Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

Werkgever Verzuim
LKV
18 april 2022

Financiële tegemoetkomingen voor werkgevers

In dit artikel bespreken we financiële tegemoetkomingen voor werkgevers die werknemers aannemen met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. 

We behandelen de volgende regelingen: 

 • Het loonkostenvoordeel (LKV)
 • Het Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • De proefplaatsing
 • De loondispensatie Wajong
 • Vergoeding aanpassing werkplek

Het loonkostenvoordelen (LKV)

Voor wie oudere werknemers of werknemers met een beperking door ziekte of handicap in dienst heeft, is er het loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV geldt ook bij het herplaatsen van een arbeidsongeschikte werknemer binnen het bedrijf. Het LKV geldt voor maximaal 3 jaar (1 jaar bij herplaatsing) en tot de AOW-leeftijd. Het LKV is één van de drie regelingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van 1 januari 2017. Het LKV vervangt de premiekortingen die tot 1 januari 2017 golden.

Hoogte van LKV vergoeding?

De hoogte van de vergoeding is 3,05 euro per verloond uur, tot maximaal 6.000 euro per jaar voor maximaal 3 jaar voor:

 • Oudere werknemer (ouder dan 56 jaar) met een uitkering
 • Nieuwe Arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen

De hoogte van de vergoeding voor is 1,01 euro per verloond uur, tot maximaal 2.000 euro per jaar voor maximaal 3 jaar voor:

 • Werknemer in de doelgroep banenafspraak of scholingsbelemmerden

De hoogte van de vergoeding is 3,05 euro per verloond uur, tot maximaal 6.000 euro per jaar voor maximaal 1 jaar voor:

 • Arbeidsgehandicapte werknemer herplaatsen

LKV aanvragen

Het LKV kan via de loonaangifte worden aangevraagd. De werknemer moet dan beschikken over een doelgroepverklaring LKV. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij het UWV of de gemeente. Het loonkostenvoordeel wordt berekend door het UWV. Na afloop van het kalenderjaar betaalt de Belastingdienst uit. Het recht op LKV en de hoogte ervan kunnen worden achterhaald via de ‘Regelhulp financieel CV’.

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel is net als het LKV onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor wie werknemers met een laag loon in dienst neemt. Een laag loon wil zeggen: maximaal 125 procent van het minimumloon. De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit in september van het jaar na het jaar waarover je aangifte hebt gedaan. Je hoeft er dus zelf geen aanvraag voor in te dienen. Er is ook LIV voor jeugd van 18 tot 21 jaar die het minimumjeugdloon verdienen. Het jeugd-LIV compenseert de werkgever voor de verhoging van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017. 

Hoogte LIV

De hoogte van het LIV is per jaar maximaal 960 euro per werknemer. Het bedrag per verloond uur is 0,49 euro (situatie 2022). Het exacte bedrag hangt af van het aantal verloonde werkuren en het gemiddelde uurloon van de werknemer. Aan de hand van je jaarlijkse aangifte van loonheffingen, berekent het UWV hoeveel LIV je krijgt.

Voorwaarden LIV:

 • De werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren hebben, in het jaar waarover je de LIV-vergoeding wilt ontvangen
 • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt


Meer over de uitbetaling van de LIV-vergoeding lees je op de websites van het UWV en de Belastingdienst. Door LIV zijn de loonkosten lager. Dat maakt het aantrekkelijker om mensen met een laag loon in dienst te nemen of houden. De kansen op de arbeidsmarkt voor deze groep werknemers nemen daardoor toe. Wil je zien of je recht hebt op het lage-inkomensvoordeel of andere premiekortingen voor personeel? Gebruik dan de regelhulp financieel CV.

Andere tegemoetkomingen

Naast de tegemoetkomingen (LKV en LIV) die voortkomen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) zijn er nog andere regelingen die het aantrekkelijk maken om werknemers met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt aan te nemen. Hieronder gaan we in op:

 • De proefplaatsing
 • De loondispensatie Wajong
 • Vergoeding aanpassing werkplek

Proefplaatsing

Je kunt een kandidaat proefplaatsing aanbieden als je twijfelt of de kandidaat geschikt is voor de functie. De mogelijkheid van een proefplaatsing is er voor mensen die één van de volgende uitkeringen van het UWV ontvangen: WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet, WW, IOW. Het UWV moet toestemming geven voor een proefplaatsing. De kandidaat komt na toestemming van het UWV 2 maanden werken met behoud van uitkering. Je hebt als werkgever gedurende de proefplaatsing dus nog niet te maken met loonkosten. Na afloop van de proefplaatsing mag je geen proeftijd meer afspreken met de werknemer. De werknemer komt na de proefplaatsing tenminste een half jaar in dienst of de kandidaat komt niet in dienst. Er zijn verschillende voorwaarden en uitzonderingen. Informeer hiervoor bij het UWV.

Loondispensatie Wajong

Bij loondispensatie betaal je tijdelijk minder loon aan iemand met een Wajong-uitkering die, door ziekte of handicap, tijdelijk minder presteert. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde gaat verdienen als de andere werknemers. Je vraagt loondispensatie aan met het formulier 'Aanvraag loondispensatie Wajong' van het UWV.

Loonwaardebepaling loondispensatie

Of de werknemer daadwerkelijk minder presteert, wordt vooraf beoordeeld door een arbeidsdeskundige van het UWV. De arbeidsdeskundige bezoekt hiervoor de werkplek. De arbeidsprestatie van de werknemer wordt vergeleken met de arbeidsprestatie van een collega zonder beperkingen. Tijdens het bezoek spreekt de arbeidsdeskundige de werknemer en de werkgever eerst los van elkaar en daarna samen. Aan de hand van dit bezoek wordt bepaald hoeveel loon er moet worden betaald (loonwaardebepaling). Het UWV verstrekt aan de werknemer een aanvulling op het vastgestelde loon. 

Vergoeding aanpassing werkplek

Voor aanpassingen aan de werkplek van iemand met een beperking kun je als werkgever een vergoeding krijgen via de gemeente. Het gaat om aanpassingen die ervoor zorgen dat werknemers hun werk gemakkelijker kunnen uitvoeren of die klachten voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een traplift, aangepast bureau of vergoeding voor vervoer naar werk.

No risk polis

We hebben vijf financiële tegemoetkomingen voor werkgevers besproken. In ons volgende artikel staan we stil bij nog een zesde voordeel voor werkgevers die een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst nemen: de no-risk polis. De no-risk polis zorgt ervoor dat het UWV de kosten vergoedt als een werknemer met een arbeidsbeperking (weer) ziek wordt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2022 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart