19 september 2019

Wijzigingen milieubelastingen

Afvalstoffenbelasting

Om dubbele belastingheffing te voorkomen wordt geregeld dat het verwijderen van verbrandingsresten van afval in de eigen inrichting buiten de heffing van afvalstoffenbelasting valt. Dit geldt slechts voor zover de verbrandingsresten zijn ontstaan door het verbranden van afval waarover afvalstoffenbelasting is geheven. In andere situaties blijft de verwijdering van verbrandingsresten binnen de inrichting waarin deze zijn ontstaan een belastbaar feit.

Uit het buitenland afkomstige afvalstoffen, die hier worden verbrand, worden voortaan in de heffing van afvalstoffenbelasting betrokken. Ongeveer 25% van de afvalstoffen die in Nederland worden verbrand komt uit het buitenland.

Verschuiving energiebelasting van elektriciteit naar aardgas

De belastingvermindering op de energiebelasting wordt met € 55 verhoogd. De energiebelasting in de eerste schijf op aardgas wordt in 2020 verhoogd met 4 cent per m3. In de zes jaren na 2020 wordt dit tarief jaarlijks verder verhoogd met telkens 1 cent per m3. Ook het tarief voor de glastuinbouw in de eerste schijf voor aardgas wordt verhoogd, met 0,642 cent per m3 in 2020 en met 0,161 cent per m3 in de zes jaar daarna. Het tarief van de energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf blijft in 2020 gelijk. Vanaf 2021 daalt het tarief licht.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Blijf altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Wilt u onze digitale nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Dan kunt u zich gratis online aanmelden.

Olaff Smit, Arbeidsdeskundige

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV
Verzuim
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo