Nina Brinkmann

Nina is re-integratiecoach en casemanager bij Enroute en specialist in verzuim & re-integratie vraagstukken. Wil je meer weten over Nina? Neem contact met haar op.

9 oktober 2021

Hoe zit het met de compensatie van de transitievergoeding?

Sinds 1 april 2020 kunt u als werkgever compensatie aanvragen voor de (transitie)vergoeding aan een arbeidsongeschikte werknemer. Dit is vastgelegd in De Wet compensatie transitievergoeding (7:673e BW). De maximale compensatie is gelijk aan de maximale hoogte van de transitievergoeding. In 2021 is dit 84.000 euro.

Leestip: ‘Hoe zat het ook alweer met de transitievergoeding?’

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

Om in aanmerking te komen voor de compensatie van de transitievergoeding moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

 1. De WIA-wachttijd van 104 weken of de eventuele verlenging daarvan is verstreken.
 2. De arbeidsovereenkomst is beëindigd omdat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de overeengekomen arbeid te verrichten.
 3. Of de arbeidsovereenkomst is van rechtswege (automatisch) geëindigd en de werknemer is wegens ziekte of gebreken niet in staat geweest de overeengekomen arbeid te verrichten.
 4. Er is een (transitie)vergoeding betaald aan de werknemer.
 5. Het UWV beschikt over de gevraagde documenten.

Compensatie transitievergoeding bij goed werkgeverschap

Voor de compensatie is de manier waarop het dienstverband is geëindigd niet van belang. Doet uw langdurig arbeidsongeschikte werknemer een voorstel tot beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden? Dan zult u hiermee moeten instemmen op basis van goed werkgeverschap. Dit betekent dat u ook de wettelijke transitievergoeding zal moeten toekennen. Ook hiervoor kunt u compensatie aanvragen bij het UWV.

Aanvragen compensatie transitievergoeding

U kunt de compensatie aanvragen met een formulier op het werkgeversportaal van het UWV. Voor het aanvragen van de compensatie van de transitievergoeding heeft u de volgende documenten nodig:

 1. De arbeidsovereenkomst of een document met de begindatum van de arbeidsovereenkomst, zoals een loonstrook waarop de begindatum staat;
 2. Een bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst (de opzeggingsbrief, de beëindigingsovereenkomst of de uitspraak van de rechter);
 3. Een berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Het gaat concreet om de volgende documenten: een loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was en de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken;
 4. Een bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum. Bijvoorbeeld een bankafschrift.
 5. Bij een winstuitkering en/of bonus(sen): alle loonstroken waarop de winstuitkering of bonus vermeld staat van de laatste 36 maanden voor het einde van het opzegverbod worden;
 6. Zijn inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten afgetrokken van de transitievergoeding? Dan heeft het UWV de schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding in verband met inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten nodig en het betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.

Bij bijzondere situaties kan het UWV naar aanvullende bijlagen vragen. Bijvoorbeeld als uw werknemer wisselende ploegentoeslag en/of overwerktoeslag heeft ontvangen.

Tot wanneer kunt u compensatie aanvragen?

Tot wanneer u compensatie bij het UWV kunt aanvragen, is afhankelijk van de datum waarop u de transitievergoeding heeft betaald aan uw werknemer.

 1. Als u de transitievergoeding heeft betaald voor 1 april 2020, kunt u de aanvraag indienen tot 1 oktober 2020.
 2. Heeft u de transitievergoeding betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u de aanvraag uiterlijk binnen 6 maanden na de betaling van de transitievergoeding indienen.
 3. Heeft u de transitievergoeding in termijnen betaald? Dan moet u de aanvraag binnen 6 maanden na betaling van de laatste termijn indienen.

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2021 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart