZW), kunt u op ieder moment gebruikmaken van ziektewet casemanagement van Enroute.

3. WIA casemanagement

Voor de WIA eigenrisicodrager is de WGA-instroom een zeer grote kostenpost, een post die maar liefst 10 jaar aanhoudt na de WGA-instroom. Deze (ex-) medewerkers met een WGA-uitkering vragen dan ook om extra aandacht. De casemanager WIA zorgt voor een adequate begeleiding en schadelastbeheersing. Wanneer u eigenrisicodrager bent voor de WIA, kunt u op ieder moment gebruikmaken van WIA casemanagement van Enroute.

Wat doet de casemanager?

 1. Coördineren en bewaken van verzuimdossiers
 2. Opzetten en actualiseren van het verzuimbeleid
 3. Beperken van schadelast door verzuim
 4. Vergroten van de inzetbaarheid van werknemers
 5. Verkleinen van risico’s op loonsancties vanuit het UWV
 6. Het voeren van bezwaarprocedures (verweer bij UWV beslissingen)
 7. Uitvoering casemanagement ziektewet (ex-medewerkers)
 8. Uitvoering casemanagement WIA (ex-medewerkers)
 9. Het aanvragen van herkeuringen bij het UWV
 10. Re-integratiebegeleiding van ex-medewerkers (ZW en/of WGA)

Advies bij complexe trajecten

Enroute heeft jarenlange expertise in casemanagement (verzuim, ziektewet en WIA) en onderscheidt zich door een zeer betrokken en persoonlijke aanpak. Door onze kleinschaligheid en specialistische kennis zijn wij in staat om juist die cases op te pakken waar uw Arbodienst, (externe) casemanager of personeelsafdeling in vastloopt.

Benieuwd wat wij voor
uw organisatie kunnen betekenen?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2022 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart