Bel mij terug
28 mei 2024
Werkgever VerzuimCultuur
 

Het effect van de bedrijfscultuur op verzuim

Het is geweldig als je alle processen rondom verzuim uitstekend hebt ingericht, waardoor er grip is op verzuim. Dit voor elkaar krijgen heeft vaak al heel wat voeten in de aarde. Toch zul je waarschijnlijk merken dat er meer voor nodig is om verzuim echt goed terug te dringen. Het is nuttig - en vaak zelfs noodzakelijk - om voorbij de verzuimprocessen te kijken naar de factoren in de organisatie die mogelijk het verzuim in de hand werken. Factoren als hoge werkdruk en personeelstekort zijn belangrijke spelers, maar ook de heersende bedrijfscultuur doet er toe. Over dat laatste gaat dit blog.

Wat is bedrijfscultuur?

Met bedrijfscultuur bedoelen we de heersende waarden, normen en gedragingen die kenmerkend zijn voor de organisatie. Kortom: de manier waarop de mensen in het bedrijf met elkaar omgaan. De bedrijfscultuur komt ook tot uiting in de sfeer en het werkklimaat. Een positieve bedrijfscultuur kan leiden tot hogere werknemersbetrokkenheid, terwijl een negatieve cultuur juist het tegenovergestelde effect kan hebben.

10 Aspecten van de bedrijfscultuur die verzuim beïnvloeden

Het verband tussen de cultuur van het bedrijf en verzuim is complex, maar als je hier meer inzicht in hebt, kun je aan meer knoppen draaien om verzuim te voorkomen. Vandaag stippen we enkele aspecten van de bedrijfscultuur aan die het verzuim beïnvloeden. We willen je hiermee uitnodiging om eens te onderzoeken hoe het er binnen jouw organisatie of team voor staat op deze vlakken.

 1. Werknemersbetrokkenheid en motivatie
  Werknemersbetrokkenheid en motivatie zijn essentieel in het voorkomen van verzuim. Wanneer werknemers zich gewaardeerd voelen en een sterke verbondenheid met de organisatie ervaren, zijn ze minder geneigd om zich ziek te melden. Een positieve bedrijfscultuur, die deze betrokkenheid en motivatie bevordert, kan dus indirect het verzuim verminderen.

 2. Communicatie en ondersteuning
  Communicatie en ondersteuning spelen een cruciale rol bij het voorkomen van verzuim. Open communicatie en beschikbare ondersteuning zorgen ervoor dat werknemers zich gehoord voelen en eventuele problemen kunnen bespreken voordat ze leiden tot verzuim. Een cultuur waarin werknemers zich gesteund voelen, kan dus het verzuim verminderen.

 3. Een duidelijk verzuimprotocol
  Een verzuimprotocol zorgt voor een efficiënt verzuimproces, waardoor werknemers sneller kunnen terugkeren naar werk. Door werknemers duidelijke richtlijnen te geven over wat er van hen verwacht wordt bij een ziekmelding, wordt het verzuimproces gestroomlijnd en kan onnodig lang verzuim worden voorkomen.

 4. Flexibel werken aanbieden
  Flexibel werken kan het verzuimrisico verminderen, doordat werknemers hun werk beter kunnen afstemmen op hun privéleven. Dit kan stress verminderen en het welzijn van werknemers bevorderen, waardoor ze minder snel geneigd zijn om zich ziek te melden.

 5. Investeren in gezondheid en welzijn
  Investeren in gezondheid en welzijn draagt bij aan een gezondere werkomgeving en kan daardoor het verzuim verminderen. Door bijvoorbeeld gezondheidsprogramma's aan te bieden en ergonomische werkplekken te creëren, worden werknemers gestimuleerd om gezonde keuzes te maken en wordt de kans op verzuim als gevolg van gezondheidsproblemen verkleind.

 6. Training en ontwikkeling van leidinggevenden
  Training en ontwikkeling van leidinggevenden zijn belangrijk om verzuim proactief aan te pakken. Goed getrainde leidinggevenden kunnen tekenen van stress en burn-out herkennen en weten hoe ze een ondersteunende en motiverende werkomgeving kunnen creëren, wat het verzuim kan verminderen.

 7. Erkenning en waardering
  Erkenning en waardering voor prestaties kunnen de motivatie verhogen en het verzuim verminderen. Werknemers die zich gewaardeerd voelen, zijn over het algemeen meer betrokken bij hun werk en minder geneigd om zich ziek te melden.

 8. Loopbaanontwikkeling
  Loopbaanontwikkeling draagt bij aan werknemersbetrokkenheid en kan het verzuim verminderen. Werknemers die mogelijkheden zien om te groeien binnen de organisatie, zijn gemotiveerder en minder geneigd om zich ziek te melden.

 9. Inclusiviteit en diversiteit
  Inclusiviteit en diversiteit kunnen conflicten verminderen en daardoor het verzuim voorkomen. Een omgeving waarin diversiteit wordt gewaardeerd en waarin iedereen gelijke kansen krijgt, zorgt ervoor dat werknemers zich meer gewaardeerd en gerespecteerd voelen, wat het verzuim kan verminderen.

 10. Autonomie en vertrouwen
  Autonomie en vertrouwen geven aan werknemers kan de werktevredenheid verhogen en het verzuim verminderen. Werknemers die het gevoel hebben dat ze controle hebben over hun eigen werkzaamheden en beslissingen, zijn over het algemeen meer tevreden en minder geneigd om zich ziek te melden.
   

Conclusie

Op welke punten gaat het binnen jouw organisatie al goed? En waar liggen nog verbetermogelijkheden? Zie je nog andere aspecten die bij jullie een rol spelen in het verzuim?

Om grip te krijgen op verzuim is het belangrijk om te zorgen voor gestroomlijnde verzuimprocessen, waarbij verzuim adequaat begeleid wordt door getrainde professionals. Maar hoewel deze processen echt in orde moeten zijn, is er meer nodig om verzuim effectief terug te dringen. Het is belangrijk om goed te bekijken welke factoren in de organisatiecultuur bijdragen aan het verzuim. Inzicht in die factoren biedt je de mogelijkheid om gericht actie te ondernemen. De in dit blog besproken aspecten, zoals werknemersbetrokkenheid, communicatie, flexibel werken, gezondheid en welzijn, training van leidinggevenden en diversiteit, kunnen allemaal een rol spelen. Door op deze punten waar nodig te verbeteren, kun je een omgeving creëren die het welzijn en de productiviteit van de werknemers ten goede komt, waardoor verzuim afneemt.

Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart