Vrijblijvend gesprek aanvragen
9 juli 2019

Deel 3 - Wat is een loonaanvullingsuitkering (LAU)?

Olaff Smit, Arbeidsdeskundige Contact de auteur

WIA blog serie – deel 3 van 4
In deze serie WIA blogs leg ik de basis van de WIA en de verschillende soorten uitkeringen aan u uit. In dit blog ga ik in op de loonaanvullingsuitkering (LAU).

De resterende verdiencapaciteit

Als u een WGA uitkering ontvangt, krijgt u eerst een loongerelateerde uitkering. Welke uitkering u daarna krijgt, hangt af van of u werkt en hoeveel u daarmee verdient. Het UWV heeft vastgesteld hoeveel u kunt verdienen (dit wordt de resterende verdiencapaciteit genoemd). Als u daarvan minstens de helft verdient, krijgt u een loonaanvullingsuitkering (LAU).

Werken loont

Bij de loonaanvullingsuitkering (LAU) is het belangrijk dat u werkt. Verdient u geen loon, dan ontvangt u de veel lagere vervolguitkering (VVU).

  1. Verdient u na afloop van de ‘loongerelateerde’ uitkering (LGU) minimaal de helft van wat u nog kan verdienen? Dan krijgt u een loonaanvulling. De WGA vult het loon aan met 70% van het verschil tussen het oude loon (met een maximum) en de resterende verdiencapaciteit. Het loont dus om te werken.
  2. Verdient u minder dan de helft van wat u volgens het UWV kunt verdienen? Dan krijgt u de veel lagere vervolguitkering (VVU). Uw totale inkomen daalt dan sterk.

Hoe hoog is de loonaanvullingsuitkering (LAU)?

  1. Verdient u tussen de 50% en 100% van wat u volgens het UWV nog kunt verdienen? Dan is de loonaanvullingsuitkering 70% van uw WIA-maandloon min het bedrag dat u nog kunt verdienen.
  2. Verdient u 100% van het bedrag dat u volgens het UWV nog kunt verdienen of meer? Dan is de uitkering 70% van het WIA-maandloon min het inkomen. Hoe meer u werkt, hoe hoger uw inkomen is.

Rekenvoorbeeld:

Frans had een loon van € 2.000,- en hij wordt 50% arbeids(on)geschikt. De resterende verdiencapaciteit is dus € 1.000,- (€ 2.000 - € 1.000,-). Na afloop van de ‘loongerelateerde uitkeringsperiode’ verdient Frans € 600,- (dus meer dan € 500, de helft van de verdiencapaciteit). Dan heeft hij recht op een WGA-loonaanvulling van 70% van (€ 2.000,- € 1.000,-) is € 700,- Hij ontvangt dit naast zijn loon.
 

Hoe lang duurt de loonaanvullingsuitkering (LAU)?

Het recht op de loonaanvullende uitkering duurt in principe totdat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Indien u echter onvoldoende inkomen ontvangt (niet meer dan 50% van de restverdiencapaciteit), dan stopt de loonaanvullingsuitkering (LAU) en ontvangt u een vervolguitkering (VVU).

Wilt u meer weten over de WIA?

  1. Deel 1 - Wat zijn de verschillen tussen WIA, WGA en IVA?
  2. Deel 2 - Wat is een Loongerelateerde uitkering (LGU)?
  3. Deel 3 - Wat is een loonaanvullingsuitkering (LAU)?
  4. Deel 4 – Wat is een vervolguitkering (VVU)?

 

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2021 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo