Vrijblijvend gesprek aanvragen
29 januari 2021

Werkgeversrisico's bij verzuim

Olaff Smit, Arbeidsdeskundige Contact de auteur

Voor werkgevers is er bij verzuim een aantal financiële risico’s om rekening mee te houden. In totaal kan een zieke werknemer de werkgever zelfs tot 12 jaar geld kosten. In dit blog vertel ik wat de financiële risico’s zijn waarmee werkgevers rekening moeten houden bij ziekteverzuim.

Bij een vaste werknemers gaat het om de volgende kostenposten bij ziekte:

  1. Loondoorbetaling bij ziekte (maximaal 2 jaar).
  2. Doorbelasting premies arbeidsongeschiktheidsuitkering (maximaal 10 jaar).

Bij een tijdelijk werknemers geldt het volgende financiële risico bij ziekte:

  1. Loondoorbetaling bij ziekte (tot datum einde contract).
  2. Doorbelasting premies Ziektewetuitkering (maximaal 2 jaar).
  3. Doorbelasting premies arbeidsongeschiktheidsuitkering bij instroom WGA. 

1. Loondoorbetaling bij ziekte vaste medewerker (eerste 2 jaar ziekte)

De eerste kostenpost voor werkgevers is de doorbetaling van het loon aan een zieke werknemer. Als een werknemer ziek wordt, krijgt de werkgever te maken met de wettelijke verplichting om het loon maximaal twee jaar door te betalen. Deze verplichting is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het doorbetaalde loon van een zieke werknemer moet per jaar tenminste 70% van het loon zijn. Vaak schrijft de cao een hoger percentage voor. Percentages van 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar komen regelmatig voor.

De loondoorbetalingsplicht is niet de enige kostenpost bij een zieke werknemer, in de eerste twee jaar. Ook met de kosten voor de tijdelijke vervanging van een zieke werknemer en met productieverlies moet rekening worden gehouden. Bovendien bestaat er een kans op verlenging van de loondoorbetalingsverplichting. Zodra het UWV beslist dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen bij re-integratie leidt dit namelijk tot extra loondoorbetaling van maximaal één jaar.

In het blog verzuimkosten berekenen, hoe doe je dat? Ga ik gedetailleerd in op de kosten van verzuim.
  

2. Doorbelasting arbeidsongeschiktheidsuitkering (maximaal tien jaar)

Een vaste werknemer die na twee jaar nog ziek is maar kan werken, of in de toekomst weer zal kunnen werken, komt in aanmerking voor een WGA-uitkering. De afkorting WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De uitkering wordt door UWV uitgekeerd aan de werknemer. De premies voor de uitkering worden in rekening gebracht bij de (ex-)werkgever.

Grote en middelgrote werkgever ontvangen een beschikking Werkervattingskas (Whk). Voor grote werkgevers stelt UWV het percentage voor de Whk individueel vast. Voor middelgrote werkgevers neemt UWV een gewogen gemiddelde van het individuele premiepercentage en het premiepercentage dat is vastgelegd voor de sector. Kleine werkgevers ontvangen een mededeling Whk. Voor kleine werkgevers stelt UWV de premie per sector vast. Als bekend is onder welke sector de werkgever valt, kunnen de premiepercentages zelf worden opgezocht in de Staatscourant.

De kosten van de WGA-uitkering komen dus voor rekening van de werkgever voor maximaal 10 jaar. Samen kunnen de kosten bij ziekte van een vaste werknemer tot 12 jaar doorlopen. Dit begint met de kosten gedurende de eerste 2 jaar, als de werknemer nog in dienst is.

3. Doorbelasting ziektewetuitkering tijdelijke medewerker (eerste 2 jaar)

Een tijdelijke medewerker die ziek uit dienst gaat heeft doorgaans recht op een ziektewetuitkering van het UWV. De premie voor deze ziektewetuitkering wordt bij de werkgever in rekening gebracht. Een tijdelijke medewerker die ziek uit dienst gaat kost de ex-werkgever: de loondoorbetaling totdat de medewerker ziek uit dienst gaat en daarna nog maximaal 2 jaar aan ziektewetpremies. Na de ziektewet periode volgt de WIA-beoordeling en eventueel een WGA-uitkering.

Wil je meer weten over hoe premies aan werkgevers worden doorberekend? Daarover schreef ik dit blog: Kosten voor werkgever bij instroom in WGA of ziektewet.

Lees alles over onze aanpak bij 'verzuim' en
download onze gratis infographic!

Download de gratis flyer

Eigenrisicodragerschap

Werkgevers kunnen kiezen voor ‘eigenrisicodragerschap’. Zij zijn dan zelf volledig verantwoordelijk voor het betalen van uitkeringen en de re-integratie van werknemers in de ziektewet en/of WGA. Eigenrisicodragers hoeven geen premies aan het UWV te betalen voor Ziektewet en/of WGA.

Transitievergoeding bij ontslag wordt gecompenseerd

Ook de transitievergoeding is een kostenpost. Werknemers kunnen bij ontslag aanspraak maken op een transitievergoeding. Oók werknemers die na twee jaar ziekte worden ontslagen, hebben recht op deze transitievergoeding. Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers voor de transitievergoeding een compensatie aanvragen bij het UWV. Daarom heb ik de transitievergoeding niet opgenomen in het rijtje werkgeversrisico’s bij verzuim. Wil je hier meer over lezen? Lees dan deze blog van mijn collega.  

De werkgeversrisico’s van verzuim in kaart brengen

Werkgevers kunnen de financiële risico’s rondom zieke werknemers verzekeren. Dit is echter niet in alle gevallen nodig. Als de risico’s vooraf goed in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld door een casemanager, kunnen onnodige kosten worden voorkomen. Een casemanager kan ook beoordelen of een verzekering al dan niet verstandig is voor de werkgever.

Wil je verder lezen over dit onderwerp?

  1. Kosten voor werkgever bij instroom in wga of ziektewet 
  2. Verzuimkosten berekenen, hoe doe je dat?

Meer informatie?

Heb je een zieke werknemer en wil je onnodig hoge kosten voorkomen? Bel ons om te ontdekken hoe wij hierbij kunnen helpen.

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2021 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo