Jacqueline Dorhout

Jacqueline is re-integratiecoach en casemanager bij Enroute en specialist in verzuim & re-integratie vraagstukken. Wil je meer weten over Jacqueline? Neem contact met haar op.

Werkgever Verzuim
Spoor 2
28 januari 2021

Wat is re-integratie 2e spoor bij ziekte?

Re-integratie 2e spoor bij ziekte betekent dat een langdurig zieke werknemer zich met hulp van de werkgever, richt op werkhervatting buiten de eigen organisatie. Hierbij moet aan de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter worden voldaan. Hieronder leg ik uit wanneer re-integratie 2e spoor moet worden ingezet.

Wanneer moet spoor 2 worden ingezet?

Het tweede spoor wordt ingezet als is vastgesteld dat re-integratie binnen het bedrijf waarschijnlijk niet haalbaar is. Het kan op zijn vroegst na de 8e week en op zijn laatst in de 52e week van de arbeidsongeschiktheid worden opgestart.  

De WVP bepaalt dat het loon tijdens ziekte tot twee jaar moet worden doorbetaald. In die periode wordt van de werkgever verwacht dat hij zich samen met de werknemer inspant voor werkhervatting. De wet schrijft daarbij de volgende stappen voor:

Volgorde re-integratiestappen:

  1. Re-integratie in de eigen functie, zo nodig met aanpassingen en voorzieningen (1e spoor).
  2. Als re-integratie in de eigen functie niet haalbaar is moet gezocht worden naar andere mogelijkheden binnen het bedrijf (1e spoor).
  3. Pas als vastgesteld is dat re-integratie binnen het bedrijf waarschijnlijk niet haalbaar is, moeten de re-integratie inspanningen zich, uiterlijk vanaf de 52e verzuimweek, richten op werk buiten de organisatie. Dit is het 2e spoor.

Om de mogelijkheden voor werkhervatting binnen het bedrijf deskundig te onderzoeken wordt vaak een arbeidsdeskundige ingeschakeld. De arbeidsdeskundige kan ook adviseren om, parallel aan spoor 1, te starten met spoor 2. Een arbeidsdeskundige kent de wet en regelgeving en kan de werkgever behoeden voor fouten in het re-integratieproces. Een onjuiste uitvoering van het re-integratieproces kan leiden tot een sanctie van het UWV.

 

Re-integratie met hulp van een re-integratiebureau

Voor re-integratie tweede spoor wordt door werkgevers vaak een re-integratie bureau ingeschakeld. Zo’n bureau heeft de juiste kennis en ontzorgt de werkgever. Enroute is zo’n re-integratiebureau. Bij Enroute werken gediplomeerde arbeidsdeskundigen en re-integratie coaches. Wij bieden ondersteuning bij re-integratie in zowel spoor 1 als spoor 2.

Wat is een tweede spoor traject?

Een 2e spoor traject is een periode waarin de werknemer professioneel wordt begeleid bij het vinden van werk buiten de organisatie. Typische acties in het tweede spoor zijn: zelfonderzoek (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik), beroepenoriëntatie en omgaan met veranderingen. Ook het opzetten van een goed CV en hulp bij solliciteren horen thuis in een re-integratie 2e spoor traject. Begeleiding bij solliciteren wil zeggen: hulp bij onder meer het schrijven van sollicitatiebrieven, netwerken, het inzetten van social media en het vinden van vacatures.

Het doel van een tweede spoor re-integratie traject is: werkhervatting in passend (betaald) werk buiten de eigen werkgever, oftewel externe werkhervatting. Soms is werkhervatting binnen de termijn van het traject niet haalbaar, bijvoorbeeld door gezondheidsontwikkelingen. In dat geval legt het re-integratie traject in elk geval een basis voor eventuele toekomstige werkhervatting. Voor de werkgever waarborgt een re-integratie bureau dat het traject aan de eisen van het UWV tegemoetkomt.

-> Lees hier meer over onze werkwijze bij een re-integratie spoor 2 traject.

Wat als een 2e spoor re-integratie traject niet leidt tot werkhervatting?

Het komt voor dat ondanks alle inspanningen geen werkhervatting plaatsvindt tijdens het spoor 2 traject. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Uiteindelijk beoordeelt het UWV naar aanleiding van de aanvraag van een WIA-uitkering of werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingespannen om tot werkhervatting te komen.

Als de re-integratie inspanningen in het eerste en het tweede spoor volgens het UWV adequaat zijn wordt de medewerker door het UWV uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts. Kort daarna volgt een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige van het UWV. De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige beoordelen of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA uitkering. De spoor 2 coaches van Enroute begeleiden de werknemer desgewenst tijdens de gesprekken met bij het UWV. Zolang er nog geen beslissing is van het UWV over de WIA, blijft de inspanningsverplichting in het tweede spoor bestaan.

Rechten en plichten in spoor 2

Langdurig zieke werknemers krijgen te maken met rechten en plichten rondom werkhervatting. De belangrijkste plicht is dat de werknemer actief bijdraagt aan de eigen re-integratie. In het blog ‘Re-integratie tweede spoor rechten werknemer’ sta ik hier bij stil.

Meer weten over re-integratie tweede spoor?

Heeft u nog vragen over het tweede spoor? Of wilt u hulp bij uw re-integratie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart