Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

3 maart 2021

Wat doet een arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige, de re-integratiecoach, de casemanager, de jobcoach en de loopbaancoach. Het zijn allemaal experts die kunnen worden ingezet rondom werk. Maar wat doen deze experts nu precies? En wanneer worden ze ingezet? Daarover gaat deze serie blogs. Vandaag: Wat doet een arbeidsdeskundige?

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Als werkgever en als werknemer kun je onder bepaalde omstandigheden te maken krijgen met een arbeidsdeskundige. Deze specialist wordt meestal ingeschakeld wanneer een werknemer langdurig ziek of beperkt is. Bij veel werknemers en werkgevers is niet bekend wat een arbeidsdeskundige precies doet. In dit artikel geeft arbeidsdeskundige Olaff Smit, van Enroute, uitleg over zijn werk. Hij beantwoordt de volgende vragen:

  1. Wat is een arbeidsdeskundige?
  2. Wat doet een arbeidsdeskundige voor de werkgever?
  3. Hoe verloopt een arbeidsdeskundig onderzoek?
  4. Wat is een arbeidsdeskundig rapport?
  5. Wat doet de arbeidsdeskundige van het UWV?

Wat is een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is een expert die alles weet over de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Een arbeidsdeskundige kan verschillende rollen aannemen. Hij werkt bijvoorbeeld als adviseur, coach of beoordelaar. Dit doet hij in opdracht van verschillende partijen, zoals: werkgever, UWV, arbodienst, re-integratiebureau, rechtbank of verzekeraar. De rol van de arbeidsdeskundig is afhankelijk van zijn opdracht. Het meest bekend zijn arbeidsdeskundigen van hun werk voor werkgevers en UWV.

Meer weten over onze aanpak?

023 529 94 53

Geopend tussen 09:00 - 17:00

Afspraak maken

Wat doet een arbeidsdeskundige voor de werkgever?

In opdracht van de werkgever onderzoekt de arbeidsdeskundige of het werk van een werknemer past bij wat de werknemer mentaal en lichamelijk aan kan. Hij beoordeelt of de werknemer in staat is om zijn werk te doen, rekening houdend met diens fysieke, mentale en sociale toestand. Meestal wordt de arbeidsdeskundige ingeschakeld als een werknemer bijna een jaar ziek is. Hij start dan een arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek.

De arbeidsdeskundige onderzoekt eerst of het eigen werk nog passend is voor de werknemer of aangepast kan worden. Als dat niet kan, gaat hij na of de werkgever ander passend werk kan bieden. Wanneer er geen passend werk is bij de werkgever of als de kans daarop klein is, worden de mogelijkheden buiten de werkgever onderzocht. De arbeidsdeskundige zal de werkgever dan adviseren om een re-integratietraject te starten in spoor 2. Spoor 2 betekent re-integratie buiten de eigen organisatie. Hiervoor wordt vaak een extern re-integratiebureau ingeschakeld. Spoor 1 betekent werkhervatting bij de eigen organisatie.

Hoe verloopt een arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek?

Het arbeidsdeskundig onderzoek duurt zo’n drie tot zes weken en verloopt meestal als volgt: De arbeidsdeskundige gaat eerst in gesprek met de werkgever. Bij dat eerste gesprek is de werknemer niet aanwezig. Daarna volgt een gesprek met de werknemer. De werkgever is daarbij niet aanwezig. Tijdens deze gesprekken krijgen werkgever en werknemer de gelegenheid om de situatie toe te lichten. Ook de wettelijke regels over verzuim worden besproken. Met werknemer en werkgever samen wordt in een derde gesprek besproken wat de volgende stappen zijn. De arbeidsdeskundige heeft tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek contact met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts levert een lijst aan met de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer. Deze lijst kent verschillende vormen en benamingen, zoals: functionele mogelijkheden lijst (FML), benutbare mogelijkheden lijst (BML) of inzetbaarheidsprofiel.

Lees alles over onze aanpak bij 'verzuim' en
download onze gratis infographic!

Download de gratis infographic

Wat is een arbeidsdeskundig rapport?

De resultaten van het arbeidsdeskundig onderzoek noteert de arbeidsdeskundige in het arbeidsdeskundig rapport. Dit rapport helpt werkgever en werknemer om het re-integratietraject goed vorm te geven, zodat werknemer zo snel en verantwoord mogelijk terug kan keren naar werk dat past bij zijn belastbaarheid.


Het arbeidsdeskundig rapport geeft tenminste antwoord op de volgende vragen:

  1. Kan de werknemer zijn werk nog (of weer) uitvoeren?
  2. Zo nee, is zijn werk door aanpassingen passend te maken?
  3. Zo nee, kan de werknemer ander werk doen bij de werkgever?
  4. Zo nee, zijn er mogelijkheden om de werknemer naar ander werk te begeleiden?

Het arbeidsdeskundig rapport wordt meegestuurd met de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). UWV controleert bij de aanvraag of de werkgever zich heeft gehouden aan zijn wettelijke verplichtingen. Als de werkgever bij de WIA aanvraag aangeeft dat hij geen passend werk heeft voor de werknemer, beoordeelt UWV of dit voldoende onderzocht en onderbouwd is. Een arbeidsdeskundige weet precies waar het UWV op let en levert het onderzoek en de onderbouwing. Daarom doen werkgevers er goed aan om op tijd een arbeidsdeskundige in te schakelen. De werkgever is overigens niet verplicht om een arbeidsdeskundige in te schakelen.

Wat doet de arbeidsdeskundige van het UWV?

Ook UWV werkt met arbeidsdeskundigen. De arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt het arbeidsvermogen van werknemers die een WIA uitkering aanvragen. WIA staat voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Een WIA uitkering wordt aangevraagd als een werknemer bijna twee jaar ziek is en in sommige gevallen eerder. De arbeidsdeskundige van het UWV kijkt naar opleiding en arbeidsvermogen van de werknemer. Hij stelt vast welk werk nog mogelijk is en wat daarmee verdiend kan worden. Dit doet hij aan de hand van de beperkingen die door een verzekeringsarts van het UWV zijn vastgesteld. Op basis van deze gegevens bepaalt de arbeidsdeskundige voor hoeveel procent de werknemer arbeidsongeschikt is.

De hoogte van de WIA uitkering is afhankelijk van dit percentage (Lees meer over de WIA in het artikel ‘Wat zijn de verschillen tussen WIA, WGA en IVA’). 

Heb je een arbeidsdeskundige of een verzuimadviseur nodig? Of wil je ontdekken wat Enroute voor je kan betekenen? Neem dan contact met mij op.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2023 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart