Vrijblijvend gesprek aanvragen

Arbeidsdeskundig onderzoek

Aan de slag met re-integratie!

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige stelt vast in hoeverre iemand kan werken en hij ondersteunt de werkgever en werknemer bij re-integratie . Hij adviseert over belastbaarheid van werknemers en over de aanpassing van werk, inzet van hulpmiddelen of het zoeken naar ander (passend) werk binnen of buiten de organisatie.

Het doel van de arbeidsdeskundige is om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk te bevorderen. Het werkveld is breed. De expertise ligt op het gebied van belasting en belastbaarheid en wat redelijkerwijs van een werknemer gevraagd kan worden. Ook weet een arbeidsdeskundige veel over sociale wetgeving, is specialist op het gebied van verminderde arbeidsgeschiktheid wetgeving (WIA) en de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Re-integratie onderzoek aanvragen

Een werkgever kan een arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek aanvragen om meer duidelijkheid te krijgen over de richting van een re-integratietraject. Bij dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

 1. Is een werknemer nog in staat om zijn eigen functie/werkzaamheden uit te voeren?
 2. Zijn de eigen werkzaamheden van de werknemer nog passend te maken?
 3. In hoeverre kan de werknemer binnen de eigen organisatie alternatieve werkzaamheden verrichten?
 4. In hoeverre kan de werknemer bij een andere organisatie werkzaamheden verrichten?

Hoe werkt de arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige van Enroute gaat in gesprek met de werkgever en werknemer. Ook wordt een werkplekonderzoek uitgevoerd. Daarnaast heeft de arbeidsdeskundige contact met de arbodienst (bedrijfsarts, casemanager) van de werkgever, UWV, eventuele behandelaars of andere partijen (bijv. een re-integratiebureau). De bevindingen uit het onderzoek worden gebundeld in een rapportage en teruggekoppeld aan alle betrokken partijen.

Welke onderwerpen kunt u nog meer bespreken?

Het werkveld van de arbeidsdeskundige is breed. Ook de volgende onderwerpen kunt u bijvoorbeeld uitstekend bespreken met onze arbeidsdeskundigen:

 1. Dreigend langdurig verzuim (vanaf 8 weken)
 2. Grijs verzuim (twijfelachtig verzuim)
 3. Een arbeidsconflict
 4. De inzet van een re-integratietraject
 5. De inzet van een jobcoach
 6. In dienst nemen van een werknemer met arbeidshandicap (subsidie, voordelen)
 7. Uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter
 8. Duurzame inzetbaarheid van werknemers

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2021 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo