Vrijblijvend gesprek aanvragen
13 april 2020

Hoe verzuim voorkomen, 5 tips

Olaff Smit, Arbeidsdeskundige Contact de auteur

Verzuim voorkomen staat hoog op de agenda van organisaties. Verzuim is immers een flinke kostenpost. Over hoe verzuim voorkomen kan worden wordt op het internet veel geschreven. In twee blogs beschrijf ik in totaal 8 tips waarmee het organisaties lukt om verzuim te beperken. Daarbij maak ik onderscheid tussen hoe verzuim is te voorkomen en hoe u op de juiste manier met bestaand verzuim kunt omgaan.

Hoe voorkom je verzuim?

Verzuim betekent dat een werknemer zich ziekmeldt. Dit is meestal voor een korte periode. Kort verzuim zal er altijd zijn, mensen krijgen nu eenmaal te maken met griep en andere ongemakken. Dit is niet te voorkomen. Ook langdurig verzuim is niet altijd te voorkomen. Een deel van verzuim is echter wél te voorkomen of te beperken. De volgende tips helpen daarbij.

Vijf tips om verzuim te voorkomen:

  1. Maak verzuim bespreekbaar
  2. Investeer in werkplezier en stimuleer vitaliteit en ontspanning
  3. Ga verstandig om met een arbeidsconflict
  4. Maak gebruik van een verzuimanalyse
  5. Zet (loopbaan)coaching in

1. Maak verzuim bespreekbaar

Een belangrijke stap om verzuim te verminderen is verzuim bespreken. Dat kan op individueel niveau maar ook organisatie breed. Geef werknemers inzicht in de gevolgen van verzuim en laat ze meedenken over het voorkomen ervan. Vaak staan werknemers bijvoorbeeld niet zo stil bij hoe belastend hun afwezigheid is voor leidinggevende en collega's. Ook inzicht in de kosten van verzuim maakt werknemers meer bewust van de gevolgen van een ziekmelding. Door verzuim te bespreken creëert u draagvlak voor het verzuimbeleid.

In gesprek blijven met een individuele verzuimende werknemer helpt ook om verzuim te beperken. Vooral met werknemers die zich regelmatig ziekmelden is het belangrijk om te blijven praten. Langdurend verzuim wordt namelijk vaak voorafgegaan door regelmatig kort verzuim. Dit geldt met name bij stress en psychische klachten. Door in gesprek te blijven kunnen signalen op tijd worden herkend, waardoor afspraken gemaakt kunnen worden om de situatie te verbeteren.

Meld je alvast aan!

023 529 94 53

Geopend tussen 09:00 - 17:00

Afspraak maken

2. Investeer in werkplezier en stimuleer vitaliteit en ontspanning

Gezonde werknemers die met plezier werken verzuimen minder. Zorg daarom voor werkplezier en stimuleer vitaliteit en ontspanning. Dit kan op verschillende manieren, als het aanbod maar aansluit bij de organisatie en de werknemers. Vraag werknemers bijvoorbeeld of het werk bevalt, hoe de samenwerking met collega's verloopt en of er zaken zijn die ze willen bespreken. Stimuleer gezonde voeding, beweging, voldoende pauzes etc. Handige instrumenten hierbij zijn vragenlijsten en interviews die inzicht geven in de huidige stand van zaken en de behoefte van werknemers.

Suggestie: Enroute heeft een programma voor duurzame inzetbaarheid waar vitaliteit en werkgeluk een belangrijk onderdeel van zijn. Lees wat Sandra Kraal van Enroute schreef over vitaliteit of ga naar onze pagina over duurzame inzetbaarheid om meer te weten te komen.

3. Ga verstandig om met een arbeidsconflict

Het kan gebeuren dat een werknemer zich ziekmeldt als hij een conflict heeft met zijn werkgever. Dan is er sprake van een arbeidsconflict. Als een werknemer zich ziekmeldt vanwege een conflict is het belangrijk om in gesprek te blijven met de werknemer en zo snel mogelijk de bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts kan vaststellen of de werknemer inderdaad ziek is. Om het conflict op te lossen kunt u eventueel een bemiddelaar inschakelen, zoals een mediator of bedrijfsmaatschappelijk werk. Als er goed wordt omgegaan met een arbeidsconflict kan verzuim worden voorkomen of verkort.

4. Maak gebruik van een verzuimanalyse

Werkgevers hebben baat bij een stevige grip op verzuim. Een goed verzuimbeleid dat gebaseerd is op actuele verzuimcijfers helpt daarbij. Een verzuimanalyse levert deze cijfers en geeft inzicht in de oorzaken van verzuim. Daarnaast kan met de informatie uit de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) het risico op verzuim worden verlaagd. Met een preventief medisch onderzoek (PMO) kan eventueel ook nog de fysieke en mentale fitheid van werknemers worden vastgesteld. Werkgevers met een goed beeld van het huidige verzuim, de risico’s en de gesteldheid van werknemers kunnen hun verzuimbeleid daarop afstemmen.

5. Zet (loopbaan)coaching in

Als leidinggevenden goed contact hebben met medewerkers kunnen zij op tijd inschatten of verzuim een risico is voor een bepaalde medewerker. Op dat moment kan gekozen worden voor een verzuimpreventie maatregel zoals coaching door een externe partij of het inschakelen van een bedrijfsmaatschappelijk werker. Gesprekken met een coach of bedrijfsmaatschappelijk werker kunnen de werknemer handvatten en inzichten geven, waardoor de werknemer gemakkelijker zijn werk kan blijven doen. Coaching kan puur gericht zijn op het voorkomen van uitval, maar ook loopbaancoaching waarbij de medewerker meer inzicht krijgt in zijn loopbaanwensen kan helpen om uitval te voorkomen.

Verder lezen?

Nu heeft u een aardig beeld van hoe verzuim voorkomen kan worden in uw organisatie. In mijn volgende blog beschrijf ik 3 tips waarmee u het verzuim binnen uw organisatie kunt verlagen.

Meer informatie?

Enroute heeft diverse verzuimexperts in huis en levert een uitgebreid pakket aan diensten rondom verzuim zoals: casemanagement, verzuimtrainingen, loopbaancoaching, re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Als u interesse heeft in onze dienstverlening of er meer over wil weten, neem dan contact met mij op. 

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo