Arbeidsdeskundig onderzoek

Onze arbeidsdeskundigen helpen werkgevers en werknemer bij re-integratie. Wij geven advies over belastbaarheid, inzetbaarheid, voorzieningen en het aanpassen van werkzaamheden.
 

Vrijblijvend gesprek

 

Regie op re-integratie

Gratis offerte

Als werkgever en als werknemer kun je onder bepaalde omstandigheden te maken krijgen met een arbeidsdeskundige. Deze specialist wordt meestal ingeschakeld wanneer een werknemer langdurig ziek of beperkt is.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige adviseert over belastbaarheid van een werknemer en over de belasting in werk. Daarnaast kan hij adviseren over het aanpassen van werk, het inzetten van hulpmiddelen of het zoeken naar ander (passend) werk binnen of buiten de organisatie. Het doel van de arbeidsdeskundige is om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk te bevorderen. Het werkveld is breed. De expertise ligt op het gebied van belasting en belastbaarheid en wat redelijkerwijs van een werknemer gevraagd kan worden. Ook weet een arbeidsdeskundige veel over sociale wetgeving, is specialist op het gebied van verminderde arbeidsgeschiktheid wetgeving (WIA) en de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een werkgever maakt in veel gevallen gebruik van een arbeidsdeskundige bij de inzet van een arbeidsdeskundig (re-integratie) onderzoek. Bij dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

 1. Is een werknemer nog in staat om zijn eigen functie/werkzaamheden uit te voeren?
 2. Zijn de eigen werkzaamheden van de werknemer nog passend te maken?
 3. In hoeverre kan de werknemer binnen de eigen organisatie alternatieve werkzaamheden verrichten?
 4. In hoeverre kan de werknemer bij een andere organisatie werkzaamheden verrichten?

De arbeidsdeskundige onderzoekt eerst of het eigen werk nog passend is voor de werknemer of aangepast kan worden. Als dat niet kan, gaat hij na of de werkgever ander passend werk kan bieden. Wanneer er geen passend werk is bij de werkgever of als de kans daarop klein is, worden de mogelijkheden buiten de werkgever onderzocht. De arbeidsdeskundige zal de werkgever dan adviseren om een re-integratietraject te starten in spoor 2. Re-integratie spoor 2 betekent re-integratie buiten de eigen organisatie. Hiervoor wordt vaak een extern re-integratiebureau ingeschakeld. Re-integratie spoor 1 betekent werkhervatting bij de eigen organisatie.

Op welk moment vraag ik het arbeidsdeskundig onderzoek aan?

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt vaak gedaan rond de wettelijk verplichte eerstejaarsevaluatie, of tussen de 42e en de 52e week van het verzuim. Per verzuimdossier zal beoordeeld moeten worden wanneer het onderzoek de meeste toegevoegde waarde heeft. Soms is het goed om het onderzoek eerder te doen, bijvoorbeeld zodra duidelijk is dat de werknemer niet terug kan keren naar zijn eigen werk. Het onderzoek duurt doorgaans drie tot zes weken. In het bepalen wat ‘tijdig’ is, is de visie en expertise van een professional zoals de bedrijfsarts, (register) casemanager of arbeidsdeskundige noodzakelijk.

Hoe werkt de arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige van Enroute gaat in gesprek met de werkgever en werknemer. Ook wordt een werkplekonderzoek uitgevoerd. Daarnaast heeft de arbeidsdeskundige contact met de arbodienst (bedrijfsarts, casemanager) van de werkgever, UWV, eventuele behandelaars of andere partijen (bijv. een re-integratiebureau). De bevindingen uit het onderzoek worden gebundeld in een rapportage en teruggekoppeld aan alle betrokken partijen.

Welke onderwerpen kunt u nog meer bespreken?

Het werkveld van de arbeidsdeskundige is breed. Ook de volgende onderwerpen kunt u bijvoorbeeld uitstekend bespreken met onze arbeidsdeskundigen:

 • Dreigend langdurig verzuim (vanaf 8 weken)
 • Grijs verzuim (twijfelachtig verzuim)
 • Een arbeidsconflict
 • De inzet van een re-integratietraject
 • De inzet van een jobcoach
 • In dienst nemen van een werknemer met arbeidshandicap (subsidie, voordelen)
 • Uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter
 • Duurzame inzetbaarheid van werknemers

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2022 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart