Bel mij terug
23 april 2024
Werkgever Re-integratieSpoor 2
 

Het vak spoor 2

Al bijna 30 jaar zijn we actief in de verzuimbegeleiding en ondersteunen we dagelijks werknemers bij hun re-integratie tweede spoor traject. En met plezier! Maar een gemakkelijk vak is het niet en dat mag best weleens gezegd worden. Werkgevers ervaren spoor 2 vaak als een ‘moetje’; een formaliteit om aan de regels te voldoen (en die nog geld kost ook). Aan de regels voldoen is inderdaad belangrijk in spoor 2 maar ook inhoudelijk is het een uitdagende opdracht die om expertise vraagt. Gelukkig wegen de baten van een goed uitgevoerd traject meestal ruimschoots op tegen de kosten. In dit blog staan we stil bij wat tweede spoor coaching behelst en wat dit voor werkgevers en werknemers betekent.

De werknemer in het tweede spoor

Een werknemer die aan spoor 2 begint heeft het meestal niet makkelijk. Er zijn immers al lange tijd gezondheidsproblemen. Ook zijn er al een jaar lang gesprekken geweest rondom werkhervatting: gesprekken met de leidinggevende, HR, arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, pogingen om te hervatten etc. Dit ging waarschijnlijk niet zonder slag of stoot en tegen de tijd dat spoor 2 start, is de hoop op (interne) werkhervatting haast vervlogen.

De meeste werknemers hebben niet eerder met zoiets te maken gehad en sommige hebben het gevoel dat ze alle grip kwijt zijn. Als gevolg van het verlies van hun gezondheid en mogelijk hun baan, is er bij hen vaak sprake van emoties zoals boosheid, verdriet, onzekerheid en zelfs angst. Als spoor 2 aan de orde is, bevindt de werknemer zich voor diens gevoel misschien wel op een dieptepunt. Met argwaan en knikkende knieën komt deze naar het kennismakingsgesprek met de re-integratiecoach.

Spoor 2 coaching

En daar begint het werk van de spoor 2 coach. Spoor 2 coaching heeft als doel: passend werk vinden bij een nieuwe werkgever. Werk dat de werknemer met diens ziekte, opleiding en ervaring kan doen. Maar dat is meestal geen kwestie van even de juiste vacature vinden. In spoor 2 moet de werknemer doorgaans worden aangemoedigd om zelf de touwtjes weer in handen te nemen en zich te ontwikkelen tot een geschikte kandidaat op de arbeidsmarkt. Onze coaches investeren hiervoor heel bewust in een vertrouwensband waarbij ze de werknemer regelmatig zien. Veel van hen zijn opgeleid tot casemanager en dus goed toegerust om met de werkgever mee te denken.

Een spoor 2 coach is lifecoach, loopbaancoach, jobhunter, casemanager en verzuimspecialist ineen. Deze moet de Wet Verbetering Poortwachter en UWV-procedures goed kennen. De coach heeft te maken met de eisen, wensen en belangen van drie partijen: werkgever, werknemer en UWV. Vooral in het begin lijken die belangen soms nog uit elkaar te liggen. De verantwoordelijk die de coach draagt om een goed traject neer te zetten is groot want als het UWV het traject niet adequaat vindt moet de werkgever het loon doorbetalen tot aan de eisen is voldaan. 

De Enroute Academie

Naast coaching biedt Enroute in spoor 2 toegang tot de Enroute Academy. Dit is een uitgebreid instrumentarium dat wij hebben ontwikkeld vanuit onze expertise. De Academy biedt: een e-learning programma met videopresentaties, diverse loopbaantesten, een cv-tool, vacaturebank, workshops en webinars. Ook werken we met zelf ontwikkelde werkboeken (hardcopy). De werknemer kan dus zelfstandig aan de slag, wat zorgt voor meer eigen regie.

-> Lees meer over onze werkwijze bij re-integratie

Het resultaat van spoor 2 coaching

Het mooiste resultaat is natuurlijk een nieuwe baan. Dat is niet alleen mooi voor de (ex-)werknemer maar ook voor de werkgever want een (nieuw) salaris leidt tot geen of minder uitkering en dat scheelt in de premies.

-> Lees meer over de kosten bij instroom in de WGA in ons blog

Spoor 2 leidt echter lang niet altijd direct tot een nieuwe baan. Gelukkig kun je in de meeste gevallen toch spreken van een succesvol traject. Aan het eind van het traject heeft de werknemer diens situatie doorgaans aanvaard en is er weer vertrouwen in de toekomst. Vaak is het zelfvertrouwen flink toegenomen. De werknemer weet wie die is, wat die kan en waar diens kansen op de arbeidsmarkt liggen. Bovendien is de drempel om te solliciteren verlaagd of zelfs weg. We zien regelmatig dat werknemers plezier hebben gekregen in het solliciteren, waardoor zij gemotiveerd zijn om actief te blijven zoeken naar werk. Soms heeft de werknemer dankzij een werkervaringsplek al kunnen ervaren hoe het is om weer te werken.

WIA-beoordeling

Als aan het einde van de volledige re-integratieperiode (maximaal 2 jaar) uit het re-integratieverslag blijkt dat werkgever en werknemer zich adequaat hebben ingezet, gaat het UWV over tot de WIA-beoordeling. Desgewenst gaat de coach met de werknemer mee naar de UWV gesprekken om de werknemer bij te staan. De coach brengt de werknemer na de WIA-beoordeling op de hoogte van de (financiële) consequenties van de uitkering. 

Spoor 2 coaching is veel meer dan een formaliteit of een moetje; het is een deskundig vakgebied dat diverse aspecten omvat. Het biedt werknemers waardevolle begeleiding en kan een diepgaand effect hebben, terwijl werkgevers worden ontlast van een belangrijke re-integratietaak. Bekijk ook onze algemene pagina over spoor 2. Je vindt er de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart