Jacqueline Dorhout

Jacqueline is re-integratiecoach en casemanager bij Enroute en specialist in verzuim & re-integratie vraagstukken. Wil je meer weten over Jacqueline? Neem contact met haar op.

Werkgever Re-integratie
WIA
8 september 2022

De rol van de werkgever bij de WIA-aanvraag

De rol van de werkgever bij een WIA-aanvraag is niet altijd duidelijk. Vandaag staan wij stil bij uw verantwoordelijkheden als werkgever bij de WIA-aanvraag.

Wat is de taak van de werkgever bij de WIA-aanvraag?

Uw taak als werkgever is belangrijk bij de WIA-aanvraag. Het UWV toetst namelijk bij de aanvraag of u en uw werknemer voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. Een eerste voorwaarde voor deze toetsing is dat het re-integratieverslag compleet en door beide partijen ondertekend is. Is dit niet het geval? Dan wordt u in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren. Lukt dit niet op tijd? Dan krijgt u een (administratieve) loonsanctie. Deze sanctie houdt in dat u het loon van uw werknemer maximaal 52 weken moet doorbetalen. De loonsanctie stopt zodra het re-integratieverslag compleet en inhoudelijk goedgekeurd is.

U moet er als werkgever dus voor zorgen dat alle documenten in orde en op tijd aangeleverd zijn. Alle documenten kunt u zelf via het werkgeversportaal naar het UWV sturen. Ook uw medewerker kan de documenten meesturen met de aanvraag van de uitkering. Als u afspreekt om de documenten namens de medewerker aan te leveren, dan kunt u dit doen tot uiterlijk 1 dag nadat uw medewerker de WIA-uitkering heeft aangevraagd. Let op: Medische informatie mag in verband met privacy alleen door de medewerker zelf worden opgestuurd.

Welke documenten zijn nodig voor de WIA-aanvraag?

Voor het aanvragen van de WIA-uitkering zijn onderstaande documenten nodig:

  • Probleemanalyse
  • Plan van aanpak en eventuele bijstellingen
  • (Eerstejaars)evaluatie
  • Actueel oordeel bedrijfsarts 
  • Eindevaluatie
  • Andere relevante stukken zoals rapportages van de arbeidsdeskundige en het re-integratiebureau (spoor 2)

Wanneer kan de WIA-uitkering worden aangevraagd?

Het is belangrijk dat de WIA-uitkering uiterlijk in de 93e week wordt aangevraagd. In de 88e ziekteweek ontvangen u en uw medewerker hierover een brief van het UWV.

Waaruit bestaat de WIA-keuring?

Als het UWV tot de conclusie komt dat er voldoende aan de re-integratie is gedaan, wordt de WIA-keuring opgestart. De WIA-keuring bestaat in principe uit een medische keuring door de verzekeringsarts en een onderzoek door de arbeidsdeskundige die het arbeidsongeschiktheidspercentage vaststelt.

Wat doet de verzekeringsarts van het UWV bij de WIA-keuring?

Naar aanleiding van de WIA-aanvraag krijgt de medewerker een oproep van de verzekeringsarts van het UWV. De verzekeringsarts onderzoekt welke beperkingen de werknemer heeft en wat deze nog kan. De verzekeringsarts vult alle beperkingen in op de ‘functionele mogelijkheden lijst’ (FML). Een lijstje dat werknemers kunnen gebruiken om het gesprek met de verzekeringsarts voor te bereiden vindt u hier.

Momenteel (september 2022) wordt de medische keuring voor 60-plussers overgeslagen. Dit betekent dat de arbeidsdeskundige beoordeelt of uw medewerker van 60-plus in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Deze situatie is tijdelijk en heeft te maken met een gebrek aan UWV-artsen. Als u en uw werknemer toch willen dat een arts de medische keuring doet, zal het UWV aan uw verzoek gehoor geven.

Hoe wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld?

Na de afspraak met de verzekeringsarts volgt binnen enige tijd een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast met behulp van speciale software: het claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS). In het CBBS zijn beschrijvingen opgenomen van beroepen die in Nederland voorkomen. De arbeidsdeskundige selecteert tenminste 3 beroepen die de medewerker nog kan uitoefenen. Het loon van de middelste functie wordt beschouwd als de ‘resterende verdiencapaciteit’. Dit loon wordt vergeleken met het maatmanloon. Het maatmanloon is het loon dat de medewerker verdiende voordat deze ziek werd. Het verschil tussen de resterende verdiencapaciteit en het maatmanloon is het arbeidsongeschiktheidspercentage. Kijk hier voor een rekenvoorbeeld.

Verder lezen?

Wij hopen dat u een goed beeld heeft van uw rol als werkgever bij een WIA-aanvraag. Voor uw medewerker schreven wij een aantal blogs over de WIA die ook voor u als werkgever waardevol kunnen zijn. Deze blogs staan hier:

  1. Het gesprek met de verzekeringsarts 
  2. Het gesprek met de arbeidsdeskundige
  3. Het arbeidsongeschiktheidspercentage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart