Re-integratie 1e spoor

Bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer staat terugkeer in de eigen organisatie voorop.

Met onze aanpak wordt de kans op een succesvolle terugkeer vergroot.
 

Vrijblijvend gesprek

 

Ons doel: een duurzame terugkeer

Gratis offerte

Re-integratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Vanaf de eerste dag van de ziekmelding is het de bedoeling dat de werknemer zo snel mogelijk terugkeert naar werk. Enroute zorgt ervoor dat dit re-integratieproces soepel verloopt met als doel een duurzame terugkeer.

Re-integratie 1e spoor traject

Enroute is een ervaren re-integratiebureau. Wij bieden ondersteuning bij de terugkeer naar werk van een zieke werknemer, ofwel: re-integratie. Re-integratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Vanaf de eerste dag van de ziekmelding is het de bedoeling dat de werknemer zo snel mogelijk terugkeert naar werk. Enroute zorgt ervoor dat dit re-integratieproces soepel verloopt met als doel een duurzame terugkeer.

Succesvolle terugkeer in eigen functie of andere functie

In een 1e spoortraject begeleiden (coachen) wij de werknemer zodat deze zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Eerst wordt gekeken of terugkeer in eigen functie mogelijk is en als dit (nog) niet lukt, wordt gezocht naar ander passend werk binnen de organisatie. Re-integratie 1e spoor volgt uit de Wet Poortwachter (WVP) die stelt dat werkgever en werknemer een gezamenlijke re-integratieverplichting hebben. De wet spreekt ook over re-integratie in het 2e spoor, waarover u elders op deze website meer kunt lezen.

Het doel van onze begeleiding in het 1e spoor is dat de werknemer uiteindelijk zijn werk duurzaam hervat. Wij begeleiden het proces om tot een succesvol en bevredigend resultaat te komen, voor zowel werkgever als werknemer. Succesvolle spoor 1 re-integratie kan terugkeer in de eigen functie betekenen maar ook starten in een andere functie is een mogelijk resultaat.

Twijfel je als werkgever aan de haalbaarheid van re-integratie?
Dan kunnen wij vooraf een arbeidsdeskundig onderzoek voor u uitvoeren. UWV zal bij de WIA-aanvraag namelijk bekijken of het oordeel dat er binnen uw organisatie geen mogelijkheden zijn voor de werknemer, zorgvuldig is geveld. Onze arbeidsdeskundige kan dit onderzoek voor u doen.

Meer weten over onze aanpak?

023 529 94 53

Geopend tussen 09:00 - 17:00

Afspraak maken

In 3 stappen een duurzame terugkeer naar werk

Enroute hanteert globaal 3 stappen voor een re-integratietraject in spoor 1:

 1. Oriënteren & kennismaken
  In het intakegesprek met werkgever en werknemer, bespreken wij de situatie en de onderlinge verwachtingen. We formuleren een gezamenlijk re-integratiedoel en stemmen de begeleidingsperiode af. We inventariseren kansen en belemmeringen en bepalen de coachdoelen. Desgewenst komt onze coach/adviseur de werksituatie observeren.

 2. Coaching
  Zodra de doelen zijn vastgesteld zullen wij starten met de begeleiding van uw werknemer. Door middel van coaching ‘on the job’ (ofwel jobcoaching) wordt de werknemer begeleid naar een duurzaam resultaat. Onze trajecten zijn altijd maatwerk. Wij sluiten aan bij wat er nodig is om de werknemer zo goed mogelijk te laten re-integreren. Ook leidinggevende en eventueel collega’s worden gecoacht tijdens de re-integratie om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. De coach helpt bij het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer en is ook tussentijds beschikbaar als klankbord.

 3. Periodieke afstemming/evaluatie
  Zolang de coaching loopt zullen wij, op vooraf bepaalde momenten, de voortgang van de re-integratie bespreken in een gesprek tussen coach, werkgever en werknemer. Over deze gesprekken wordt gerapporteerd. De rapportage wordt opgenomen in het re-integratiedossier.

Waarom spoor 1 bij Enroute?

Het resultaat van onze aanpak is een soepel re-integratieproces met als gewenste uitkomst de duurzame terugkeer van uw werknemer.

 • U kiest bij Enroute voor een persoonlijke benadering en ondersteuning door deskundige adviseurs.
 • De snelheid en duurzaamheid van de re-integratie staan bij ons centraal.
 • Wij zorgen voor duidelijkheid en een laagdrempelig contact.
 • U benut onze kennis en jarenlange ervaring als re-integratiebureau en vergroot daarmee de kans op een geslaagde re-integratie. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Wil je deskundige begeleiding met duurzaam resultaat bij reintegratie?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2022 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart