9 juli 2020

Kamervragen ondernemers die buiten Tozo-regeling vallen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over zelfstandigen die buiten de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vallen.

Een persoon, die zijn onderneming niet heeft ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is naar de definitie van de Tozo geen zelfstandige, omdat deze persoon niet voldoet aan alle wettelijke vereisten voor de uitoefening van een eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Een ondernemer is verplicht zijn bedrijf of zelfstandig beroep uiterlijk een week na de start in te schrijven in het handelsregister. Het niet voldoen aan de inschrijvingsverplichting is een economisch delict. Een ondernemer die wel omzet heeft gemaakt in het eerste kwartaal en voldoet aan het criterium voor de zelfstandigenaftrek, maar op 17 maart (nog) niet was ingeschreven in het handelsregister komt niet in aanmerking voor de Tozo.

Een aantal gemeenten is voortvarend gestart met het verstrekken van voorschotten op de Tozo. Eigen aan het verstrekken van voorschotten is dat achteraf kan blijken dat in een aantal gevallen niet aan de wettelijke voorwaarden voor het recht op bijstand is voldaan, en dat het voorschot geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald. Volgens de staatssecretaris wijkt de definitieve regeling van de Tozo niet af van de eerder geschetste kaders en ligt daar niet de oorzaak voor het moeten terugbetalen van voorschotten.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Blijf altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Wilt u onze digitale nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Dan kunt u zich gratis online aanmelden.

Olaff Smit, Arbeidsdeskundige

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo