Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

Werkgever Verzuim
1 May 2023

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Vandaag staan we stil bij de vraag: Wat doet een arbeidsdeskundige? Deze specialist wordt meestal ingeschakeld wanneer een werknemer langdurig ziek of beperkt is. We beantwoorden de volgende vragen:

  1. Wat is een arbeidsdeskundige?
  2. Wat doet een arbeidsdeskundige voor de werkgever?
  3. Hoe verloopt een arbeidsdeskundig onderzoek?
  4. Wat is een arbeidsdeskundig rapport?
  5. Wat doet de arbeidsdeskundige van het UWV?

Wat is een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is een specialist die goed op de hoogte is van de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Een arbeidsdeskundige werkt meestal in opdracht van een partij zoals de werkgever, het UWV, een arbodienst, re-integratiebureau, rechtbank of verzekeraar.

Meer weten over onze aanpak?

023 529 94 53

Geopend tussen 09:00 - 17:00

Afspraak maken

Wat doet een arbeidsdeskundige voor de werkgever?

De arbeidsdeskundige onderzoekt in opdracht van de werkgever of het werk van een werknemer past bij wat deze mentaal en lichamelijk aan kan. Hij beoordeelt of de werknemer in staat is om zijn werk te doen en houdt daarbij rekening met de fysieke, mentale en sociale toestand. Meestal wordt de arbeidsdeskundige ingeschakeld als een werknemer bijna een jaar ziek is, om een arbeidsdeskundig onderzoek op te starten.

Hoe verloopt een arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek?

Het arbeidsdeskundig onderzoek verloopt meestal als volgt: De arbeidsdeskundige gaat in gesprek met de werkgever. Daarna volgt een gesprek met de werknemer. Tijdens deze gesprekken krijgen beide partijen afzonderlijk de gelegenheid om de situatie toe te lichten. Ook worden de wettelijke regels over verzuim besproken. In een derde gesprek met werknemer en werkgever samen, wordt besproken wat de volgende stappen zijn. De arbeidsdeskundige heeft tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek contact met de bedrijfsarts, die een lijst levert met de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer. Het onderzoek duurt zo’n drie tot zes weken. 

Lees alles over onze aanpak bij 'verzuim' en
download onze gratis infographic!

Download de gratis infographic

Wat is een arbeidsdeskundig rapport?

De resultaten van het arbeidsdeskundig onderzoek worden genoteerd in het arbeidsdeskundig rapport. Dit rapport helpt werkgever en werknemer om het re-integratietraject goed vorm te geven, zodat de werknemer zo snel en verantwoord mogelijk terug kan keren naar werk.

Het arbeidsdeskundig rapport geeft tenminste antwoord op de volgende vragen:

  1. Kan de werknemer diens werk nog (of weer) uitvoeren?
  2. Zo nee, is het werk door aanpassingen passend te maken?
  3. Zo nee, kan de werknemer ander werk doen bij de werkgever?
  4. Zo nee, zijn er mogelijkheden om de werknemer naar ander werk te begeleiden?

Het arbeidsdeskundig rapport wordt meegestuurd met de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Als de werkgever bij de WIA aanvraag aangeeft dat er geen passend werk is binnen de organisatie, beoordeelt het UWV of dit voldoende onderzocht en onderbouwd is.

Een arbeidsdeskundige weet precies waar het UWV op let en levert het onderzoek en de onderbouwing. Daarom doen werkgevers er goed aan om op tijd een arbeidsdeskundige in te schakelen. Het is echter niet verplicht om een arbeidsdeskundige in te schakelen.

Wat doet de arbeidsdeskundige van het UWV?

De arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt het arbeidsvermogen van werknemers die een WIA uitkering aanvragen. Een WIA uitkering wordt aangevraagd als een werknemer bijna twee jaar ziek is en in sommige gevallen eerder. De arbeidsdeskundige stelt vast welk werk nog mogelijk is en wat daarmee verdiend kan worden, aan de hand van de beperkingen die door de verzekeringsarts van het UWV zijn vastgesteld. Op basis hiervan bepaalt de arbeidsdeskundige het arbeidsongeschiktheidsperentage. De hoogte van de WIA uitkering wordt bepaald door het arbeidsongeschiktheidspercentage. Lees meer over de WIA in het artikel ‘Wat zijn de verschillen tussen WIA, WGA en IVA’). 

In een serie blogs staan we stil bij de verschillende specialisten die kunnen worden ingezet rondom werk. Wat doen ze precies? En wanneer worden ze ingezet? Lees ook: de re-integratiecoach, de casemanager, de jobcoach en de loopbaancoach.

Heb je een arbeidsdeskundige of een verzuimadviseur nodig? Of wil je ontdekken wat Enroute voor je kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2023 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart