Nina Brinkmann

Nina is re-integratiecoach en casemanager bij Enroute en specialist in verzuim & re-integratie vraagstukken. Wil je meer weten over Nina? Neem contact met haar op.

9 oktober 2021

Hoe zat het ook alweer met de transitievergoeding?

De transitievergoeding is sinds 2015 wettelijk geregeld. Het doel van de transitievergoeding is enerzijds het compenseren van (de gevolgen van) het ontslag en anderzijds het vergemakkelijken van de transitie naar een andere baan. Sinds 2020 is er vanaf dag één van het dienstverband recht op een transitievergoeding.

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als er sprake is van:

  1. opzegging van de arbeidsovereenkomst;
  2. ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
  3. het niet verlengen van een tijdelijk arbeidscontract.

Het moet gaan om een eenzijdige rechtshandeling. Dit betekent dat er bij het sluiten van een wederzijdse beëindigingsovereenkomst geen wettelijk recht bestaat op een transitievergoeding. Werkgever en werknemer zullen de hoogte van de transitievergoeding vaak wel meenemen als bodem voor de overeen te komen ontslagvergoeding.

Hoogte transitievergoeding

Het maximumbedrag wordt jaarlijks aangepast. De maximale transitievergoeding in 2021 is € 84.000. Sinds 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding opgebouwd vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst tot de datum waarop de werknemer daadwerkelijk uit dienst treedt.

De berekening van de transitievergoeding gaat zo:

De werknemer krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag.
De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens deze formule:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12)

Dezelfde formule wordt gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding voor arbeidsovereenkomsten korter dan een jaar. Kijk hier voor een rekenvoorbeeld op de website van de Rijksoverheid.

Transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband

Er bestaat ook recht op een transitievergoeding als een dienstverband gedeeltelijk wordt beëindigd. Bijvoorbeeld als uw werknemer na 2 jaar ziekte zijn werkzaamheden niet meer volledig kan verrichten maar nog wel voor een deel. Of als u in het kader van een reorganisatie uw werknemer verzoekt om uren in te leveren.

Vermindering van de arbeidstijd

Er is recht op een transitievergoeding bij een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd. Een substantiële vermindering wil zeggen: vermindering met minimaal 20%. De vermindering is structureel als de vermindering hoogstwaarschijnlijk blijvend zal zijn.

In de volgende gevallen is er recht op een gedeeltelijke transitievergoeding:

  1. bij een gedeeltelijke beëindiging;
  2. bij een algeheel ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst;
  3. bij aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Geen transitievergoeding bij herplaatsing naar lager betaalde functie

Bij herplaatsing in een andere functie met een lager salaris is er geen recht op een transitievergoeding ter compensatie van de achteruitgang in salaris. Is er daarnaast sprake van een vermindering van de arbeidstijd met minimaal 20% dan is er voor dat deel wel recht op een transitievergoeding.

Het is voor uw werknemer van belang dat hij het recht op de gedeeltelijke transitievergoeding binnen drie maanden na de gedeeltelijke teruggang in uren claimt. Doet hij dit niet, dan verliest hij zijn recht op de gedeeltelijke transitievergoeding.

Uw werknemer informeren over de transitievergoeding

Heeft uw werknemer vragen over de transitievergoeding? Ook voor werknemers hebben wij een aantal blogs geschreven over de transitievergoeding.

  1. Veel gestelde vragen over de transitievergoeding
  2. Heb ik recht op een transitievergoeding in spoor 2
  3. Transitievergoeding en toeslagen

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2021 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart