Vrijblijvend gesprek aanvragen
9 juli 2019

Deel 4 - Wat is een vervolguitkering (VVU)?

Olaff Smit, Arbeidsdeskundige Contact de auteur

WIA blog serie – deel 4 van 4
In deze serie WIA blogs leg ik de basis van de WIA en de verschillende soorten uitkeringen aan u uit. In dit blog ga ik in op de vervolguitkering (VVU).

Onvoldoende inkomen

Wie na de ‘loongerelateerde’ uitkering niet werkt of minder dan de helft van de resterende verdiencapaciteit verdient, krijgt een uitkering ter hoogte van een bepaald percentage van het minimumloon*. Dat percentage is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin een werknemer zit. Deze uitkering is bijna altijd lager dan de loonaanvulling. Onderstaand worden de uitkeringspercentages voor de verschillende arbeidsongeschiktheidsklassen weergegeven.

Hoe hoog is de vervolguitkering (VVU)?

 • 35-45% x 28% van het minimumloon*
 • 45-55% x 35% van het minimumloon*
 • 55-65% x 42% van het minimumloon *
 • 65-80% x 50,75% van het minimumloon*
 • 80-100% x 70% van het oude loon (geen verdieneis!)

*Het minimumloon wordt jaarlijks aangepast, kijk op de site van de Rijksoverheid voor de actuele bedragen

Oude loon als uitgangspunt

Het kan zijn dat je minder verdiende dan het minimumloon toen je in dienst was. Bijvoorbeeld doordat je parttime werkte. In dat geval berekent het UWV je vervolguitkering wel aan de hand van je oude loon.

WIA 80-100%

Volledig arbeidsongeschikten (80-100%) die niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen een uitkering van 70% van het oude (dag) loon (met een maximum). Deze uitkering duurt net zo lang totdat duidelijk is dat geen herstel mogelijk is (dan volgt een IVA-uitkering) of totdat ze geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn.

Hoelang krijg ik vervolguitkering (VVU)?

Krijgt u een vervolguitkering na uw loongerelateerde uitkering? Dan hangt het van uw situatie af hoelang u deze krijgt.

Bijvoorbeeld:

 • U gaat de helft of meer verdienen van wat u volgens het UWV kunt verdienen. De vervolguitkering wordt omgezet in de hogere loonaanvullingsuitkering.
 • U verdient meer dan 65% van uw oude loon. Uw vervolguitkering stopt dan na een jaar.
 • U kunt volgens het UWV weer meer dan 65% of meer van uw oude loon verdienen. Dan stopt uw vervolguitkering na 2 maanden.
 • Gaat het veel slechter met uw gezondheid? Is het zeer waarschijnlijk dat u daardoor nooit meer dan 20% van uw oude loon kunt verdienen? Dan krijgt u mogelijk een IVA-uitkering.

Toeslag

Komt u met de uitkering onder het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u bij het UWV een toeslag aanvragen.

Wilt u meer weten over de WIA?

 1. Deel 1 - Wat zijn de verschillen tussen WIA, WGA en IVA?
 2. Deel 2 - Wat is een Loongerelateerde uitkering (LGU)?
 3. Deel 3 - Wat is een loonaanvullingsuitkering (LAU)?
 4. Deel 4 – Wat is een vervolguitkering (VVU)?

 

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2021 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo